事实上产后丰胸是有用的,不过产后丰胸是一个循序渐进的过程丰胸产品,急不得也快不了,所以想要进行产后丰胸的妈妈们一定要有耐心丰胸方法,认真对待,一定会获得满意的成果。根据权威机构专家的建议丰胸效果,科学、健康的产后丰胸应该分为三个不同的阶段,每个阶段都有各自的侧重点丰胸产品粉嫩公主
Văn bản hương dẫn quy định ứng dụng CNTT truyền thông 2013-2014 -
22:21 ICT Thứ tư, 08/07/2020

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 108


Hôm nayHôm nay : 23134

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 265163

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 18970700

Trang nhất » Văn bản » Văn bản phòng giáo dục

Văn bản hương dẫn quy định ứng dụng CNTT truyền thông 2013-2014

Thứ ba - 24/09/2013 14:21
Về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013 - 2014.
  ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                            ____________________
           _________________
     Số: 3146 /GDĐT-TTTT                             Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 9 năm 2013
Về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013 - 2014.
 
 
 
 

Kính gửi:
-         Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các Quận/Huyện;
-         Hiệu trưởng các Trường THPT;
-         Hiệu trưởng các trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp;
-         Giám đốc các Trung tâm GDTX;
-         Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
 
Căn cứ tinh thần công văn số 6072/BGDĐT-CNTT ngày 04 tháng 9 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013 - 2014;
Căn cứ nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 của Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh.
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 về công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT) với các nội dung cụ thể như sau:

I/- PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ

1. Mục tiêu, định hướng

1.1 Mục tiêu chính của ngành về CNTT&TT trong năm học là:

- Tiếp tục củng cố và nâng cao kết quả đạt được trong những năm học vừa qua về CNTT&TT;
- Đẩy mạnh các ứng dụng trực tuyến trên môi trường internet, chuẩn bị cho dạy học trực tuyến;
- Nâng cao hiệu quả lãnh đạo các đơn vị thông qua sử dụng CNTT&TT trong quản lý;
- Nâng cao hiệu quả thông tin, cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu của cơ sở và xã hội.

1.2 Định hướng công tác:

- Phát triển hệ thống quản lý trực tuyến.
- Phát triển hệ thống cổng thông tin "Trường học điện tử", dạy và học tương tác qua internet tiến tới học tập qua mạng.
- Tổ chức tập huấn và triển khai nhân rộng các phần mềm hỗ trợ công tác quản lý và dạy học E_Learning.
- Nâng cao hiệu quả công tác thông tin trực tuyến. 
- Phát huy ưu điểm các chương trình trực tuyến để cải cách hành chính (họp trực tuyến, báo cáo trực tuyến, tuyển dụng và thuyên chuyển trực tuyến, tuyển sinh trực tuyến…).

2. Nhiệm vụ trọng tâm

Nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2013 - 2014 về CNTT&TT trong giáo dục đào tạo thành phố là: Phát huy những thành quả đạt được trong những năm học qua, nâng cao hiệu quả quản lý, thông tin, dạy và học bằng biện pháp khai thác tối đa năng lực của CNTT&TT. Sử dụng CNTT&TT trong công tác một cách thực chất và hiệu quả. Tạo điều kiện để thành phố tiếp tục đi đầu trong công tác xây dựng môi trường ELearning.
Cụ thể:
i.        Đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên sử dụng thường xuyên và có hiệu quả CNTT&TT  trong công tác.
ii.     Tăng cường hiệu quả sử dụng website của ngành và của các đơn vị để tạo môi trường thông tin giữa cơ quan quản lý, nhà trường, học sinh, phụ huynh và xã hội; khai thác internet để tạo môi trường phát huy dạy - học tương tác (giáo viên - học sinh - phụ huynh);
iii.   Nâng cao hiệu quả các hoạt động trực tuyến (báo cáo, tổng hợp, trao đổi thông tin, tập huấn, họp, tuyển sinh…);
iv.    Tiết kiệm chi phí hành chánh, thời gian thông qua việc sử dụng phương tiện thư điện tử (E-mail) trong công việc. Đơn vị, thủ trưởng đơn vị đều có địa chỉ mail và sử dụng mail thường xuyên. Không sử dụng mail có tên miền nước ngoài;
v.      Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy - học, sử dụng CNTT&TT để nâng cao hiệu quả công tác dạy và học (dạy học theo dự án, dạy học tương tác,…), khai thác có hiệu quả các phần mềm quản lý, dạy - học, tạo bài giảng điện tử E_Learning̉, …
Với những nhiệm vụ cụ thể trên, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị sẽ thực hiện:

2.1  Phát triển hệ thống website trường học theo mô hình cổng thông tin điện tử:

- Cổng thông tin “Trường học điện tử” được xây dựng trên nguyên tắc cơ sở dữ liệu tập trung tại Sở Giáo dục và Đào tạo. Mỗi trường tham gia hệ thống sẽ được cung cấp một trang web riêng, trường chủ động quản lý và điều hành.
- Trang web đáp ứng các yêu cầu: Thông tin, quản lý, hoạt động chuyên môn và tích hợp các chương trình quản lý trực tuyến.

