lớp 12

Đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2022 (24 mã đề) – Bnews

Rate this post

Qua bài viết này chúng tôi hy vọng sẽ giúp các bạn hiểu rõ về Tuyển sinh 247 môn toán 12 hay nhất

Môn Toán với thời gian làm bài 90 phút bắt đầu lúc 14h30, ngày 7/7/2022.

Gợi ý đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2022 (24 mã đề)

Mã đề: 101

1.A2.B3.D4.C5.B6.C7.C8.C9.B10.A11.C12.D13.D14.C15.B16.C17.B18.C19.D20.B21.A22.B23.C24.C25.C26.B27.A28.D29.D30.C31.A32.B33.B34.D35.C36.D37.D38.D39.B40.B41.D42.D43.B44.C45.B46.D47.D48.D49.B50.C

Mã đề: 102

1.D2.B3.B4.A5.D6.D7.D8.A9.B10.D11.C12.C13.B14.B15.B16.A17.C18.A19.B20.B21.D22.B23.C24.C25.C26.B27.C28.A29.C30.B31.A32.D33.C34.C35.D36.D37.A38.D39.C40.B41.A42.D43.A44.C45.A46.A47.A48.D49.A50.D

Mã đề: 103

1.B2.A3.B4.D5.D6.C7.B8.D9.A10.C11.B12.B13.B14.D15.D16.B17.A18.C19.D20.C21.A22.B23.B24.B25.C26.D27.D28.C29.C30.C31.D32.A33.D34.A35.A36.C37.B38.A39.D40.A41.D42.A43.A44.A45.B46.D47.D48.A49.B50.A

Mã đề: 104

1.A2.C3.B4.B5.B6.D7.B8.C9.B10.D11.C12.D13.A14.D15.C16.A17.A18.D19.D20.C21.D22.D23.A24.A25.C26.D27.C28.C29.A30.A31.D32.D33.D34.A35.D36.A37.C38.C39.D40.D41.C42.A43.C44.C45.A46.A47.C48.A49.C50.C

Xem Thêm:   Bài 12.3 trang 99 SBT Toán 8 Tập 1 - VietJack.com

Xem thêm: Danh Sách Hồ Bơi ở Quận 12 để Học Bơi

Mã đề: 105

1.B2.D3.D4.A5.B6.D7.B8.B9.A10.C11.B12.C13.C14.B15.B16.C17.B18.D19.B20.A21.C22.D23.C24.D25.C26.C27.C28.B29.C30.D31.B32.D33.A34.B35.A36.D37.A38.A39.D40.A41.D42.C43.D44.C45.D46.C47.C48.D49.A50.A

Mã đề: 106

1.B2.B3.D4.B5.D6.A7.C8.B9.D10.D11.A12.D13.C14.D15.D16.A17.B18.A19.C20.B21.D22.C23.A24.B25.D26.A27.C28.C29.C30.A31.A32.B33.C34.B35.A36.C37.B38.B39.C40.A41.C42.A43.B44.A45.B46.A47.C48.A49.C50.C

Mã đề: 107

1.D2.D3.D4.B5.B6.D7.A8.D9.D10.A11.C12.A13.A14.C15.C16.A17.A18.D19.C20.C21.D22.B23.A24.D25.B26.B27.B28.A29.B30.A31.B32.A33.A34.B35.A36.B37.D38.B39.B40.A41.B42.D43.A44.A45.D46.D47.A48.B49.D50.D

Mã đề: 108

1.A2.D3.B4.A5.C6.D7.A8.D9.A10.B11.A12.C13.A14.B15.C16.A17.D18.A19.B20.C21.C22.B23.C24.B25.B26.B27.D28.B29.D30.C31.B32.D33.B34.B35.C36.D37.A38.A39.C40.D41.D42.D43.A44.D45.C46.C47.D48.D49.C50.C

Mã đề: 109

1.C2.B3.D4.B5.B6.B7.C8.A9.D10.A11.A12.B13.A14.B15.A16.D17.A18.D19.B20.B21.C22.A23.C24.B25.A26.D27.B28.D29.D30.C31.A32.C33.A34.A35.A36.C37.C38.C39.A40.C41.B42.B43.D44.B45.C46.A47.C48.B49.D50.C

Xem Thêm:   Mua Bán Nhà Đất Lê Văn Khương, Quận 12 T1/2023 - Mogi

Mã đề: 110

1.C2.C3.D4.B5.A6.B7.C8.A9.D10.B11.D12.A13.B14.B15.D16.D17.A18.C19.C20.B21.C22.B23.A24.C25.B26.A27.A28.A29.B30.C31.A32.B33.B34.A35.B36.C37.A38.A39.A40.B41.C42.C43.A44.B45.C46.C47.B48.A49.C50.A

Mã đề: 111

1.A2.B3.B4.A5.D6.A7.D8.D9.C10.C11.A12.D13.A14.C15.B16.B17.C18.C19.B20.D21.B22.D23.C24.A25.A26.C27.B28.D29.A30.B31.D32.D33.A34.C35.B36.A37.D38.A39.D40.D41.C42.C43.B44.D45.C46.B47.B48.C49.D50.C

Xem thêm: Tin học 12 Bài tập và thực hành 11: Bảo mật cơ sở dữ liệu – HOC247

Mã đề: 112

1.A2.B3.B4.A5.D6.A7.D8.D9.C10.C11.A12.D13.A14.C15.B16.B17.C18.C19.B20.D21.B22.D23.C24.A25.A26.C27.B28.D29.A30.B31.D32.D33.A34.C35.B36.A37.D38.A39.D40.D41.C42.C43.B44.D45.C46.B47.B48.C49.D50.C

