Lớp 9

Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 3 (câu Hỏi

Rate this post

Qua bài viết này chúng tôi hy vọng sẽ giúp các bạn hiểu rõ về Toán 9 tập 2 ôn tập chương 3 hay nhất

Video Toán 9 tập 2 ôn tập chương 3

Mục lục

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 9: tại đây

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

  • Sách Giáo Khoa Toán lớp 9 tập 1
  • Sách Giáo Khoa Toán lớp 9 tập 2
  • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 9
  • Sách Giáo Viên Toán Lớp 9 Tập 1
  • Sách Giáo Viên Toán Lớp 9 Tập 2
  • Sách Bài Tập Toán Lớp 9 Tập 1
  • Sách Bài Tập Toán Lớp 9 Tập 2

Sách giải toán 9 Ôn tập chương 3 (Câu hỏi – Bài tập) giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 9 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

Ôn tập chương 3 – Câu hỏi

1. Sau khi giải hệ

Giải bài 3 trang 25 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Cau Hoi On Tap Chuong 3 Phan Dai So 9

Trả lời:

Kết luận của bạn Cường là sai vì nghiệm của hệ là một cặp (x; y), chứ không phải là mỗi số riêng biệt.

Phát biểu đúng: “Nghiệm duy nhất của hệ là: (x; y) = (2; 1)”

2. Dựa vào minh họa hình học (xét vị trí tương đương đối của hai đường thẳng xác định bởi hai phương trình trong hệ) , em hãy giải thích các kết luận sau:

Giải bài 3 trang 25 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Cau Hoi On Tap Chuong 3 Phan Dai So 9 1

Trả lời:

Ta biết tập nghiệm của phương trình ax + by = c được biểu diễn bằng đường thẳng ax + by = c và tập nghiệm của phương trình a’x + b’y = c’ được biểu diễn bằng đường thẳng a’x + b’y = c’.

Giải bài 3 trang 25 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Cau Hoi On Tap Chuong 3 Phan Dai So 9 2

3. Khi giải một hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, ta biến đổi hệ phương trình đó để được một hệ phương trình đó để được một hệ phương trình mới tương đương , trong đó có một phương trình một ẩn. Có thể nói gì về số nghiệm của hệ đã cho nếu phương trình một ẩn đó:

Xem Thêm:   Soạn bài Nghị luận trong văn bản tự sự (trang 137)

a) Vô nghiệm? ; b) Có vô số nghiệm?

Trả lời:

a) Hệ đã cho vô nghiệm bởi vì mỗi nghiệm của hệ là nghiệm chung của hai phương trình, một phương trình vô nghiệm thì hệ không có nghiệm chung.

b) Hệ đã cho có vô số nghiệm.

Xem thêm: Giáo án bài Xưng hô trong hội thoại – Lớp 9 – VietJack.com

Ôn tập chương 3 – Giải phần Bài tập

Bài 40 (trang 27 SGK Toán 9 tập 2): Giải các hệ phương trình sau và minh họa bằng hình học kết quả tìm được:

Giải bài 40 trang 27 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 40 Trang 27 Sgk Toan 9 Tap 2 1

Lời giải

Giải bài 40 trang 27 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 40 Trang 27 Sgk Toan 9 Tap 2 2

Phương trình 0x = -3 vô nghiệm nên hệ phương trình vô nghiệm.

Giải bài 40 trang 27 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 40 Trang 27 Sgk Toan 9 Tap 2 3

Giải bài 40 trang 27 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 40 Trang 27 Sgk Toan 9 Tap 2 4

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất (2; -1).

Giải bài 40 trang 27 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 40 Trang 27 Sgk Toan 9 Tap 2 5

Giải bài 40 trang 27 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 40 Trang 27 Sgk Toan 9 Tap 2 6

Phương trình 0x = 0 nghiệm đúng với mọi x nên hệ phương trình có vô số nghiệm dạng Giải bài 40 trang 27 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 40 Trang 27 Sgk Toan 9 Tap 2 7

Giải bài 40 trang 27 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 40 Trang 27 Sgk Toan 9 Tap 2 8

Xem thêm: Giáo án bài Xưng hô trong hội thoại – Lớp 9 – VietJack.com

Ôn tập chương 3 – Giải phần Bài tập

Bài 41 (trang 27 SGK Toán 9 tập 2): Giải các hệ phương trình sau:

