事实上产后丰胸是有用的,不过产后丰胸是一个循序渐进的过程丰胸产品,急不得也快不了,所以想要进行产后丰胸的妈妈们一定要有耐心丰胸方法,认真对待,一定会获得满意的成果。根据权威机构专家的建议丰胸效果,科学、健康的产后丰胸应该分为三个不同的阶段,每个阶段都有各自的侧重点丰胸产品粉嫩公主
Hoạt động kỷ niệm quốc khánh 2/9/2014 -

Hoạt động kỷ niệm quốc khánh 2/9/2014

Hoạt động kỷ niệm quốc khánh 2/9/2014
Bài học Cách mạng tháng Tám nhìn vào ngày nay rất sáng tỏ. Thậm chí tháng 11-1945 để bảo đảm đại đoàn kết dân tộc, Đảng Cộng sản Đông Dương còn rút vào bí mật, tuyên bố tự giải tán (dẫu chỉ là hình thức), chỉ để công khai một Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác ở Đông Dương.

Rõ ràng khi đặt lợi ích dân tộc lên cao thì chúng ta tìm được sức mạnh. Vấn đề cơ bản là phải tìm được tiếng nói đồng thuận với nhân dân. Cho nên bài học cơ bản của Cách mạng tháng Tám đến ngày hôm nay thể hiện ở việc tạo ra mục tiêu Đại đoàn kết, nhưng phải có môi trường dân chủ thì mới phát huy được tất cả lòng yêu nước của người dân phục vụ cho mục tiêu đúng đắn.


Thoạt đầu, nhà sử học nói rằng bài học từ cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám bạn có thể tìm đọc trong sách giáo khoa. Nhưng khi vào chuyện, ông đem lịch sử tưởng đã thuộc lòng soi vào ngày hôm nay, lại thấy những bài học sáng rõ ràng và không hề xưa cũ.
Quảng trường Ba Đình ngày 2-9-1945
Ảnh: Tư Liệu
Đoàn kết dân tộc trên cơ sở đồng thuận cao về lợi ích
Thưa ông, như nhiều lần ông nói, càng nhìn rõ về lịch sử bao nhiêu lại càng hoạch định được tương lai tốt đẹp bấy nhiêu. Bởi thế, ôn lại lịch sử không bao giờ là việc thừa cả.

