lớp 12

Giải bài 5, 6, 7, 8 trang 26 SGK Hình học 12 – Giaibaitap.me

Rate this post

Mời các bạn xem thêm danh sách tổng hợp Giải toán hình 12 trang 26 tốt nhất và đầy đủ nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Bài 5 trang 26 SGK Hình học 12

Cho hình chóp tam giác (O.ABC) có ba cạnh (OA, OB, OC) đôi một vuông góc với nhau và (OA = a, OB = b, OC = c). Hãy tính đường cao (OH) của hình chóp.

Giải

Kẻ (ADbot BC, OH bot AD) thì dễ thấy (OH) chính là đường cao của hình chóp.

Vì (OD.BC = OB.OC) nên (OD ={{bc} over {sqrt {{b^2} + {c^2}} }}) . Từ đó suy ra

(AD = sqrt {{a^2} + {{{b^2}{c^2}} over {{b^2} + {c^2}}}}) = (sqrt {{{{a^2}{b^2} + {b^2}{c^2} + {c^2}{a^2}} over {{b^2} + {c^2}}}}) .

Vì (OH.AD = OA.OD) nên

(OH = {{abc} over {sqrt {{b^2} + {c^2}} }}:sqrt {{{{a^2}{b^2} + {b^2}{c^2} + {c^2}{a^2}} over {{b^2} + {c^2}}}} = {{abc} over {sqrt {{a^2}{b^2} + {b^2}{c^2} + {c^2}{a^2}} }})

Bài 6 trang 26 SGK Hình học 12

Cho hình chóp tam giác (S.ABC) có cạnh (AB) bằng (a). Các cạnh bên (SA, SB, SC) tạo với đáy một góc (60^0). Gọi (D) là giao điểm của (SA) với mặt phẳng qua (BC) và vuông góc với (SA).

a) Tính tỉ số thể tích của hai khối chóp (S.DBC) và (S.ABC).

b) Tính thể tích của khối chóp (S.DBC).

Giải

a) Vì hình chóp (S.ABC) là hình chóp đều nên chân đường cao (H) là tâm của đường tròn ngoại tiếp đáy, theo giả thiết, ta có: góc (SAH = 60^0). Gọi (M) là trung điểm của cạnh (BC) thì (AM) là đường cao của tam giác đều (ABC):

Xem Thêm:   Soạn bài Tuyên ngôn độc lập, phần 2: Tác phẩm

(AM = {{asqrt 3 } over 2})

(AH = {2 over 3}.AM = {{asqrt 3 } over 3})

Từ đây, ta có:(SA = {{AH} over {c{rm{os}}{{60}^0}}}) = ({{2asqrt 3 } over 3})

(AD = AM.cos 60^0) = ({{asqrt 3 } over 4})

(Rightarrow SD = SA – AD = {{5asqrt 3 } over {12}})

Xem thêm: Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 12 Bài Ôn Tập Chương Ii

Áp dụng công thức tỉ số thể tích trong bài tập 4, 3 (trang 37 SGK) ta được:

({{{V_{S.DBC}}} over {{V_{S.ABC}}}} = {{SD} over {SA}}.{{SB} over {SB}}.{{SC} over {SC}} = {{5asqrt 3 } over {12}}:{{2asqrt 3 } over 3} = {5 over 8})

b) Ta có: (S_{ABC}) = ({{{a^2}sqrt 3 } over 4}); (SH = AH.tan60^0 = a)

( Rightarrow {V_{S.ABC}} = {1 over 3}.SH.{S_{ABC}}) ( Rightarrow {V_{S.ABC}} = {{{a^3}sqrt 3 } over {12}})

Từ kết quả câu a) ta có:

({V_{S.DBC}} = {5 over 8}.{V_{S.ABC}}) ( Rightarrow {V_{S.BDC}} = {5 over 8}.{{{a^3}sqrt 3 } over {12}})

( Rightarrow {V_{S.DBC}} = {{5{a^3}sqrt 3 } over {96}})

Bài 7 trang 26 SGK Hình học 12

Cho hình chóp tam giác (S.ABC) có (AB = 5a, BC = 6a, CA = 7a). Các mặt bên (SAB, SBC, SCA) tạo với đáy một góc (60^0). Tính thể tích của khối chóp đó.