Giải bài 41 trang 27 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 41 Trang 27 Sgk Toan 9 Tap 2 1

Lời giải

Giải bài 41 trang 27 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 41 Trang 27 Sgk Toan 9 Tap 2 2

Từ (1) rút ra được: Giải bài 41 trang 27 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 41 Trang 27 Sgk Toan 9 Tap 2 3 (*)

Thay (*) vào phương trình (2) ta được:

Giải bài 41 trang 27 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 41 Trang 27 Sgk Toan 9 Tap 2 4

Thay Giải bài 41 trang 27 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 41 Trang 27 Sgk Toan 9 Tap 2 5 vào (*) ta được:

Giải bài 41 trang 27 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 41 Trang 27 Sgk Toan 9 Tap 2 6

Vậy hệ phương trình có nghiệm Giải bài 41 trang 27 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 41 Trang 27 Sgk Toan 9 Tap 2 7

b) Điều kiện xác định: x ≠ -1; y ≠ -1.

Đặt Giải bài 41 trang 27 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 41 Trang 27 Sgk Toan 9 Tap 2 8 , hệ phương trình trở thành:

Giải bài 41 trang 27 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 41 Trang 27 Sgk Toan 9 Tap 2 9

Giải bài 41 trang 27 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 41 Trang 27 Sgk Toan 9 Tap 2 10

Vậy hệ phương trình có nghiệm Giải bài 41 trang 27 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 41 Trang 27 Sgk Toan 9 Tap 2 11

Xem thêm: Giáo án bài Xưng hô trong hội thoại – Lớp 9 – VietJack.com

Ôn tập chương 3 – Giải phần Bài tập

Bài 42 (trang 27 SGK Toán 9 tập 2): Giải hệ phương trình Giải bài 42 trang 27 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 42 Trang 27 Sgk Toan 9 Tap 2 1 trong mỗi trường hợp sau:

a) m = -√2;

Xem Thêm:   Bài soạn siêu ngắn: Hoàng Lê nhất thống chí – Hồi thứ mười bốn

b) m = √2;

c) m = 1.

Lời giải

Xét (I): Giải bài 42 trang 27 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 42 Trang 27 Sgk Toan 9 Tap 2 2

Từ phương trình (1) ta rút ra được y = 2x – m (*)

Thay (*) vào phương trình (2) ta được:

4x – m2.(2x – m) = 2√2

⇔ 4x – 2m2.x + m3 = 2√2

⇔ (4 – 2m2).x = 2√2 – m3 (**)

a) Với m = -√2, phương trình (**) trở thành: 0x = 4√2

Phương trình vô nghiệm.

Vậy với m = -√2, hệ phương trình (I) vô nghiệm.

b) Với m = √2, phương trình (**) trở thành: 0x = 0

Xem thêm: Soạn bài Con cò của Chế Lan Viên – Ngữ văn 9 – HOC247

Phương trình nghiệm đúng với mọi x ∈ R, khi đó y = 2x – √2

Vậy với m = √2, hệ (I) có vô số nghiệm dạng (x ; 2x – √2), x ∈ R

c) Với m = 1, phương trình (**) trở thành: 2x = 2√2 – 1 ⇔ Giải bài 42 trang 27 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 42 Trang 27 Sgk Toan 9 Tap 2 3

Thay vào (*) ta được:

Giải bài 42 trang 27 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 42 Trang 27 Sgk Toan 9 Tap 2 4

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất Giải bài 42 trang 27 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 42 Trang 27 Sgk Toan 9 Tap 2 5

Xem thêm: Giáo án bài Xưng hô trong hội thoại – Lớp 9 – VietJack.com

Ôn tập chương 3 – Giải phần Bài tập

Bài 43 (trang 27 SGK Toán 9 tập 2): Hai người ở hai địa điểm A và B cách nhau 3,6km, khởi hành cùng một lúc, đi ngược chiều nhau và gặp nhau ở một địa điểm cách A là 2km. Nếu cả hai cùng giữ nguyên vận tốc như trường hợp trên nhưng người đi chậm hơn xuất phát trước người kia 6 phút thì sẽ gặp nhau ở chính giữa quãng đường. Tính vận tốc của mỗi người.

