Lớp 9

Unit 8 lớp 9: Language Focus | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 9

Rate this post

Mời các bạn xem thêm danh sách tổng hợp Soạn anh văn 9 unit 8 tốt nhất và đầy đủ nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Unit 8: Language Focus

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 8 Celebrations – Language focus – Cô Lê Thị Nhật Bình (Giáo viên VietJack)

Language Focus (Trang 70-71-72-73 SGK Tiếng Anh 9)

1. Join the sentences. Use relative clauses. (Nối các câu. Sử dụng mệnh đề quan hệ.)

Example:

Tet is a festival. Tet occurs in late January or early February.

=> Tet is a festival which occurs in late January or early February.

Gợi ý:

a. Auld Lang Syne is a song which is sung on New Year’s Eve.

b. This watch, which was given to me by my aunt on my 14th birthday, is a gift.

c. My friend Tom, who can compose songs, sings Western folk songs very well.

d. We often go to the town cultural house, which always opens on public holidays.

e. I like reading books which tell about different people and their cultures.

f. The roses which my Dad gave my Mum on her birthday were very sweet and beautiful.

Xem thêm: Bài 11, 12, 13, 14, 15, 16 trang 11, 12 SGK Toán 9 tập 1 – Luyện tập

Xem thêm: Soạn bài Bếp lửa | Ngắn nhất Soạn văn 9 – VietJack.com

g. Judy very much liked the full-moon festival which is celebrated in mid-fall.

h. Tomorrow I’ll go to the airport to meet my friends, who come to stay with us during the Christmas.

Xem Thêm:   Top 20 lí luận văn học về tác phẩm văn học lớp 9 hay nhất 2022

2. Describe each of the people in the pictures. Use relative clauses. (Miêu tả từng người trong tranh. Sử dụng mệnh đề quan hệ.)

Example:

I am the boy who is wearing a white T-shirt.

My Aunt Judy is the woman who is holding Jack.

Gợi ý:

My family.

– I’m the boy who is wearing a white T-shirt and blue trousers.

– The woman who is sitting in the armchair is my Mum.

– My Dad is the man who is standing behind Linda.

– The girl, who is giving my Mum a present, is my younger sister Linda.

My Aunt’s family.

– My aunt Judy is the woman who is holding Jack.

Xem thêm: Soạn bài Bếp lửa của Bằng Việt – Ngữ văn 9 – HOC247

Xem thêm: Bày tỏ suy nghĩ của em về câu nói của Dế Choắt nói với Dế Mèn

– The woman who is on the right of my aunt is my grandmother.

– The man who is at the back of the picture is my uncle John.

3. Join the sentences. Use the words in bracket (Nối các câu. Sử dụng các từ trong ngoặc.)

Example:

a) Thu Ha is not satisfied with her preparations for Tet. Thu Ha has decorated her house and made plenty of cakes. (even though)

=> Thu Ha is not satisfied with her preparations for Tet even though she has decorated her house and made plenty of cakes.

Gợi ý:

b) Although we don’t have a Mother’s Day in Viet Nam, Dad and I have special gifts and parties for my mom every year on the 8th of March.

Xem Thêm:   Soạn bài Sự phát triển của từ vựng sgk Ngữ văn 9 tập 1

c) Even though we live in Nam Dinh, we went to Ha Noi to watch the parade on National Day last year.

d) Many tourists enjoy festivals in Viet Nam, though they do not understand Vietnamese culture very much.

e) Even though in Australia, Christmas season is in summer, the Australians enjoy Christmas as much as people in European countries do.

f) Although Jim came to the show late due to the traffic jam, he could see the main part of the show.

4. Look at the pictures. Complete the sentences. Use the correct … . (Nhìn vào tranh vẽ. Hoàn thành các câu. Sử dụng thì đùng của động từ và thông tin đã cho.)

a. Although Mrs. Thoa was tired, she helped Tuan with his homework.

Xem thêm: Cảnh ngày xuân – Tác giả tác phẩm (mới 2022) | Ngữ văn lớp 9

Xem thêm: Soạn bài Hoàng Lê nhất thống chí (trang 64) – SGK Ngữ Văn 9 Tập 1

b. Even though Liz has an exam tomorrow, she watches TV.

c. It rained yesterday although the weather bureau had predicted there would be fine weather.

d. Ba ate a lot of food though he wasn’t very hungry.

e. Even though the keyboard wasn’t working well, she finished the letter.

Các bài soạn tiếng Anh 9 unit 8 khác | Để học tốt các bài học tiếng Anh 9 unit 8 khác:

 • Unit 8: Celebrations
 • 1. Getting Started (trang 65 SGK Tiếng Anh 9) Work with a partner…

 • 2. Listen and Read (trang 65-66 SGK Tiếng Anh 9) Now, complete the table.

 • 3. Speak (trang 66-67 SGK Tiếng Anh 9) This is how to give and respond…

 • 4. Listen (trang 68 SGK Tiếng Anh 9) Listen to the…

 • 5. Read (trang 68-69 SGK Tiếng Anh 9) There are many occasions…

 • 6. Write (trang 70 SGK Tiếng Anh 9) In Viet Nam people…

 • Language Focus (trang 70-71-72-73 SGK Tiếng Anh 9) Join the sentences…

Xem Thêm:   Soạn bài Đấu tranh cho một thế giới hòa bình (trang 17)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 hay khác:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 9
 • 600 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 có đáp án
 • Giải bài tập Tiếng anh 9 thí điểm
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 9 có đáp án

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 có đáp án

Phương Anh

Xin Chào mình là Huyền Anh, Mình chịu trách nhiện sản xuất nội dung trên website: Thcsthaivanlung.edu.vn, rất vui mang lại những thông tin hữu ích đến mọi người. Thay mặt Trường Thcs thái văn lung chúc các bạn tìm được những thông tin hữu ích nhất.

Related Articles

Back to top button