2.2 Đẩy mạnh ứng dụng CNTT&TT trong điều hành và quản lý giáo dục:

- Tiếp tục triển khai các phần mềm trực tuyến trên internet.
- Thống nhất triển khai phần mềm phổ cập giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp để dung thống nhất trong toàn ngành.
- Từng bước triển khai hệ thống Quản lý thông tin kiểm định chất lượng giáo dục.

2.3 Tiếp tục triển khai tập huấn chương trình “Ứng dụng CNTT&TT trong giáo dục” nhằm:

- Duy trì và nâng cao kết quả phổ cập trình độ tin học cho cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD) và giáo viên. Đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên (CB-GV) biết sử dụng CNTT&TT trong công tác.
- Nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT&TT trong công tác đổi mới phương thức quản lý và phương pháp dạy học:
+ Đối với giáo viên: tích hợp CNTT&TT vào trong từng môn học theo định hướng tăng cường các ứng dụng e_learning. Sử dụng CNTT&TT một cách linh hoạt, hợp lý và thực chất. Các giáo viên có thể tham khảo và sử dụng các phần mềm ứng dụng tích hợp vào các môn học trên website: http://edu.net.vn  để cùng chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi học tập.
+ Đối với CBQLGD các đơn vị cần khai thác tiềm năng về CNTT&TT trong CB-GV và học sinh để nâng cao hiệu quả giáo dục của đơn vị. Biết sử dụng CNTT&TT trong điều hành. Sử dụng và sử dụng hiệu quả CNTT&TT trong công tác quản lý, lãnh đạo.

II/- BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

Với những nhiệm vụ cụ thể trên, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị sẽ thực hiện:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Xây dựng chiến lược phát triển CNTT&TT trong giáo dục và đào tạo, từng bước, từng thời kỳ thực hiện tốt chiến lược để góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục và đào tạo.
- Hướng dẫn tổ chức, thực hiện và đánh giá thi đua lĩnh vực công tác ứng dụng CNTT&TT trong giáo dục.
Một số công tác chính:

1.1 Quản lý:

Trang bị, thay thế hệ thống máy chủ (server), đủ mạnh đáp ứng yêu cầu quản lý cơ sở dữ liệu giáo dục của ngành tập trung tại Sở Giáo dục và Đào tạo; đáp ứng yêu cầu sử dụng CNTT&TT cho từng vụ việc cụ thể (báo cáo thống kê, tuyển dụng công chức, kết quả thi, dạy học trực tuyến,...), dần dần chuyên nghiệp hóa công tác quản lý, chỉ đạo của từng phòng chuyên môn.
- Tiếp tục củng cố và phát triển các chương trình báo cáo trực tuyến, tổng hợp thông tin tự động giúp các đơn vị, cơ sở giáo dục giảm thiểu công tác báo cáo thống kê.
- Tiếp tục nâng cao và sử dụng hiệu quả hình thức tổ chức họp giao ban, hội thảo, giảng dạy, tập huấn trực tuyến thông qua “Phòng họp trực tuyến” của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉhttp://hop.moet.gov.vn và http://hop.edu.net.vn và “Phòng họp trực tuyến” do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính và quản lý, điều hành của ngành.
- Tăng cường công tác nghiên cứu phát triển cũng như hợp tác với các đơn vị có năng lực về chuyên môn và am hiểu về giáo dục để triển khai các phần mềm đáp ứng các yêu cầu về ứng dụng CNTT&TT trong giáo dục của thành phố với tiêu chí thực chất và hiệu quả.

1.2 Thông tin:

- Nâng cấp, tăng cường đường truyền internet; trang bị hệ thống chống tin tặc đảm bảo vận hành hệ thống mạng liên tục giúp thông tin hai chiều (qua web, qua mail) được thông suốt.
- Cải tiến, nâng cấp trang web Sở Giáo dục và Đào tạo nhằm tăng cường các thông tin theo Nghị Định 43 của chính phủ: Cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính và đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của xã hội.
- Nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ phát truyền hình trực tiếp qua mạng giáo dục.

