là gì

Tổng hợp bài tập mệnh đề chứa biến – Vuihoc.vn

Rate this post

Qua bài viết này chúng tôi hy vọng sẽ giúp các bạn hiểu rõ về Mệnh đề chứa biến là gì tốt nhất và đầy đủ nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

1. Tóm tắt kiến thức về mệnh đề – mệnh đề chứa biến

1.1. Định nghĩa mệnh đề

Theo khái niệm cơ bản được đề cập trong bài giảng Toán mệnh đề lớp 10, mệnh đề được định nghĩa là một câu khẳng định có thể xác định được tính đúng hoặc sai. Hay có thể hiểu là, một mệnh đề trong toán học không thể vừa đúng vừa sai.

định nghĩa mệnh đề - mệnh đề chứa biến

1.2. Các dạng mệnh đề thường gặp

Trong chương trình Toán 10, có các dạng mệnh đề toán học thường gặp như sau:

  • Mệnh đề phủ định:

Phủ định của mệnh đề A là một mệnh đề có ký hiệu là A. Mệnh để A và A có những khẳng định trái ngược nhau như: Nếu A đúng thì A sai, nếu A sai thì A đúng.

  • Mệnh đề kéo theo: Mệnh đề kéo theo là loại mệnh đề lớp 10 có dạng: “Nếu A thì B”, trong đó A và B là hai mệnh đề riêng biệt.

  • Mệnh đề đảo: Mệnh đề đảo là một dạng mệnh đề lớp 10 quan trọng mà các em học sinh cần nắm chắc. Mệnh đề “B=>A” chính là mệnh đề đảo của “A=>B”

  • Mệnh đề tương đương: Mệnh đề tương đương xuất hiện khi P=>Q là một mệnh đề đúng và Q=>P cũng là mệnh đề đúng. Khi đó ta nói P và Q là hai mệnh đề tương đương, ký hiệu là PQ.

Xem Thêm:   Giao dịch repo là gì? Những điều cần lưu ý?

>>> Xem thêm: Lý thuyết và bài tập mệnh đề lớp 10

2. Mệnh đề chứa biến

2.1. Định nghĩa mệnh đề chứa biến

định nghĩa mệnh đề chứa biến

Mệnh đề chứa biến được định nghĩa là câu khẳng định chứa biến, trong đó biến nhận giá trị từ một tập xác định X nào đó mà với mỗi giá trị của biến thuộc X ta được một mệnh đề.

Dưới đây là một vài ví dụ về mệnh đề chứa biến để giúp các em học sinh hình dung dễ hơn:

Ví dụ 1: Cho P(x): “$x^2+10$” là một mệnh đề chứa biến x.

Với $x=2$ ta có P(x):$2^2+10$” là một mệnh đề có tính đúng.

Với $x=-1$ ta có P(x):”$(-1)^2+10$” là một mệnh đề có tính đúng.

Ví dụ 2: Cho Q(m): “$2m-1>3$” là một mệnh đề chứa biến m.

Với $m=6$ ta có Q(m): “$2.6-1>3$” là một mệnh đề có tính đúng.

Với $m=0$ ta có Q(m): “$2.0-1>3$” là một mệnh đề có tính sai.

2.2. Áp dụng mệnh đề chứa biến trong suy luận toán học

2.2.1. Định lý

Định lý là một mệnh đề có tính đúng. Nhiều định lý được phát biểu dưới dạng tổng quát là: “xX,P(x)Q(x)” (1)

Trong đó, P(x) và Q(x) là 2 mệnh đề chứa biến, X là một tập hợp giá trị bất kỳ của biến x.

2.2.2. Chứng minh định lý

Chứng minh định lý là hành động dùng suy luận toán học kết hợp với những kiến thức đã biết để khẳng định mệnh đề (1) là đúng, nghĩa là chứng minh rằng với mọi x thuộc tập X mà P(x) đúng thì Q(x) sẽ đúng.

Xem Thêm:   Địa Chỉ Đăng Ký Hộ Khẩu Thường Trú Là Gì? (Cập Nhật 2023)

Chứng minh định lý áp dụng mệnh đề chứa biến

Giả sử, ta cần chứng minh định lý $ARightarrow B$. Có 2 cách để chứng minh như sau:

Xem thêm: Tháng 12 có ngày lễ gì? Những ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 12

Cách 1 (chứng minh trực tiếp): Giả thiết A đúng, áp dụng các kiến thức toán học và suy luận để chứng minh rằng B đúng.

Ví dụ: Chứng minh rằng: Nếu n là số tự nhiên chẵn thì $n^2$ sẽ chia hết cho 2.

Giải:

Vì n chẵn nên $n=2k$ ($kin mathbb{N}$)

Ta có: $n^2=(2k)^2=4k^2$ chia hết cho 2 => Ta được điều phải chứng minh.

Cách 2 (chứng minh phản chứng): Giả thiết B sai, từ đó ta chứng minh mệnh đề A cũng sai. Bởi vì A không thể vừa sai vừa đúng cho bên B buộc phải đúng.

Ví dụ: Chứng minh rằng: Với mọi số tự nhiên n, khi $3n+2$ là số lẻ thì n chắc chắn là số lẻ.

Giải:

Giả sử phản chứng, nếu n chẵn thì $n=2k$ ($kin mathbb{N}$)

Ta có: $3n+2=3.2k+2=6k+2=2(3k+1)$ chia hết cho 2 => $3n+2$ là số tự nhiên chẵn => điều này trái với dữ kiện đề bài cho.

Vậy, ta kết luận được n là số lẻ.