Lời giải

Gọi vận tốc của người xuất phát từ A là x, của người đi từ B là y (km/phút).

Xem Thêm:   Cười ra nước mắt vì lỡ... đặt tiệc cưới ở Diamond Place - Góc Nhìn

Điều kiện là x, y > 0.

Khi gặp nhau tại địa điểm C cách A là 2km :

Giải bài 43 trang 27 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 42 Trang 27 Sgk Toan 9 Tap 2 6

Thời gian người xuất phát từ A đi đến C là: Giải bài 43 trang 27 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 42 Trang 27 Sgk Toan 9 Tap 2 7 (phút)

Thời gian người xuất phát từ B đi đến C là: Giải bài 43 trang 27 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 42 Trang 27 Sgk Toan 9 Tap 2 8 (phút).

Vì hai người cùng xuất phát nên ta có phương trình:

Giải bài 43 trang 27 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 42 Trang 27 Sgk Toan 9 Tap 2 9

Mà nhận thấy trong cùng một thời gian, quãng đường người đi từ A đi được lớn hơn quãng đường người đi từ B đi được, do đó suy ra x > y.

Nếu cả hai cùng giữ nguyên vận tốc như trường hợp trên nhưng người đi chậm hơn (người đi từ B) xuất phát trước người kia 6 phút thì sẽ gặp nhau ở chính giữa quãng đường, mỗi người đi được 1,8 km, vậy ta có phương trình:

Giải bài 43 trang 27 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 42 Trang 27 Sgk Toan 9 Tap 2 10

Ta có hệ phương trình Giải bài 43 trang 27 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 42 Trang 27 Sgk Toan 9 Tap 2 11

Đặt Giải bài 43 trang 27 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 42 Trang 27 Sgk Toan 9 Tap 2 12, khi đó hệ phương trình trở thành:

Giải bài 43 trang 27 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 42 Trang 27 Sgk Toan 9 Tap 2 13

Vậy vận tốc của người đi từ A là 0,075 km/phút = 4,5 km/h;

vận tốc của người đi từ B là 0,06 km/phút = 3,6 km/h.

Xem thêm: Giáo án bài Xưng hô trong hội thoại – Lớp 9 – VietJack.com

Ôn tập chương 3 – Giải phần Bài tập

Bài 44 (trang 27 SGK Toán 9 tập 2): Một vật có khối lượng 124kg và thể tích 15 cm3 là hợp kim của đồng và kẽm. Tính xem trong đó có bao nhiêu gam đồng và bao nhiêu gam kẽm, biết rằng cứ 89g đồng thì có thể tích 10 cm3 và 7 g kẽm có thể tích 1 cm3.

Lời giải

Gọi x và y lần lượt là số gam đồng và kẽm có trong vật đó (x, y > 0)

Xem Thêm:   Soạn bài Các thành phần biệt lập sgk Ngữ văn 9 tập 2

Vì khối lượng của vật là 124g nên ta có phương trình x + y = 124

Thể tích của x (g) đồng là Giải bài 44 trang 27 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 44 Trang 27 Sgk Toan 9 Tap 2 1 (cm3)

Thể tích của y (g) kẽm là Giải bài 44 trang 27 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 44 Trang 27 Sgk Toan 9 Tap 2 2 (cm3).

Xem thêm: Hai người ở hai địa điểm A và B cách nhau 3,6km, khởi hành cùng

Vật có thể tích 15cm3 nên ta có phương trình: Giải bài 44 trang 27 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 44 Trang 27 Sgk Toan 9 Tap 2 3

Ta có hệ phương trình:

Giải bài 44 trang 27 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 44 Trang 27 Sgk Toan 9 Tap 2 4

Vậy có 89 gam đồng và 35 gam kẽm.

Xem thêm: Giáo án bài Xưng hô trong hội thoại – Lớp 9 – VietJack.com

Ôn tập chương 3 – Giải phần Bài tập

Bài 45 (trang 27 SGK Toán 9 tập 2): Hai đội xây dừng làm chung một công việc và dự định hoàn thành trong 12 ngày. Nhưng khi làm chung được 8 ngày thì đội I được điều động đi làm việc khác. Tuy chỉ còn một mình độ II làm việc nhưng do cải tiến cách làm, năng suất của đội II tăng gấp đôi nên họ làm xong phần việc còn lại trong 3,5 ngày. Hỏi với năng suất ban đầu, nếu mỗi đội làm một mình thì phải làm trong bao nhiêu ngày mới xong công việc trên?

