lớp 12

Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 12 Bài 4: Hàm Số Mũ. Hàm Số Lôgarit

Rate this post

Mời các bạn xem thêm danh sách tổng hợp Toán 12 bài 4 chương 2 tốt nhất và đầy đủ nhất

Video Toán 12 bài 4 chương 2

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 12: tại đây

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

 • Sách giáo khoa đại số và giải tích 12
 • Sách giáo khoa hình học 12
 • Sách giáo khoa giải tích 12 nâng cao
 • Sách giáo khoa hình học 12 nâng cao
 • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 12
 • Sách Giáo Viên Giải Tích Lớp 12
 • Sách Giáo Viên Hình Học Lớp 12
 • Sách Giáo Viên Giải Tích Lớp 12 Nâng Cao
 • Sách Giáo Viên Hình Học Lớp 12 Nâng Cao
 • Giải Toán Lớp 12 Nâng Cao
 • Sách Bài Tập Giải Tích Lớp 12
 • Sách Bài Tập Giải Tích Lớp 12 Nâng Cao
 • Sách Bài Tập Hình Học Lớp 12 Nâng Cao
 • Sách Bài Tập Hình Học Lớp 12

Sách giải toán 12 Bài 4: Hàm số mũ. Hàm số lôgarit giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 12 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

Xem Thêm:   Chuyên đề Toán 12 ôn thi THPTQG - Lư Sĩ Pháp (Tập 1: Giải tích)

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 4 trang 71: Cho biết năm 2003, Việt Nam có 80902400 người và tỉ lệ tăng dân số là 1,47%. Hỏi năm 2010 Việt Nam sẽ có bao nhiêu người, nếu tỉ lệ tăng dân số hằng năm không đổi ?

Lời giải:

Từ năm 2003 đến năm 2010 là 7 năm.

Vậy năm 2010 Việt Nam sẽ có số người là: 80902400.(1 + 0.0147)7 = 89603511,14.

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 4 trang 71: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số mũ ? Với cơ số bao nhiêu ?

a) y = (√3)x;

b) y = 5x/3;

c) y = x-4;

d) y = 4-x.

Lời giải:

Các hàm số mũ là y = (√3)x với cơ số là √3, y = 5x/3 với số mũ là 51/3, y = 4-x với cơ số là 4-1.

Lời giải:

Giải bài tập Toán 12 | Giải Toán lớp 12 Tra Loi Cau Hoi Toan 12 Giai Tich Bai 4 Trang 75

Lời giải:

Giải bài tập Toán 12 | Giải Toán lớp 12 Tra Loi Cau Hoi Toan 12 Giai Tich Bai 4 Trang 77

Đồ thị của các hàm số trên Hình 35 và Hình 36 đối xứng nhau qua đường thẳng y = x.

Bài 1 (trang 77 SGK Giải tích 12): Vẽ đồ thị của các hàm số:

Giải bài 1 trang 77 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Bai 1 Trang 77 Sgk Giai Tich 12 21

Lời giải:

a) Hàm số y = 4x

– Tập xác định: D = R.

– Sự biến thiên:

Xem thêm: Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Luyện Tập (trang 12)

+ y’ = 4x.ln4 > 0 ∀ x ∈ R.

⇒ Hàm số đồng biến trên R.

Giải bài 1 trang 77 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Bai 1 Trang 77 Sgk Giai Tich 12 22

⇒ y = 0 (trục Ox) là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Giải bài 1 trang 77 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Bai 1 Trang 77 Sgk Giai Tich 12 23

+ Bảng biến thiên:

Giải bài 1 trang 77 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Bai 1 Trang 77 Sgk Giai Tich 12 24

– Đồ thị:

+ Đồ thị hàm số đi qua (0; 1) và (1; 4).

Giải bài 1 trang 77 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Bai 1 Trang 77 Sgk Giai Tich 12 25

b) Hàm số Giải bài 1 trang 77 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Bai 1 Trang 77 Sgk Giai Tich 12 26

– Tập xác định: D = R.

– Sự biến thiên:

Xem Thêm:   Soạn bài Tuyên ngôn độc lập (chi tiết) - Loigiaihay.com

Giải bài 1 trang 77 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Bai 1 Trang 77 Sgk Giai Tich 12 27

⇒ Hàm số nghịch biến trên R.