Ảnh: Hoàng Long

Nhà sử học Dương Trung Quốc: Cách mạng tháng Tám là câu chuyện cách đây đã gần 70 năm. Phải nói là lúc đó, những người làm Cách mạng đã rất có ý thức từ trong hiện thực lịch sử sớm nhận ra bài học để phát triển lâu dài. Chỉ một năm sau, khi kỷ niệm 1 năm Tổng khởi nghĩa Tháng Tám, nhà cách mạng Trường Chinh đã đặt vấn đề phải tổng kết lịch sử để tìm ra bài học. Nhờ vào đó mà thời ấy chúng ta đã có thể phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân vào một thời kỳ lịch sử cụ thể và vượt qua những thử thách rất lớn. Đoàn kết trên cơ sở một sự đồng thuận cao về lợi ích.
Thưa ông, đó là…?
- Cả dân tộc chỉ có một mục tiêu rõ ràng, một lợi ích rõ ràng. Đó là giành độc lập dân tộc.
Và khi đã thống nhất được mục tiêu thì sẽ thống nhất được ý chí hành động?
- Chúng ta nên nhớ rằng, ngay khi Quốc dân Đại hội còn đang họp trên Tân Trào để ra lệnh Tổng khởi nghĩa thì Hà Nội dù chưa nhận được lệnh Tổng khởi nghĩa của Trung ương đã khởi nghĩa rồi. Những nhà lãnh đạo khởi nghĩa ở Hà Nội nói rằng, họ quán triệt tinh thần của Chỉ thị: "Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Nhưng đây là hành động cho một mục tiêu rõ ràng là giành độc lập dân tộc. Cho nên kể cả ở Sài Gòn khoảng cách xa như thế nhưng theo Hồi ức của cụ Trần Văn Giàu là có nhận được thông tin gì đâu, nhưng hành xử và hành động hết sức là thống nhất với nhau. Thậm chí, có chi tiết trong Nam không nhận được bài Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chủ tịch qua làn sóng điện. Khi ông Trần Văn Giàu buộc lòng phải lên diễn thuyết thì sau đó điều quan trọng nhất, rất mừng là sau này khi nhận được bản Tuyên ngôn Độc lập thấy nội dung căn bản là thống nhất. Như vậy, có thể thấy ý chí thống nhất là rất quan trọng. Ý chí có được không chỉ ở góc độ tổ chức mà ở chỗ thống nhất mục tiêu vì độc lập dân tộc rất sáng tỏ.
Khi đặt lợi ích dân tộc lên cao thì chúng ta tìm được sức mạnh
Thưa ông, bài học ở đây sáng tỏ ở chỗ khi đặt mục tiêu dân tộc lên trên hết?
- Bài học Cách mạng tháng Tám nhìn vào ngày nay rất sáng tỏ. Thậm chí tháng 11-1945 để bảo đảm Đại đoàn kết dân tộc, Đảng Cộng sản Đông Dương còn rút vào bí mật, tuyên bố tự giải tán chỉ để công khai một Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác ở Đông Dương. Rõ ràng khi đặt lợi ích dân tộc lên cao thì chúng ta tìm được sức mạnh. Vấn đề cơ bản là phải tìm được tiếng nói đồng thuận với nhân dân. Cho nên bài học cơ bản của Cách mạng tháng Tám đến ngày hôm nay thể hiện ở việc tạo ra mục tiêu đại đoàn kết, nhưng phải có môi trường dân chủ thì mới phát huy được tất cả lòng yêu nước của người dân phục vụ cho mục tiêu đúng đắn. Mỗi người đều phải biết hy sinh cái riêng của mình vì lợi ích chung. Việc Đảng Cộng sản Đông Dương rút vào bí mật tuyên bố tự giải tán - một Đảng được hình thành trong môi trường rất khắc nghiệt, bao nhiêu người hy sinh mới xác lập được vị trí ấy thế mà sẵn sàng tuyên bố tự giải tán (cho dù chỉ là hình thức) để hợp lòng dân, để tìm một sự đoàn kết rộng lớn hơn.
Đoàn kết như thời Việt Minh – nhà báo Thái Duy của báo Đại Đoàn Kết luôn nhắc về thời kỳ ấy như một mẫu mực về Đại đoàn kết dân tộc…
- Hồi đó, rất nhiều Bộ trưởng ở trong Việt Minh sẵn sàng từ bỏ vị trí của mình để giao cho những nhân vật khác, để mở rộng khối Đại đoàn kết trong Chính phủ. Việc ngay kể cả đối với một số đảng phái đối lập thì Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng dùng sách lược là mời vào tham gia Quốc hội để dùng thực tiễn và sức mạnh của toàn dân trở thành yếu tố thúc đẩy sự phát triển cách mạng, loại trừ những phần tử cơ hội, thu hút những người mà còn có thể có sự dao động. Tôi cho đấy là những bài học rất lớn về việc tìm cách thuyết phục người dân vì lợi ích quốc gia và hy sinh cả chính quyền lợi của tổ chức.