1.3 Chương trình giáo dục:

Tiếp tục triển khai các chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác ứng dụng CNTT&TT trong dạy - học. (Dạy học tương tác trên máy tính; Dạy học tương tác trên môi trường internet…)

2. Cơ sở:

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT&TT để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, phát triển năng lực chuyên môn của giáo viên, phát huy tính năng động vá sáng tạo của học sinh.  

2.1 Quản lý:

- Báo cáo số liệu, thông tin học sinh, nhà trường thông qua website của ngành.
- Sử dụng thông tin tổng hợp qua mạng (web, mail) thường xuyên.
- Sử dụng hiệu quả phòng họp trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ http://hop.moet.gov.vn và http://hop.edu.net.vn và “Phòng họp trực tuyến” do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố triển khai từ năm học 2012 - 2013 để tổ chức họp giao ban, hội thảo, giảng dạy, tập huấn trực tuyến. Đối với đơn vị Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện có thể sử dụng “Phòng họp trực tuyến” để tổ chức họp giao ban, hội thảo, giảng dạy, tập huấn trực tuyến đối với các đơn vị trên địa bàn mà không cần đầu tư thêm bất cứ thiết bị nào. 
- Sử dụng website đơn vị để quản lý học sinh: kết quả học tập, hạnh kiểm …
- Sử dụng CNTT&TT trong lập kế hoạch, theo dõi tiến độ và sơ, tổng kết.
- Các đơn vị có thể sử dụng phần mềm hỗ trợ sắp xếp thời khóa biểu phiên bản 3.0. Phần mềm được cung cấp miễn phí tại địa chỉ www.moet.gov.vn (mục Tiện ích > Tải xuống có địa chỉ tạihttp://www.moet.gov.vn/?page=13.3) hoặc http://edu.net.vn;

2.2 Thông tin:

- Đảm bảo 100% các đơn vị, cơ sở giáo dục được kết nối Internet băng thông rộng. Đối với các đơn vị, cơ sở giáo dục có điều kiện thì triển khai cáp quang FTTH để tăng cường tính ổn định và nâng cao tốc độ truy cập của đường truyền Internhet.
Khai thác website đơn vị để thông tin hai chiều với xã hội, với cấp quản lý, với cán bộ giáo viên. Quảng bá hình ảnh hoạt động của đơn vị một cách chính thống, thông tin và thông báo những chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và kế hoạch của đơn vị.
- Tổ chức đăng tải công khai trên website các thủ tục hành chính đạt cấp độ 2 trở lên với một số nội dung cụ thể:
             + Đăng tải tất cả các mẫu đơn hành chính, mẫu đơn dịch vụ công (như đơn xin vào lớp đầu cấp…..)
             + Tra cứu kết quả học tập, điểm thi trực tuyến miễn phí trên website (thay vì triển khai dịch vụ nhắn điểm qua điện thoại di động)
- Cung cấp và cập nhật kịp thời các văn bản hành chính. Sử dụng website của trường để cung cấp thông tin theo quy định “3 công khai” đối với các đơn vị, cơ sở giáo dục.

2.3 Chương trình giáo dục:

- Thực hiện đúng chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc dạy môn Tin học trong nhà trường phổ thông. Đảm bảo mọi học sinh đều được học Tin học và biết sử dụng các phần mềm văn phòng mã nguồn mở, e-mail và khai thác Internet để phục vụ cho học tập.
- Khai thác tốt nhất điều kiện cơ sở vật chất CNTT&TT hiện có của đơn vị để đổi mới phương pháp dạy học; sử dụng các phần mềm bộ môn, phần mềm soạn giảng phù hợp để tăng năng suất lao động của giáo viên;
- Khai thác các phần mềm bộ môn và hướng dẫn học sinh tự học bộ môn thật hiệu quả, giảm thời gian sử dụng máy tính vào chuyện vô ích của học sinh;
 - Xây dựng bài giảng E_Learning giúp học sinh tự học hiệu quả (Adobe Pressenter, iSpring…)
- Tham gia tích cực các lớp tập huấn, bồi dưỡng về CNTT nhằm cập nhật các chương trình, phần mềm tiên tiến. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT&TT trong đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng tích hợp trong từng bộ môn, liên môn. Các hoạt động về ứng dụng CNTT&TT trong dạy và học gồm: 
+ Soạn giáo án, bài trình chiếu và bài giảng điện tử;
+ Tích cực áp dụng các phần mềm hỗ trợ dạy học và thí nghiệm ảo.
- Tích cực tham gia các cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động và tổ chức như:
+ Cuộc thi “Thiết kế hồ sơ bài giảng E_Learning” do Bộ GD&ĐT và Quỹ Laurense S.Ting tổ chức với khẩu hiệu chung “Trong mỗi học kỳmỗi giáo viên xây dựng ít nhất một bài giảng điện tử”.
Chủ đề mới về xây dựng nội dung E_Learning là "Dư địa chí".
Website cuộc thi:  http://thi-baigiang.moet.gov.vn
 + Cuộc thi “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học và cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học”.
* Không tổ chức hoặc tham gia tổ chức các cuộc thi (CNTT&TT) với mục đích quảng cáo liên quan đến sản phẩm của các tổ chức kinh doanh.