Mã đề: 113

1.C2.D3.B4.B5.C6.C7.C8.D9.A10.C11.B12.D13.C14.D15.D16.D17.B18.D19.D20.C21.D22.D23.B24.C25.A26.B27.D28.B29.C30.B31.D32.C33.A34.B35.A36.A37.D38.B39.C40.D41.D42.B43.C44.B45.C46.C47.D48.C49.B50.B

Mã đề: 114

1.A2.D3.D4.C5.D6.B7.C8.A9.C10.B11.C12.C13.D14.D15.C16.C17.C18.B19.B20.B21.A22.B23.A24.B25.D26.A27.A28.D29.D30.B31.A32.D33.C34.B35.A36.C37.D38.D39.A40.D41.A42.C43.A44.C45.D46.A47.B48.C49.B50.C

Xem Thêm:   Các dạng bài tập nhận dạng đồ thị hàm số và cách giải - Haylamdo

Mã đề: 115

1.D2.C3.C4.B5.A6.A7.C8.B9.D10.A11.D12.D13.B14.A15.D16.A17.C18.D19.D20.B21.B22.C23.D24.D25.A26.A27.C28.D29.D30.B31.D32.C33.A34.D35.B36.A37.B38.C39.B40.B41.A42.B43.D44.B45.C46.A47.B48.A49.C50.C

Mã đề: 116

1.A2.D3.B4.C5.D6.C7.C8.B9.A10.B11.D12.D13.D14.C15.C16.A17.D18.B19.A20.B21.A22.A23.A24.D25.D26.C27.A28.C29.A30.C31.C32.D33.D34.D35.A36.D37.A38.D39.C40.A41.C42.A43.A44.C45.D46.C47.C48.C49.C50.D

Mã đề: 117

1.A2.C3.C4.A5.A6.D7.A8.B9.C10.C11.C12.A13.A14.D15.A16.B17.D18.A19.B20.C21.C22.D23.B24.C25.C26.B27.A28.B29.D30.B31.C32.D33.D34.A35.B36.D37.A38.B39.D40.A41.D42.D43.D44.C45.A46.C47.B48.C49.B50.A

Xem thêm: Bài 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 trang 81 SBT Toán 8 tập 1 – Haylamdo

Mã đề: 118

1.D2.A3.C4.B5.B6.A7.C8.D9.D10.A11.B12.B13.D14.A15.C16.D17.C18.D19.B20.B21.D22.C23.C24.B25.A26.D27.D28.A29.C30.A31.B32.C33.C34.C35.B36.C37.B38.B39.C40.B41.D42.D43.D44.C45.A46.B47.A48.D49.D50.B

Mã đề: 119

1.B2.D3.D4.A5.C6.D7.A8.A9.A10.C11.A12.D13.A14.D15.D16.C17.A18.B19.A20.B21.B22.C23.D24.D25.D26.C27.A28.A29.B30.D31.D32.A33.B34.B35.D36.B37.A38.B39.B40.B41.D42.A43.B44.B45.D46.B47.D48.A49.B50.A

Xem Thêm:   Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 49 SGK Hình học lớp 12 - Giaibaitap.me

Mã đề: 120

1.B2.A3.B4.A5.B6.D7.A8.B9.A10.C11.C12.B13.B14.D15.D16.D17.B18.C19.B20.D21.D22.C23.B24.C25.A26.C27.D28.D29.A30.B31.A32.A33.D34.B35.B36.A37.B38.C39.D40.C41.C42.C43.A44.D45.D46.A47.C48.D49.A50.C

Mã đề: 121

1.A2.D3.B4.A5.A6.B7.C8.B9.D10.C11.B12.A13.C14.D15.A16.C17.B18.C19.D20.A21.A22.D23.B24.C25.C26.A27.A28.A29.C30.B31.C32.B33.B34.C35.B36.D37.D38.B39.B40.A41.C42.D43.D44.D45.C46.D47.C48.D49.A50.A

Mã đề: 122

1.D2.A3.D4.D5.B6.D7.A8.A9.A10.D11.C12.A13.C14.A15.A16.A17.B18.B19.B20.C21.B22.C23.B24.C25.A26.C27.A28.A29.B30.B31.B32.C33.A34.B35.A36.C37.B38.B39.C40.C41.B42.C43.A44.B45.C46.C47.A48.B49.C50.C

Mã đề: 123

1.D2.B3.A4.C5.D6.D7.B8.D9.D10.B11.D12.A13.C14.C15.A16.A17.B18.D19.D20.A21.B22.C23.A24.D25.B26.D27.B28.A29.C30.C31.D32.D33.A34.A35.B36.B37.C38.C39.A40.B41.B42.C43.C44.C45.A46.A47.B48.C49.B50.C

Mã đề: 124

1.A2.C3.B4.A5.B6.A7.D8.D9.B10.D11.D12.B13.A14.C15.B16.B17.D18.D19.A20.C21.A22.B23.C24.D25.A26.A27.A28.C29.C30.B31.A32.C33.A34.C35.D36.A37.D38.C39.D40.B41.C42.D43.D44.C45.C46.D47.D48.B49.B50.C

Xem Thêm:   Sự tích 12 con giáp? Truyền thuyết cuộc chạy đua 12 con giáp?

>>> Đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT 2022 mới nhất

>>> Các mốc thời gian quan trọng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022

Phương Anh

Xin Chào mình là Huyền Anh, Mình chịu trách nhiện sản xuất nội dung trên website: Thcsthaivanlung.edu.vn, rất vui mang lại những thông tin hữu ích đến mọi người. Thay mặt Trường Thcs thái văn lung chúc các bạn tìm được những thông tin hữu ích nhất.

Related Articles

Back to top button