2.3. Mệnh đề chứa biến có phải mệnh đề không?

Như vậy, qua các phần trên, chúng ta có thể khẳng định rằng mệnh đề chứa biến chính là mệnh đề. Tuỳ thuộc vào biến của mệnh đề ta sẽ xác định được tính đúng sai của mệnh đề chứa biến đó.

>>> Xem thêm: Phương pháp xét tính đúng sai của mệnh đề toán 10

Xem Thêm:   419 là gì? Bật mí những điều thú vị về con số 419

3. Bài tập luyện tập mệnh đề chứa biến

Để thành thạo các dạng bài tập mệnh đề chứa biến, cùng VUIHOC luyện tập với bộ 10 câu hỏi dưới đây.

Câu 1: Với giá trị nào của x thì “$x^2-1=0, xin mathbb{N}$” là mệnh đề đúng?

bài tập mệnh đề chứa biến - câu 1

Câu 2: Mệnh đề $xin R,x^2-2+a>0$ với a là số thực cho trước. Tìm a để mệnh đề đúng?

bài tập mệnh đề chứa biến - câu 2

Câu 3: Tìm mệnh đề đúng?

1. $nin mathbb{N}:n>0$

2. $xin mathbb{R}:2m=m$

3. $nin mathbb{R}:x^2>0$

4. $xin Q:k^2=2$

Câu 4: Cho mệnh đề chứa biến $P(x):x+2>x^2$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Xem thêm: 077 là mạng gì? Liệu đầu số 077 có phải là đầu số xấu không

A. P(3)

B. P(-1)

C. P(-1)

D. P(-3)

Câu 5: Cho các phát biểu sau:

1. Hãy đi nhanh lên!

2. $4+5+6=15$

3. Năm 2000 là năm nhuận

4. $x+5>10$

5. Trái đất hình lập phương

6. Cần Thơ là thành phố trực thuộc trung ương

Hỏi có bao nhiêu mệnh đề?

A.4

B.2

C.5

D.3

Câu 6: Có bao nhiêu mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau đây?

1. Tồn tại số tự nhiên n sao cho $n^2+1$ chia hết cho 2

2. Với mọi số thực x, $x^2+2x+1$ chia hết cho 2

3. Nếu n là số tự nhiên chia hết cho 3 thì $n^2$ chia hết cho 9

4. Tồn tại số tự nhiên n sao cho $n^2+n+5$ chia hết cho 77

A.1

B.2

Xem thêm: Chủ nghĩa xã hội là gì? Đặc trưng và con đường lên CNXH?

C.3

Xem Thêm:   Phân biệt kem chống nắng vật lý và hóa học để bảo vệ làn da

D.4

Câu 7: Mệnh đề phủ định của mệnh đề Q: “xR:x2+10″ là:

1. $bar{Q}:”exists xin mathbb{R}: x^2+1=0″$

2. $bar{Q}:”exists xnotin mathbb{R}: x^2+1neq 0″$

3. $bar{Q}:”exists xin mathbb{R}: x^2+1=0″$

4. $bar{Q}:”exists xin mathbb{R}: x^2+1neq 0″$

Câu 8: Chọn mệnh đề đúng:

1. $forall xin mathbb{R},x>3Rightarrow x^2>9$

2. $forall xin mathbb{R},x>-3Rightarrow x^2>9$

3. $forall xin mathbb{R},x^2>9Rightarrow x>3$

4. $forall xin mathbb{R},x^2>9Rightarrow x>-3$

Câu 9: Ký hiệu X là tập hợp các cầu thủ x trong đội bóng đá. P(x) là mệnh đề chứa biến “x cao trên 175 cm”. Phát biểu thành lời mệnh đề “$xin X$, P(x)”?

1. Mọi cầu thủ trong đội tuyển bóng đá đều cao trên 175 cm.

2. Trong số các cầu thủ trong đội tuyển bóng đá có một số cầu thủ cao trên 175 cm.

3. Bất cứ ai cao trên 175 cm đều là cầu thủ bóng đá.

4. Có một số người trong tập X cao trên 175 cm là cầu thủ bóng đá.

Câu 10: Mệnh đề nào dưới đây tương đương với mệnh đề “Nếu số nguyên n chia hết cho 6 thì n chia hết cho 2 và 3”?

1. Nếu số nguyên n không chia hết cho 6 thì n không chia hết cho 2 và 3.

2. Nếu số nguyên n chia hết cho 2 hoặc chia hết cho 3 thì n chia hết cho 6.

3. Nếu số nguyên n chia hết cho 2 và 3 thì n chia hết cho 6.

4. Nếu số nguyên n không chia hết cho 2 hoặc không chia hết cho 3 thì n không chia hết cho 6.

Đáp án:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A A B C A C A A A D

Bài viết đã tổng hợp toàn bộ lý thuyết về mệnh đề chứa biến bao gồm định nghĩa, áp dụng mệnh đề chứa biến trong suy luận toán học và bộ bài tập chọn lọc giúp các em học sinh thành thạo hơn dạng toán này. Để học thêm nhiều kiến thức toán 10 cũng như chương trình Toán THPT, các em truy cập vuihoc.vn hoặc đăng ký tại đây ngay nhé!

Xem Thêm:   Rất Hay: Vạt áo là gì - Nhà Xinh Plaza

Phương Anh

Xin Chào mình là Huyền Anh, Mình chịu trách nhiện sản xuất nội dung trên website: Thcsthaivanlung.edu.vn, rất vui mang lại những thông tin hữu ích đến mọi người. Thay mặt Trường Thcs thái văn lung chúc các bạn tìm được những thông tin hữu ích nhất.

Related Articles

Back to top button