2.4 Tăng cường đầu tư hạ tầng cơ sở CNTT&TT trong trường học

- Để phục vụ công tác quản lý và điều hành giáo dục, mỗi trường ít nhất có 02 máy tính, có máy in, webcam và một điện thoại đàm thoại. Ở những nơi có điều kiện, mỗi tổ bộ môn trong trường có máy tính dùng riêng.
- Để phục vụ công tác dạy môn Tin học và ứng dụng CNTT&TT trong quản lý, trong dạy và học các môn học khác, các trường trang bị máy tính nối mạng nội bộ và nối Internet, đảm bảo tỉ lệ số học sinh/máy tính.
- Với giáo dục mầm non, tập trung đầu tư máy tính và kết nối Internet với mục tiêu chính yếu là phục vụ công tác quản lý, đảm bảo thông tin liên lạc và giúp giáo viên bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn; xây dựng mô hình thông tin giáo dục tập trung, trực tuyến để cung cấp cho các trường mầm non khai thác và sử dụng.
- Ưu tiên hỗ trợ kinh phí đầu tư trang thiết bị, máy tính kết nối mạng cho các trường ở vùng khó khăn hoặc các trường chưa có thiết bị kết nối.

III/- LỊCH CÔNG TÁC TỪNG THÁNG

Thời điểm Công tác Thực hiện Phối hợp
Tháng 8/2013 Thiết kế Giao diện website Sở GD&ĐT mới (Phục vụ các ngày lễ lớn và năm học mới) TTTT&CTGD  
Tổ chức lớp Bồi dưỡng hè 2013 TTTT&CTGD Phòng TCCB, KHTC
Tổ chức lớp thiết kế bài giảng trực tuyến E_Learning TTTT&CTGD Phòng GDTiH, GDTrH
Triển khai hệ thống website "Trường học điện tử" TTTT&CTGD + Phòng GD&ĐT quận huyện, các trường THPT Phòng KHTC, Phòng GDTiH, GDTrH
Tháng 9/2013 Triển khai kế hoạch năm học 2013 - 2014 về CNTT TTTT&CTGD VP Sở GDĐT, MN, TiH,TrH, GDTX, GDCN&ĐH
Lập danh sách học sinh phục vụ phổ cập và CSDL học sinh TTTT&CTGD, Các trường MN, TiH, THCS, THPT Phòng MN, GDTiH, GDTrH, KT&KĐCLGD
Triển khai hệ thống website "Trường học điện tử" TTTT&CTGD + Phòng GD&ĐT quận huyện, các trường THPT Phòng KHTC, Phòng GDTiH, GDTrH
Hướng dẫn các đơn vị Báo cáo số liệu về CNTT. TTTT&CTGD Phòng KHTC, GDMN, GDTiH, GDTrH, GDTX GDĐH&CNT
Triển khai báo cáo V.EMIS đầu năm TTTT&CTGD, Các đơn vị cơ sở Phòng KHTC
Tháng 10/2013 Thiết kế Giao diện website Sở GDĐT mới (Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam) TTTT&CTGD  
Xử lý danh sách học sinh phục vụ phổ cập và CSDL học sinh TTTT&CTGD Phòng MN, GDTiH, GDTrH, KT&KĐCLGD
Hướng dẫn thực hiện đánh giá thi đua lĩnh vực CNTT&TT TTTT&CTGD VP Sở GDĐT, TiH,TrH, GDTX, GDCN&ĐH
Triển khai hệ thống website "Trường học điện tử" TTTT&CTGD + Phòng GD&ĐT quận huyện, các trường THPT Phòng KHTC, Phòng GDTiH, GDTrH
Tổ chức lớp thiết kế bài giảng trực tuyến E_Learning TTTT&CTGD Phòng GDTiH, GDTrH
Tháng 11/2013 Xử lý danh sách học sinh phục vụ phổ cập và CSDL học sinh TTTT&CTGD Phòng GDTiH, GDTrH
Theo dõi hệ thống website "Trường học điện tử". TTTT&CTGD + Phòng GD&ĐT quận huyện, các trường THPT Phòng KHTC, Phòng GDTiH, GDTrH
