lớp 12

Giải Toán lớp 3 trang 12 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều

Rate this post

Mời các bạn xem thêm danh sách tổng hợp ôn tập về giải toán lớp 3 trang 12 tốt nhất và đầy đủ nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Video ôn tập về giải toán lớp 3 trang 12

Trọn bộ lời giải bài tập Toán lớp 3 trang 12 Tập 1 & Tập 2 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều đầy đủ sgk và vở bài tập sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 3 trang 12. Bạn vào trang hoặc Xem lời giải để theo dõi chi tiết.

Giải Toán lớp 3 trang 12 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều

Giải sgk Toán lớp 3 trang 12 (cả ba sách)

– Kết nối tri thức:

 • (Kết nối tri thức Tập 1) Giải Toán lớp 3 trang 11, 12, 13 Bài 3: Tìm thành phần trong phép cộng, phép trừ

  Xem lời giải

 • (Kết nối tri thức Tập 2) Giải Toán lớp 3 trang 12, 13, 14 Bài 47: Làm quen với chữ số La Mã

  Xem lời giải

– Chân trời sáng tạo:

 • (Chân trời sáng tạo Tập 1) Giải Toán lớp 3 trang 12 Tìm số hạng

  Xem lời giải

 • (Chân trời sáng tạo Tập 2) Giải Toán lớp 3 trang 12, 13 So sánh các số có bốn chữ số

  Xem lời giải

Xem Thêm:   Soạn bài: Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm) - Sachgiaibaitap.com

– Cánh diều:

Giải Vở bài tập Toán lớp 3 trang 12 (cả ba sách)

– Vở bài tập Toán lớp 3 trang 12 Tập 1 (sách mới):

 • (Kết nối tri thức) Vở bài tập Toán lớp 3 trang 11, 12 Bài 4: Ôn tập bảng nhân 2; 5, bảng chia 2; 5

  Xem lời giải

 • (Chân trời sáng tạo) Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 12 Tìm số hạng

  Xem lời giải

 • (Cánh diều) Vở bài tập Toán lớp 3 trang 11, 12 Bài 4: Mi-li-mét

  Xem lời giải

– Vở bài tập Toán lớp 3 trang 12 Tập 2 (sách mới):

 • Xem thêm: Giải SBT Toán 9 Phần hình học: Ôn tập cuối năm – Tailieumoi.vn

  (Kết nối tri thức) Vở bài tập Toán lớp 3 Bài 47: Làm quen với chữ số La Mã (Tập 2 trang 10, 11, 12)

  Xem lời giải

 • (Chân trời sáng tạo) Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 12, 13 So sánh các số có bốn chữ số

  Xem lời giải

 • (Cánh diều) Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 11, 12, 13 Bài 62: Các số trong phạm vi 100 000

  Xem lời giải

Lưu trữ: Giải Toán lớp 3 trang 12 (sách cũ)

Bài 1 (trang 12 SGK Toán 3): Đội Một trồng được 230 cây, đội Hai trông nhiều hơn đội Một 90 cây. Hỏi đội Hai trông được bao nhiêu cây?

Xem Thêm:   Giải Toán 7 Bài 12 Tổng các góc trong một tam giác - Giaitoan.com

Lời giải:

Số cây đội Hai trồng được là:

230 + 90 = 320 (cây)

Đáp số: 320 cây

Xem thêm: Bài 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 trang 112 SBT Toán 9 Tập 1

Bài 2 (trang 12 SGK Toán 3): Một cửa hàng buối sáng bán được 635l xăng, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 128l xăng. Hỏi buổi chiều của hàng đó bán được bao nhiêu lít xăng?

Lời giải:

Bài 3 (trang 12 SGK Toán 3): Giải bài toán theo mẫu:

a) Hàng trên có 7 quả cam, hàng dưới có 5 quả cam. Hỏi hàng trên có nhiều hơn hàng dưới mấy quả cam?

b) Lớp 3A có 19 bạn nữ và 16 bạn nam. Hỏi số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam bao nhiêu ?

Lời giải:

Bài 4 (trang 12 SGK Toán 3): Bao gạo cân nặng 50 kg, bao ngô cân nặng 35 kg. Hỏi bao ngô nhẹ hơn bao gạo bao nhiêu Ki – lô – gam?

Lời giải:

Bao ngô nhẹ hơn bao gạo là:

50 – 35 = 15 (kg).

Đáp số: 15 kg

Tham khảo các bài giải bài tập Toán 3 Chương 1 : Ôn tập và bổ sung khác:

 • Xem đồng hồ
 • Xem đồng hồ (tiếp theo)
 • Luyện tập trang 17
 • Luyện tập chung trang 18
 • Bảng nhân 6

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Cánh diều

Phương Anh

Xin Chào mình là Huyền Anh, Mình chịu trách nhiện sản xuất nội dung trên website: Thcsthaivanlung.edu.vn, rất vui mang lại những thông tin hữu ích đến mọi người. Thay mặt Trường Thcs thái văn lung chúc các bạn tìm được những thông tin hữu ích nhất.

Related Articles

Back to top button