Lời giải

Gọi thời gian đội I và đội II làm một mình xong công việc lần lượt là x; y (ngày)

Điều kiện : x, y > 0.

Một ngày đội I làm được : Giải bài 45 trang 27 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 45 Trang 27 Sgk Toan 9 Tap 2 1 (công việc).

Một ngày đội II làm được : Giải bài 45 trang 27 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 45 Trang 27 Sgk Toan 9 Tap 2 2 (công việc).

+ Hai đội cùng làm sẽ xong trong 12 ngày nên ta có phương trình: Giải bài 45 trang 27 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 45 Trang 27 Sgk Toan 9 Tap 2 3

+ Hai đội cùng làm trong 8 ngày được: Giải bài 45 trang 27 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 45 Trang 27 Sgk Toan 9 Tap 2 4 công việc.

⇒ còn lại đội II phải hoàn thành một mình Giải bài 45 trang 27 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 45 Trang 27 Sgk Toan 9 Tap 2 5 công việc.

Xem Thêm:   Soạn bài Hoàng Lê nhất thống chí (trang 64) - SGK Ngữ Văn 9 Tập 1

Vì đội II tăng năng suất gấp đôi nên một ngày đội II làm được Giải bài 45 trang 27 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 45 Trang 27 Sgk Toan 9 Tap 2 6 công việc.

Đội II hoàn thành Giải bài 45 trang 27 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 45 Trang 27 Sgk Toan 9 Tap 2 7 công việc còn lại trong 3,5 ngày nên ta có phương trình: Giải bài 45 trang 27 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 45 Trang 27 Sgk Toan 9 Tap 2 8

Ta có hệ phương trình:

Giải bài 45 trang 27 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 45 Trang 27 Sgk Toan 9 Tap 2 9

Vậy nếu làm một mình, đội I làm xong công việc trong 28 ngày, đội II làm xong công việc trong 21 ngày.

Xem thêm: Giáo án bài Xưng hô trong hội thoại – Lớp 9 – VietJack.com

Ôn tập chương 3 – Giải phần Bài tập

Bài 46 (trang 27 SGK Toán 9 tập 2): Năm ngoái, hai đơn vị sản xuất nông nghiệp thu hoạch được 720 tấn thóc. Năm nay, đơn vị thứ nhất làm vượt mức 15% , đơn vị thứ hai làm vượt mức 12% so với năm ngoái. Do đó cả hai đơn vị thu hoạch được 819 tấn thóc. Hỏi mỗi năm, mỗi đơn vị thu hoạch đươc bao nhiêu tấn thóc?

Lời giải

Gọi x (tấn) và y (tấn) lần lượt là số thóc mà hai đơn vị thu hoạch được trong năm ngoái (x, y > 0)

– Năm ngoái, hai đơn vị thu được 720 tấn thóc nên ta có: x + y = 720.

– Năm nay:

+ Số thóc đơn vị thứ nhất thu được: x + 15%.x = 1,15x.

+ Số thóc đơn vị thứ hai thu được là: y + 12%y = 1,12y.

Cả hai đơn vị thu được 819 tấn thóc nên ta có: 1,15x + 1,12y = 819

Ta có hệ phương trình:

Giải bài 46 trang 27 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 46 Trang 27 Sgk Toan 9 Tap 2 1

Vậy:

– Năm ngoái: đơn vị 1 thu được 420 tấn, đơn vị 2 thu được 300 tấn.

Xem Thêm:   Bài 3 trang 147 SGK Ngữ văn 9 tập 1 | Soạn bài Tổng kết về từ vựng

– Năm nay: đơn vị 1 thu được 1,15.420 = 483 tấn; đơn vị 2 thu được 1,12.300 = 336 tấn.

Phương Anh

Xin Chào mình là Huyền Anh, Mình chịu trách nhiện sản xuất nội dung trên website: Thcsthaivanlung.edu.vn, rất vui mang lại những thông tin hữu ích đến mọi người. Thay mặt Trường Thcs thái văn lung chúc các bạn tìm được những thông tin hữu ích nhất.

Related Articles

Back to top button