lớp 12

Unit 12 lớp 8: Getting Started | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 8 mới

Rate this post

Qua bài viết này chúng tôi hy vọng sẽ giúp các bạn hiểu rõ về Soạn anh văn 8 unit 12 getting started Tốt nhất

Video Soạn anh văn 8 unit 12 getting started

Unit 12: Life on other planets

What could happen to Earth?

(Điều gì có thể xảy ra với Trái Đất?)

Getting Started (phần 1-4 trang 58-59 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Video giải Tiếng Anh 8 Unit 12: Life on other planets – Getting started – Cô Nguyễn Thanh Hoa (Giáo viên VietJack)

1. Listen and read. (Nghe và đọc)

Bài nghe:

Hướng dẫn dịch:

Dương: Bạn biết không, Trang và mình đã xem một bộ phim rất hấp dẫn ngày hôm qua đấy!

Nhi: Nó là gì vậy?

Dương: Star Trek into Darkness.

Nhi: Ồ, mình thích loạt phim này, nhưng mình chỉ xem Star Trek 2009. Into Darkness nói về gì?

Dương: À, sau cuộc phiêu lưu của họ trong chuyến hành trình đến hành tinh Nibiru trong Star Trek 2009, Thuyền trưởng James Kirk và đội anh ta trở lại Trái đất trên chiếc Enterprise trong năm 2259. Tuy nhiên, sau đó họ lại có một cuộc chiến chống tên khủng bố nguy hiểm John Harrises, người muốn phá hủy Trái đất.

Nhi: Nghe thật ly kỳ!

Dương: Đúng vậy. Thật ra Kirk chết khi cố gắng ngăn hắn, nhưng may là anh ấy đã sống lại. Sau cùng thì nó chỉ là phim thôi!

Nhi: Một kết thúc vui! Nhưng nó làm mình nghĩ về thế giới thật… Trái đất có thể bị nguy hại như vậy không?

Xem Thêm:   Giải Toán 12 trang 43, 44 - EU-Vietnam Business Network (EVBN)

Dương: Nghe buồn cười quá, Trang cũng hỏi mình rằng mình có nghĩ là điều gì sẽ xảy ra với Trái đất trong tương lai không?

Nhi: Cậu trả lời như thế nào?

Dương: Mình nói rằng mình không biết nhưng Trái đất có thể bị xâm chiêm bởi người ngoài hành tinh.

Nhi: Ha! Đúng vậy, không ai biết được.

a. Tick (v) true (T) or false (F). (Đánh dấu vào đúng (T) hay sai (F).)

1. Duong and Trang saw a boring film yesterday.

2. Nhi has seen Star Trek 2009.

3. Star Trek is a non-fiction film.

4. Nhi and Trang sometimes think about the future of the world.

5. Duong sounds sure about the future of the Earth.

Xem thêm: Soạn bài Tập làm văn: Kể chuyện – Tuần 12 – Giaibaitap.me

Đáp án:

1. F2. T3. F4. T5. F

Giải thích:

1. Thông tin: Duong: Do you know, Trang and I saw a very interesting film yesterday! (Bạn biết không, Trang và mình đã xem một bộ phim rất hấp dẫn ngày hôm qua đấy!)

2. Thông tin: Duong: Star Trek Into Darkness.

3. Thông tin: Well, after their adventures on the journey to Nibiru planet in Star Trek 2009, Captain James Kirk and his crew return to Earth on the Enterprise in 2259. However, they then have to fight a dangerous terrorist John Harrison, who wants to destroy Earth. (Vâng, sau cuộc phiêu lưu của họ trên hành trình đến hành tinh Nibiru trong Star Trek 2009, Thuyền trưởng James Kirk và phi hành đoàn của mình trở về Trái đất trên chiếc Enterprise vào năm 2259. Tuy nhiên, sau đó họ phải chiến đấu với tên khủng bố nguy hiểm John Harrison, kẻ muốn hủy diệt Trái đất.)