Tổ chức lớp thiết kế bài giảng trực tuyến E_Learning TTTT&CTGD Phòng GDTiH, GDTrH
Tháng 12/2013 Thiết kế Giao diện website Sở GD&ĐT mới. TTTT&CTGD  
Xử lý danh sách học sinh phục vụ phổ cập và CSDL học sinh TTTT&CTGD Phòng GDTiH, GDTrH
Theo dõi hệ thống website "Trường học điện tử" TTTT&CTGD + Phòng GD&ĐT quận huyện, các trường THPT Phòng KHTC, Phòng GDTiH, GDTrH
Tổ chức lớp thiết kế bài giảng trực tuyến E_Learning TTTT&CTGD Phòng GDTiH, GDTrH
Tháng 01/2014 Theo dõi hệ thống website "Trường học điện tử" TTTT&CTGD + Phòng GD&ĐT quận huyện, Các trường THPT Phòng KHTC, Phòng GDTiH, GDTrH
Tổ chức lớp thiết kế bài giảng trực tuyến E_Learning TTTT&CTGD Phòng GDTiH, GDTrH
Tháng 02/2014 Theo dõi hệ thống website "Trường học điện tử" TTTT&CTGD + Phòng GD&ĐT quận huyện, Các trường THPT Phòng KHTC, Phòng GDTiH, GDTrH
Tổ chức lớp thiết kế bài giảng trực tuyến E_Learning TTTT&CTGD Phòng GDTiH, GDTrH
Tháng 3/2014 Theo dõi hệ thống website "Trường học điện tử" TTTT&CTGD + Phòng GD&ĐT quận huyện, các trường THPT Phòng KHTC, Phòng GDTiH, GDTrH
Tổ chức lớp thiết kế bài giảng trực tuyến E_Learning TTTT&CTGD Phòng GDTiH, GDTrH
Tháng 4/2013 Theo dõi hệ thống website "Trường học điện tử" TTTT&CTGD + Phòng GD&ĐT quận huyện, các trường THPT Phòng KHTC, Phòng GDTiH, GDTrH
Tổ chức lớp thiết kế bài giảng trực tuyến E_Learning TTTT&CTGD Phòng GDTiH, GDTrH
Tháng 5/2014 Triển khai báo cáo V.EMIS cuối năm TTTT&CTGD - Các đơn vị cơ sở Phòng KHTC
Triển khai website tuyển dụng công chức GD TTTT&CTGD Phòng Tổ chức CB
Xây dựng website theo yêu cầu quản lý kỳ thi TN THPT TTTT&CTGD Phòng KT và KĐCLGD
Báo cáo số liệu về CNTT Cơ sở, TTTT&CTGD Phòng KHTC, GDMN, GDTiH, GDTrH, GDTX, GDĐH&CNT
Tổng hợp thi đua các đơn vị cơ sở về CNTT&TT TTTT&CTGD Văn phòng Sở GDĐT
Tháng 6/2014 Thiết kế Giao diện website Sở GD&ĐT mới TTTT&CTGD  
Tổng hợp dữ liệu tuyển dụng công chức giáo dục TTTT&CTGD Phòng Tổ chức Cán bộ
Xây dựng website theo yêu cầu quản lý kỳ thi tuyển sinh TTTT&CTGD Phòng KT&KĐCLGD
Đánh giá thi đua các đơn vị cơ sở về CNTT&TT TTTT&CTGD Văn phòng, các phòng chuyên môn Sở GDĐT
Tháng 7/2014 Xây dựng kế hoạch năm học 2014 - 2015 TTTT &CTGD  
Nơi nhận:
- Như trên. “để thực hiện”
- Bộ Giáo dục và Đào tạo
  (Cục CNTT) “để báo cáo”
- Ban Giám đốc.
- Các phòng ban Sở GD&ĐT “để phối hợp”
- Lưu VP, TTTT&CTGD.
                                                                                                                  GIÁM ĐỐC
                                                                                                                        (đã ký)
                                                                                                                  Lê Hồng Sơn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập thành viên