Lớp 9

Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 9 Bài 2: Hàm Số Bậc Nhất

Rate this post

Mời các bạn xem thêm danh sách tổng hợp Toán 9 bài 2 hàm số bậc nhất hay nhất

Video Toán 9 bài 2 hàm số bậc nhất

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 9: tại đây

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

  • Sách Giáo Khoa Toán lớp 9 tập 1
  • Sách Giáo Khoa Toán lớp 9 tập 2
  • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 9
  • Sách Giáo Viên Toán Lớp 9 Tập 1
  • Sách Giáo Viên Toán Lớp 9 Tập 2
  • Sách Bài Tập Toán Lớp 9 Tập 1
  • Sách Bài Tập Toán Lớp 9 Tập 2
Xem Thêm:   Soạn bài Nói với con | Ngắn nhất Soạn văn 9 - VietJack.com

Sách giải toán 9 Bài 2: Hàm số bậc nhất giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 9 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 2 trang 46: Hãy điền vào chỗ trống (…) cho đúng

Sau 1 giờ, ô tô đi được: …

Sau t giờ, ô tô đi được: …

Sau t giờ, ô tô cách trung tâm Hà Nội là: s = …

Xem thêm: Bài thơ về tiểu đội xe không kính – Phạm Tiến Duật – Download.vn

Lời giải

Sau 1 giờ, ô tô đi được: 50 (km)

Sau t giờ, ô tô đi được: 50.t (km)

Sau t giờ, ô tô cách trung tâm Hà Nội là: s = 50.t – 8 (km)

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 2 trang 47: Tính các giá trị tương ứng của s khi cho t lần lượt lấy các giá trị 1 giờ; 2 giờ; 3 giờ; 4 giờ; … rồi giải thích tại sao s là hàm số của t ?

Xem thêm: Bài thơ về tiểu đội xe không kính – Phạm Tiến Duật – Download.vn

Lời giải

Với t = 1, ta có s = 50.t – 8 = 50.1-8 = 42 (km)

Với t = 2, ta có s = 50.t – 8 = 50.2-8 = 92 (km)

Với t = 3, ta có s = 50.t – 8 = 50.3-8 = 142 (km)

Với t = 4, ta có s = 50.t – 8 = 50.4-8 = 92 (km)

…….

s là hàm số của t vì đại lượng s phụ thuộc vào đại lượng thay đổi t và với mỗi giá trị của t ta chỉ xác định được một giá trị tương ứng của s.

Xem Thêm:   Bài 5 trang 33 SGK Ngữ văn 9 tập 2 - Doctailieu.com

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 2 trang 47: Cho hàm số bậc nhất y = f(x) = 3x + 1.

Cho x hai giá trị bất kì x1, x2, sao cho x1 < x2. Hãy chứng minh f(x1) < f(x2) rồi rút ra kết luận hàm số đồng biến trên R.

Xem thêm: Bài thơ về tiểu đội xe không kính – Phạm Tiến Duật – Download.vn

Lời giải

Do x1 < x2 nên x1 – x2 < 0

Ta có: f(x1 ) – f(x2 )=(3×1 + 1) – (3×2 + 1) = 3(x1 – x2 ) < 0

⇔ f(x1 ) < f(x2 )

Vậy hàm số y = 3x + 1 đồng biến trên R

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 2 trang 47: Cho ví dụ về hàm số bậc nhất trong các trường hợp sau:

a) Hàm số đồng biến;

b) Hàm số nghịch biến.

Xem thêm: Bài thơ về tiểu đội xe không kính – Phạm Tiến Duật – Download.vn

Lời giải

a) Hàm số đồng biến là y = 2x + 5

b) Hàm số nghịch biến là y = -0,5x + 3

Bài 8 (trang 48 SGK Toán 9 Tập 1): Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất? Hãy xác định các các hệ số a, b của chúng và xét xem hàm số bậc nhất này đồng biến hay nghịch biến?

a) y = 1 – 5x ; b) y = -0,5x

c) y = √2(x – 1) + √3 ; d) y = 2×2 + 3

Xem thêm: Tổng hợp các tác phẩm văn học lớp 9 và tác giả đầy đủ nhất

Xem thêm: Soạn bài Luyện nói: tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm

Xem Thêm:   Từ vựng tiếng Anh lớp 9 Unit 1 Local Environment - Download.vn

Lời giải:

a) y = 1 – 5x là hàm số bậc nhất có a = -5, b = 1, nghịch biến vì a = -5 < 0

b) y = -0,5x là hàm số bậc nhất có a = -0,5, b = 0, nghịch biến vì a = -0,5 < 0

c) y = √2(x – 1) + √3 = √2 x + √3 – √2 là hàm số bậc nhất có a = √2, b = √3 – √2, đồng biến vì a = √2 > 0

d) y = 2×2 + 3 không phải là hàm số bậc nhất (vì số mũ của x là 2)

Bài 9 (trang 48 SGK Toán 9 Tập 1): Cho hàm số bậc nhất y = (m – 2)x + 3. Tìm các giá trị của m để hàm số:

a) Đồng biến

b) Nghịch biến

Xem thêm: Tổng hợp các tác phẩm văn học lớp 9 và tác giả đầy đủ nhất

Xem thêm: Soạn bài Luyện nói: tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm

Lời giải:

(Lưu ý:

Hàm số y = ax + b đồng biến khi a > 0 và nghịch biến khi a < 0.)

a) y = (m – 2)x + 3 đồng biến khi m – 2 > 0 ⇔ m > 2

Vậy với m > 2 thì hàm số đồng biến.

b) y = (m – 2)x + 3 nghịch biến khi m – 2 < 0 ⇔ m < 2

Vậy với m < 2 thì hàm số nghịch biến.