Giải bài 1 trang 77 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Bai 1 Trang 77 Sgk Giai Tich 12 28

⇒ y = 0 (trục Ox) là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

+ Bảng biến thiên:

Giải bài 1 trang 77 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Bai 1 Trang 77 Sgk Giai Tich 12 29

– Đồ thị hàm số:

+ Đồ thị hàm số đi qua (0; 1) và Giải bài 1 trang 77 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Bai 1 Trang 77 Sgk Giai Tich 12 30

Giải bài 1 trang 77 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Bai 1 Trang 77 Sgk Giai Tich 12 31

Bài 2 (trang 77 SGK Giải tích 12): Tính đạo hàm

Giải bài 2 trang 77 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Bai 2 Trang 77 Sgk Giai Tich 12 2

Lời giải:

Xem thêm: Giải bài 1 trang 43 sgk Giải tích 12 – VietJack.com

Giải bài 2 trang 77 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Bai 2 Trang 77 Sgk Giai Tich 12 3Giải bài 2 trang 77 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Bai 2 Trang 77 Sgk Giai Tich 12 4

Bài 3 (trang 77 SGK Giải tích 12): Tìm tập xác định của các hàm số:

Giải bài 3 trang 77 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Bai 3 Trang 77 Sgk Giai Tich 12 5

Lời giải:

a) Hàm số y = log2(5 – 2x) xác định

Giải bài 3 trang 77 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Bai 3 Trang 77 Sgk Giai Tich 12 6

Vậy tập xác định của hàm số là Giải bài 3 trang 77 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Bai 3 Trang 77 Sgk Giai Tich 12 7

b) Hàm số y = log3(x2 – 2x) xác định

⇔ x2 – 2x > 0

⇔ x(x – 2) > 0

⇔ x < 0 hoặc x > 2.

Vậy tập xác định của hàm số là D = (-∞; 0) ∪ (2; +∞)

c) Hàm số Giải bài 3 trang 77 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Bai 3 Trang 77 Sgk Giai Tich 12 8 xác định

⇔ x2 – 4x + 3 > 0

⇔ (x – 1)(x – 3) > 0

⇔ x > 3 hoặc x < 1.

Vậy tập xác định của hàm số là D = (-∞; 1) ∪ (3; +∞)

d) Hàm số Giải bài 3 trang 77 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Bai 3 Trang 77 Sgk Giai Tich 12 9 xác định

Giải bài 3 trang 77 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Bai 3 Trang 77 Sgk Giai Tich 12 10

Vậy tập xác định của hàm số là Giải bài 3 trang 77 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Bai 3 Trang 77 Sgk Giai Tich 12 13

Bài 4 (trang 78 SGK Giải tích 12): Vẽ đồ thị của các hàm số:

Giải bài 4 trang 78 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Bai 4 Trang 78 Sgk Giai Tich 12 2

Lời giải:

a) Hàm số y = logx

– Tập xác định: D = (0; +∞).

– Chiều biến thiên:

Xem thêm: Các công thức lãi kép | SGK Toán lớp 12 – Loigiaihay.com

Giải bài 4 trang 78 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Bai 4 Trang 78 Sgk Giai Tich 12 3

⇒ Hàm số đồng biến trên D.

Giải bài 4 trang 78 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Bai 4 Trang 78 Sgk Giai Tich 12 4

⇒ x = 0 (trục Oy) là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

+ Bảng biến thiên:

Giải bài 4 trang 78 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Bai 4 Trang 78 Sgk Giai Tich 12 5

– Đồ thị hàm số:

+ Đồ thị hàm số đi qua (1; 0) và (10; 1).

Xem Thêm:   [Bỏ túi] Cách học giỏi toán lớp 12 từ đại số đến hình học (A-Z)

Giải bài 4 trang 78 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Bai 4 Trang 78 Sgk Giai Tich 12 6

b) Hàm số Giải bài 4 trang 78 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Bai 4 Trang 78 Sgk Giai Tich 12 7

– Tập xác định: D = R.

– Chiều biến thiên:

Giải bài 4 trang 78 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Bai 4 Trang 78 Sgk Giai Tich 12 8

⇒ Hàm số đồng biến trên D.

Giải bài 4 trang 78 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Bai 4 Trang 78 Sgk Giai Tich 12 9

⇒ x = 0 (trục Oy) là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

+ Bảng biến thiên:

Giải bài 4 trang 78 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Bai 4 Trang 78 Sgk Giai Tich 12 10

– Đồ thị:

+ Đồ thị hàm số đi qua (1; 0) và (1/2; 1).

Giải bài 4 trang 78 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Bai 4 Trang 78 Sgk Giai Tich 12 16

Bài 5 (trang 78 SGK Giải tích 12): Tính đạo hàm của các hàm số

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Bai 5 Trang 78 Sgk Giai Tich 12 2

Lời giải:

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Bai 5 Trang 78 Sgk Giai Tich 12 3Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Bai 5 Trang 78 Sgk Giai Tich 12 4

Phương Anh

Xin Chào mình là Huyền Anh, Mình chịu trách nhiện sản xuất nội dung trên website: Thcsthaivanlung.edu.vn, rất vui mang lại những thông tin hữu ích đến mọi người. Thay mặt Trường Thcs thái văn lung chúc các bạn tìm được những thông tin hữu ích nhất.

Related Articles

Back to top button