Xem Thêm:   Mua Bán Căn Hộ Chung Cư Võ Văn Kiệt, Quận 8 Chất Lượng, Giá

4. Thông tin: Nhi: A happy ending! But it does make me think about the real world… Could Earth ever be in that kind of danger? (Một kết thúc vui! Nhưng nó làm mình nghĩ về thế giới thật… Trái đất có thể bị nguy hại như vậy không?)

5. Thông tin: Nhi: Ha! That’s true, nobody knows. (Ha! Đúng vậy, không ai biết được.)

Hướng dẫn dịch:

1. Dương và Trang đã xem một bộ phim chán vào ngày hôm qua.

2. Nhi đã xem Star Trek 2009.

3. Star Trek là phim khoa học viễn tưởng.

4. Nhi và Trang thỉnh thoảng nghĩ về tương lai của thế giới.

5. Dương dường như chắc chắn về tương lai của Trái đất.

b. Read the conversation again and answer the questions (Đọc lại bài hội thoại và trả lời câu hỏi.)

1. Who is the captain of the spaceship?

2. Where did the crew go in Star Trek 2009?

3. When does the story in Star Trek in to Darkness happen?

4. What do you think is the Enterprise?

5. What does John Harrison want to do?

Xem thêm: Soạn bài Tập làm văn: Kể chuyện – Tuần 12 – Giaibaitap.me

Đáp án:

1. James Kirk is the captain of the spaceship.

2. They went to Nibiru planet.

3. It happens in 2259.

4. It’s the name of the spaceship that the crew travels on.

5. He wants to destroy the Earth.

Giải thích:

1. Thông tin: Duong: … Captain James Kirk and his crew return to Earth on the Enterprise in 2259. (… Thuyền trưởng James Kirk và phi hành đoàn của ông trở về Trái đất trên chiếc Enterprise vào năm 2259.)

Xem Thêm:   Hướng dẫn giải toán bằng máy tính cầm tay cực nhanh - CCBOOK

Xem thêm: Giải bài 8, 9, 10 trang 8 SGK Giải tích 12 Nâng cao – Giaibaitap.me

2. Thông tin: Duong: Well, after their adventures on the journey to Nibiru planet in Star Trek 2009 … (Chà, sau cuộc phiêu lưu của họ trên hành trình đến hành tinh Nibiru trong Star Trek 2009 …)

3. Thông tin: … Captain James Kirk and his crew return to Earth on the Enterprise in 2259. (… Thuyền trưởng James Kirk và phi hành đoàn của ông trở về Trái đất trên chiếc Enterprise vào năm 2259.)

4. Thông tin: Captain James Kirk and his crew return to Earth on the Enterprise in 2259. (… Thuyền trưởng James Kirk và phi hành đoàn của ông trở về Trái đất trên chiếc Enterprise vào năm 2259.)

5. Thông tin: Duong: … However, they then have to fight a dangerous terrorist John Harrison, who wants to destroy Earth. (… Tuy nhiên, sau đó họ phải chiến đấu với một tên khủng bố nguy hiểm John Harrison, kẻ muốn hủy diệt Trái đất.)

Hướng dẫn dịch:

1. Ai là thuyền trưởng của con tàu không gian?

– James Kirk là thuyền trưởng của tàu không gian.

2. Phi hành đoàn đã đi đâu trong Star Trek 2009?

– Họ đi đến hành tinh Nibiru.

3. Câu chuyện trong Star Trek Into Darkness đã xảy ra khi nào?

– Nó xảy ra trong năm 2259.

4. Bạn nghĩ Enterprise là gì?

– Nó là tên của tàu không gian mà phi hành đoàn đi trên đó.

Xem Thêm:   Các dạng bài tập Di truyền quần thể và tiến hóa hay, có lời giải

5. John Harrison muốn làm gì?

– Hắn muốn phá hủy Trái Đất.

c. Can you find the sentences in reported speech in the conversation? Underline them. (Bạn có thể tìm các câu tường thuật trong bài hội thoại không? Gạch dưới chúng.)

Gợi ý:

– That’s funny, Trang also asked me what I thought would happen to Earth in the future.

– I said I didn’t know but that Earth might be run by aliens!

2. Use the words/ phrases in the box to label the pictures. Then listen and repeat. (Sử dụng từ/cụm từ trong khung để đặt vào bên dưới các bức tranh. Sau đó lắng nghe và lặp lại.)

