lớp 12

Bài tập 6 trang 44 SGK Giải tích 12 – HOC247

Rate this post

Qua bài viết này chúng tôi hy vọng sẽ giúp các bạn hiểu rõ về Toán 12 trang 44 bài 6 hay nhất

Video Toán 12 trang 44 bài 6

Hướng dẫn:

Để giải câu a bài 6, các em cần nắm được điều kiện để hàm số đồng biến trên một miền cho trước:

Hàm số (y=f(x)) đồng biến trên miền D khi một trong hai điều kiện sau được thỏa mãn:

– (f'(x) > 0,forall x in D).

– (f'(x) geq 0,forall x in D) và (f'(x) = 0) chỉ tại một số điểm hữu hạn (x_0 in D) (Phương trình (f'(x) = 0) có hữu hạn nghiệm).

Với câu b bài 6, ta tìm tiệm cận đứng của đồ thị hàm số theo m, rồi từ dữ kiện đường tiệm cận đó đi qua một điểm ta tìm được giá trị m.

Chú ý: khi chỉ xét tiệm cận đứng ta chỉ cần quan tâm đến hoành độ điểm mà tiệm cận đi qua.

Lời giải:

Câu a:

Xét hàm số (y=frac{mx-1}{2x+m})

Tập xác định: (D = mathbb{R}backslash left{ { – frac{m}{2}} right})

(y’ = frac{{{m^2} + 2}}{{left( {2x + m} right)}} > 0,forall m) và (forall x in mathbb{R}backslash left{ { – frac{m}{2}} right}.)

Xem thêm: Bài 21 trang 12 sgk toán 8 tập 1 – Chi tiết lời giải và đáp án

Vậy hàm số luôn đồng biến trên các khoảng (left( { – infty ; – frac{m}{2}} right)) và (left( { – frac{m}{2}; + infty } right).)

Câu b:

Điều kiện đề hàm số (y = frac{{ax + b}}{{cx + d}}) có tiệm cận đứng là:

(left{ begin{array}{l} c ne 0\ ad – bc ne 0 end{array} right. Rightarrow left{ begin{array}{l} c = 2 ne 0\ {m^2} + 2 ne 0,forall m end{array} right.)

Xem Thêm:   Giải Toán lớp 12 Chương 3: Phương pháp tọa độ trong không gian

(luôn đúng).

Ta có:

(mathop {lim y}limits_{x to {{left( { – frac{m}{2}} right)}^ + }} = mathop {lim y}limits_{x to {{left( { – frac{m}{2}} right)}^ + }} frac{{mx – 1}}{{2x + m}} = – infty 😉

(mathop {lim y}limits_{x to {{left( { – frac{m}{2}} right)}^ – }} = mathop {lim y}limits_{x to {{left( { – frac{m}{2}} right)}^ – }} frac{{mx – 1}}{{2x + m}} = + infty)

Nên đường thẳng (x=-frac{m}{2}) là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Tiệm cận đứng đi qua (Aleft( { – 1;sqrt 2 } right)) khi và chỉ khi: (- frac{m}{2} = – 1 Leftrightarrow m = 2.)

Khi tìm điều kiện liên quan đến tiệm cận đứng ta chỉ cần quan tâm đến hoành độ, cụ thể trong bài 6, đường thẳng x = -1 sẽ đi qua (Aleft( { – 1;sqrt 2 } right)).

Xem thêm: Soạn Văn 12 | Chi tiết các tác phẩm văn học lớp 12 – Bút Bi Blog

Câu c:

Với m = 2, ta có hàm số (y = frac{{2x – 1}}{{2x + 2}})

Tập xác định (D = backslash left{ { – 1} right}.)

Tiệm cận:

(mathop {lim y}limits_{x to {{left( { – 1} right)}^ – }} = mathop {lim y}limits_{x to {{left( { – 1} right)}^ – }} frac{{2x – 1}}{{2x + 2}} = + infty 😉

(mathop {lim y}limits_{x to {{left( { – 1} right)}^ + }} = mathop {lim y}limits_{x to {{left( { – 1} right)}^ + }} frac{{2x – 1}}{{2x + 2}} = – infty)

Nên đồ thị hàm số nhận đường thẳng x = -1 làm tiệm cận đứng.

(mathop {lim y}limits_{x to – infty } = mathop {lim y}limits_{x to – infty } frac{{2x – 1}}{{2x + 2}} = 1;)

(mathop {lim y}limits_{x to + infty } = mathop {lim y}limits_{x to + infty } frac{{2x – 1}}{{2x + 2}} = 1)

Xem Thêm:   Đề cương Tiếng Anh lớp 12 Học kì 1 năm học 2021 - VietJack.com

Nên đồ thị hàm số nhận đường thẳng y=1 làm tiệm cận ngang.

Đạo hàm: (y’ = frac{6}{{{{(2x + 2)}^2}}} > 0,forall x ne – 1.)

Xem thêm: 12 Toán 1 THPT Chuyên Hà Tĩnh – nơi hội tụ thủ khoa đại học

Bảng biến thiên:

Bảng biến thiên bài 6 trang 44 SGK Giải tích 12

Hàm số đồng biến trên các khoảng (left( { – infty ; – 1} right)) và (left( { – 1; + infty } right).)

Hàm số không có cực trị.

Đồ thị:

Đồ thị hàm số nhận điểm I(-1;1) làm tâm đối xứng.

Đồ thị hàm số cắt trục Ox tại (left ( frac{1}{2};0 right )); cắt Oy tại (left ( 0;-frac{1}{2} right )).

Đồ thị hàm số đi qua điểm (left ( -2;frac{5}{2} right )).

Đồ thị của hàm số:

Đồ thị hàm số bài 6 trang 44 SGK Giải tích 12

– Mod Toán 12 HỌC247

Phương Anh

Xin Chào mình là Huyền Anh, Mình chịu trách nhiện sản xuất nội dung trên website: Thcsthaivanlung.edu.vn, rất vui mang lại những thông tin hữu ích đến mọi người. Thay mặt Trường Thcs thái văn lung chúc các bạn tìm được những thông tin hữu ích nhất.

Related Articles

Back to top button