Bài 10 (trang 48 SGK Toán 9 Tập 1): Một hình chữ nhật có các kích thước là 20cm và 30cm. Người ta bớt mỗi kích thước của nó đi x (cm) được hình chữ nhật mới có chu vi là y (cm). Hãy lập công thức tính y theo x.

Xem thêm: Tổng hợp các tác phẩm văn học lớp 9 và tác giả đầy đủ nhất

Xem Thêm:   Đề thi Giữa kì 1 Ngữ văn lớp 9 có đáp án năm 2022 - 2023 (10 đề)

Xem thêm: Soạn bài Luyện nói: tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm

Lời giải:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9 Bai 10 Trang 48 Sgk Toan 9 Tap 1

– Gọi hình chữ nhật ban đầu ABCD có kích thước AB = 30cm; BC = 20cm.

– Sau khi bớt các kích thước của hình chữ nhật đi x (cm), ta có hình chữ nhật mới là A’B’C’D’ có:

A’B’ = 30 – x

B’C’ = 20 – x

Gọi y là chu vi của hình chữ nhật A’B’C’D’, ta có:

y = 2[(30 – x) + (20 – x)]

=> y = 2(50 – 2x)

=> y = -4x + 100 (cm)

Bài 11 (trang 48 SGK Toán 9 Tập 1): Hãy biểu diễn các điểm sau trên mặt phẳng tọa độ: A(-3; 0), B(-1; 1), C(0; 3), D(1; 1), E(3; 0), F(1; -1), G(0; 3), H(-1; -1).

Xem thêm: Tổng hợp các tác phẩm văn học lớp 9 và tác giả đầy đủ nhất

Xem thêm: Soạn bài Luyện nói: tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm

Lời giải:

Biểu diễn các điểm trên mặt phẳng tọa độ:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9 Bai 11 Trang 48 Sgk Toan 9 Tap 1

Bài 12 (trang 48 SGK Toán 9 Tập 1): Cho hai hàm số bậc nhất y = ax + 3. Tìm hệ số a, biết rằng khi x = 1 thì y = 2,5.

Xem thêm: Tổng hợp các tác phẩm văn học lớp 9 và tác giả đầy đủ nhất

Xem thêm: Soạn bài Luyện nói: tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm

Lời giải:

Thay x = 1, y = 2,5 vào y = ax + 3 ta được:

2,5 = a.1 + 3

=> a = 2,5 – 3 = -0,5

Vậy a = -0,5

Bài 13 (trang 48 SGK Toán 9 Tập 1): Với những giá trị nào của m thì mỗi hàm số sau là hàm số bậc nhất?

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9 Bai 13 Trang 48 Sgk Toan 9 Tap 1

Xem thêm: Tổng hợp các tác phẩm văn học lớp 9 và tác giả đầy đủ nhất

Xem Thêm:   Thuyết minh cây dừa ngắn gọn (18 mẫu) - Văn 9 - Download.vn

Xem thêm: Soạn bài Luyện nói: tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm

Lời giải:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9 Bai 13 Trang 48 Sgk Toan 9 Tap 1 1

Bài 14 (trang 48 SGK Toán 9 Tập 1): Hàm số bậc nhất y = (1 – √5)x – 1.

a) Hàm số trên là đồng biến hay nghịch biến trên R? Vì sao?

b) Tính giá trị của y khi x = 1 + √5.

c) Tính giá trị của x khi y = √5

Xem thêm: Tổng hợp các tác phẩm văn học lớp 9 và tác giả đầy đủ nhất

Xem thêm: Soạn bài Luyện nói: tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm

Lời giải:

a) Ta có a = 1- √5 < 0 nên hàm số đã cho nghịch biến trên R.

b) Khi x = 1 + √5 ta có:

y = (1 – √5).(1 + √5) – 1 = (1 – 5) – 1 = -5

c) Khi y = √5 ta có:

√5 = (1 – √5)x – 1

=> √5 + 1 = (1 – √5)x

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9 Bai 14 Trang 48 Sgk Toan 9 Tap 1 1

(hoặc trục căn thức ở mẫu như dưới đây:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9 Bai 14 Trang 48 Sgk Toan 9 Tap 1

Phương Anh

Xin Chào mình là Huyền Anh, Mình chịu trách nhiện sản xuất nội dung trên website: Thcsthaivanlung.edu.vn, rất vui mang lại những thông tin hữu ích đến mọi người. Thay mặt Trường Thcs thái văn lung chúc các bạn tìm được những thông tin hữu ích nhất.

Related Articles

Back to top button