Bài nghe:

1. aliens (người ngoài hành tinh)2. space buggy (toa không gian)3. UFO (vật thể bay không xác định)4. weightless (không trọng lực)5. galaxy (thiên hà)6. spaceship (tàu không gian)7. solar system (hệ mặt trời)8. planet (hành tinh)

3. Use the words/ phrases in 2 to fill the blanks (Sử dụng từ/cụm từ trong phần 2 để điền vào chỗ trống.)

1. The _____were green and they had huge heads and big eyes.

2. The aliens came out of a _____ which looked like a disk.

3. A _____ is a vehicle used for travelling on the surface of the moon.

4. A moon moves round a _____ and a _____ moves round a star.

5. In a _____ environment, everything floats uncontrollably.

Xem thêm: Soạn bài Tuyên Ngôn Độc Lập – Phần 2: Tác phẩm – VietJack.com

6. There are eight planets that move round the Sun in our _____.

Xem Thêm:   Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương II - Giải Tích 12

7. We don’t know how many solar systems there are in each _____.

8. Vostok 1 is the name of the _____ in which Yuri Gagarin flew into outer space.

Xem thêm: Soạn bài Tập làm văn: Kể chuyện – Tuần 12 – Giaibaitap.me

Đáp án:

1. aliens2. UFO3. space buggy4. planet; planet5. weightless6. solar system7. galaxy8. spaceship

Hướng dẫn dịch:

1. Những người ngoài hành tinh màu xanh lá và họ có đầu to và mắt to.

2. Những người ngoài hành tinh ra khỏi một vật thể bay không định, mà trông như một cái đĩa.

3. Một tàu không gian là một phương tiện được dùng để di trên mặt trăng.

4. Một mặt trăng di chuyển quanh một hành tinh và một hành tinh chuyển quanh một mặt trăng.

5. Trong một môi trường không trọng lực, mọi thứ bay không kiểm soát.

6. Có 8 hành tinh mà di chuyển quanh Mặt trời trong hệ mặt trời của chúng ta.

7. Chúng ta không biết có bao nhiêu hệ mặt trời trong mỗi thiên hà.

8. Vostok 1 là tên của phi thuyền mà trong đó Yuri Gagarin đã bay vào không gian.

4. GAME: WHAT AND WHERE

Listen and follow the teacher’s instructions to phay the game (Nghe và theo hướng dẫn giáo viên để chơi trò chơi.)

Bài giảng: Unit 12: Life on other planets – Getting started – Cô Giang Ly (Giáo viên VietJack)

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 12 khác:

 • Từ vựng Unit 12: liệt kê các từ vựng cần học trong bài

 • Getting Started (phần 1-4 trang 58-59 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Listen and read. … 2. Use the words/phrases in the …

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 60 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Use the names of the plannets … 2. Now scan the passage …

 • A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 61-62 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Use may/might to fill each … 2. Nick claimed that he …

 • Communication (phần 1-3 trang 63 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Five teenagers are discussing the … 2. Work in groups to …

 • Skills 1 (phần 1-6 trang 64 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1.a Look at the pictures and … 2. Find words in the text …

 • Skills 2 (phần 1-6 trang 65 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Work in pairs. Describe the picture … 2. Listen to Tom’s imagined …

 • Looking Back (phần 1-6 trang 66-67 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Rearrange the letters to … 2. Fill each gap with …

 • Project (phần 1-4 trang 67 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Write the phrases in the box under … 2. Work in groups. Choose …

Xem Thêm:   11 đề thi thử môn Ngữ văn THPT Quốc gia 2017 có lời giải chi tiết

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 8 mới hay khác:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới có đáp án
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 8 mới (có đáp án)

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 8 có đáp án

Phương Anh

Xin Chào mình là Huyền Anh, Mình chịu trách nhiện sản xuất nội dung trên website: Thcsthaivanlung.edu.vn, rất vui mang lại những thông tin hữu ích đến mọi người. Thay mặt Trường Thcs thái văn lung chúc các bạn tìm được những thông tin hữu ích nhất.

Related Articles

Back to top button