Đoàn người biểu tình chiếm Bắc Bộ phủ ngày 19 tháng 8 năm 1945
Ảnh: Tư liệu
Sáng suốt vạch ra con đường đúng và gương mẫu thì người dân sẽ theo
Soi vào thực tiễn bây giờ? Thưa ông!
- Nhìn vào bây giờ chúng ta thấy ngược lại, rất nhiều câu hỏi cần phải đặt ra nếu lấy Cách mạng tháng Tám làm chuẩn. Không phải hạ thấp uy tín của Đảng, nhưng ngày xưa Đảng rút vào bí mật mà còn có thể lãnh đạo cách mạng thành công. Không cần thiết phải phô trương. Vai trò của Đảng thể hiện quan trọng ở sự sáng suốt và tính gương mẫu. Sáng suốt vạch ra con đường đúng và gương mẫu thì người dân sẽ theo.
Có thời cơ, có tầm nhìn sáng suốt lại phải xem nhân dân đã sẵn sàng chưa!
Trở lại với bài học từ Cách mạng tháng Tám, thưa ông, còn là vấn đề thời cơ?
- Có thể nói vai trò của người lãnh đạo rất quan trọng. Muốn nắm được thời cơ phải có tầm nhìn ra thế giới. Bên cạnh đó, còn có việc rất quan trọng là phải nhìn ra được tâm thế nhân dân. Bài học của khởi nghĩa Hà Nội rất rõ. Chủ trương lớn thì các nhà lãnh đạo Hà Nội quán triệt rồi. Từ Hội nghị Trung ương 8 cho đến Chỉ thị "Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” xác định chủ trương rồi, nhưng thời cơ lại ở chỗ người dân. Phát xít Nhật đầu hàng cái đó ai cũng biết, nhưng người dân đã sẵn sàng cho khởi nghĩa chưa? Nếu chúng ta đọc hồi ký của các nhà cách mạng thì một trong những băn khoăn lớn nhất của các nhà lãnh đạo thời ấy là phát động khởi nghĩa có thành khởi nghĩa non hay không? Có thất bại hay không? Vì trước đó đã có nhiều bài học rồi. Từ bài học của Việt Nam Quốc dân Đảng cho đến những bài học của những nhà cách mạng khác. Nhưng cái thước đo để những nhà lãnh đạo của Hà Nội quyết định khởi nghĩa là nghe được tiếng nói của người dân. Quyết định để Hà Nội khởi nghĩa trước khi nhận được lệnh của Trung ương chính là nắm bắt được nguyện vọng của người dân. Cho nên chỉ sau một cuộc biểu tình 17-8, mà danh nghĩa là để ủng hộ Chính phủ Trần Trọng Kim, khi đã thấy được lòng người, khi bài Tiến quân ca được hát lên, khi lá cờ đỏ sao vàng được thả xuống… Khi người lãnh đạo thấy được người dân đồng thuận với những nhân tố ấy thì chỉ 2 ngày sau Khởi nghĩa đã nổ ra, rất hòa bình.
Khi nghe tin Hà Nội đã khởi nghĩa giành chính quyền thì Quốc dân Đại hội vẫn còn đang họp, đạo quân Nam tiến của ông Võ Nguyên Giáp với đại đội Việt - Mỹ còn đang ở Thái Nguyên thì Hà Nội đã khởi nghĩa rồi. Trong hồi ức của các nhà cách mạng còn viết rõ, khi báo cáo với Cụ Hồ là Hà Nội đã khởi nghĩa giành chính quyền xong, lúc ấy đang ốm, thì Cụ nói rất đơn giản: Thế thì về Hà Nội thôi.
Và các hồi ức đều kể là tất cả mọi người đang ở Tân Trào đều kéo về Hà Nội, bằng mọi phương tiện. Lúc ấy đang có một trận lụt rất lớn, đê sông Thao bị vỡ. Cảm xúc của ông Võ Nguyên Giáp khi viết trong hồi ký là đến đâu còn chỗ đất nào nhô lên khỏi mặt nước được là chỗ ấy có lá cờ đỏ sao vàng.
Bài học quan trọng nhất ở đây là đủ năng lực nắm bắt được cơ hội. Bởi vì chỉ làm muộn tí nữa thì quân Đồng minh vào rồi. Ngay cả việc tổ chức Ngày Độc lập, chọn ngày 2-9 chủ nhật ấy là bởi không thể lùi được nữa. Ngày 3-9 là các đạo quân đầu tiên của Quốc dân Đảng Trung Hoa thuộc phe Đồng minh đã vào để giải giáp quân Phát xít, tình hình sẽ rất phức tạp.
Cũng như việc Chủ tịch Hồ Chí Minh kết nối đồng minh với Mỹ thực ra tác động trực tiếp có được bao nhiêu, một đại đội Việt – Mỹ chưa kịp tác chiến, nhưng quan trọng nhất là nhờ tầm nhìn sáng suốt rằng Đồng minh sẽ chiến thắng Phát xít thì bằng cách hành xử ấy Chủ tịch Hồ Chí Minh muốn đặt Cách mạng Việt Nam trong cuộc chiến giữa các lực lượng dân chủ Đồng minh chống chủ nghĩa Phát xít, nên khi Phát xít sụp đổ thì Việt Minh đương nhiên là lực lượng Đồng minh, lực lượng chiến thắng, có tư cách pháp nhân để xác lập nền độc lập của mình.
Trân trọng cảm ơn ông!
Cẩm Thúy (thực hiện)