Giải

Kẻ (SH bot (ABC)) và từ (H) kẻ (HI bot AB, HJ bot BC, HK bot CA).

Từ định lý ba đường vuông góc, ta suy ra:

(SI bot AB, SJ bot BC, SK bot AC) do đó:

(widehat {SIH} = widehat {SJH} = widehat {SKH} = {60^0})

Từ đây ta có: (△SIH = △SJH = △SKH)

( Rightarrow IH = JH = KH)

( Rightarrow H) là tâm đường tròn nội tiếp (△ABC).

Tam giác (ABC) có chu vi:

(2p = AB + BC + CA = 18a)

Xem thêm: Đề thi môn ngữ văn THPT quốc gia 2019 chính thức của Bộ GD-ĐT

Xem Thêm:   Soạn bài Nhìn về vốn văn hóa dân tộc - VietJack.com

( Rightarrow p = 9a)

Ta có: (p – AB = 4a)

( p – BC = 3a)

( p – CA = 2a)

Theo công thức Hê-rông, ta có: (S = sqrt {9a.4a.3a.2a} = 6{a^2}sqrt 6 )

Bán kính của đường tròn nội tiếp tam giác (ABC):

(IH = r = {{{S_{ABC}}} over p} = {{6{a^2}sqrt 6 } over {9a}} Rightarrow IH = {{2asqrt 6 } over 3})

Đường cao (SH) của khối chóp:

(SH = r . tan60^0) = ({{2asqrt 6 } over 3}.sqrt 3 = 2asqrt 2 )

Thể tích khối chóp:

({V_{S.ABC}} = {1 over 3}.2asqrt 2 .6{a^2}sqrt 6 = 8{a^3}sqrt 3 )

Bài 8 trang 26 SGK Hình học 12

Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy (ABCD) là hình chữ nhật, (SA) vuông góc với đáy và (AB = a, AD = b, SA =c). Lấy các điểm (B’, D’) theo thứ tự thuộc (SB, SD) sao cho (AB’) vuông góc với (SB, AD’) vuông góc với (SD). Mặt phẳng ((AB’D’)) cắt (SC) tại (C’). Tính thể tích khối chóp (S.AB’C’D’).

Giải

Ta có (BC bot (SAB)Rightarrow BCbot AB’)

Theo giả thiết (SB bot AB’)

(AB’ bot (SBC) Rightarrow AB’ bot SC) (1)

Chứng minh tương tự ta có:

(AD’ bot SC) (2)

Từ (1) và (2) suy ra (SC bot (AB’C’D’)) hay (SC) là đường cao của hình chóp (S.AB’C’D’).

Xem thêm: Phân phối chương trình Ngữ văn 12 năm 2022 – 2023 – Download.vn

Từ (AB’ bot (SBC)) ( Rightarrow AB’ bot B’C’)

Tương tự ta có: (AD’ bot D’C’)

Từ các kết quả trên, ta được:

({V_{AB’C’D’}} = {1 over 3}.SC’.{1 over 2}(AB’.B’C’ + AD’.D’C’))

= ({1 over 6}SC’.(AB’.B’C’ + AD’.D’C’)) (*)

Ta tính các yếu tố trên.

Tam giác vuông (SAB) có (AB’) là đường cao, nên ta có:

Xem Thêm:   [SGK Scan] Unit 12 Music - Sách Giáo Khoa - Sachgiaibaitap.com

({1 over {AB{‘^2}}} = {1 over {{a^2}}} + {1 over {{c^2}}} Rightarrow AB{‘^2} = {{{a^2}{c^2}} over {{a^2} + {c^2}}})

( Rightarrow AB’ = {{ac} over {sqrt {{a^2} + {c^2}} }})

Tương tự, ta có:

(AD{‘^2} = {{{b^2}{c^2}} over {{b^2} + {c^2}}} Rightarrow AD’ = {{bc} over {sqrt {{b^2} + {c^2}} }})

Ta lại có: (SC^2 = AC^2 + AS^2 = a^2 + b^2 + c^2)

( Rightarrow SC = sqrt {{a^2} + {b^2} + {c^2}} )

Trong tam giác vuông (SAC, AC’) là đường cao thuộc cạnh huyền

(SC’.SC = SA^2) ( Rightarrow SC’ = {{S{A^2}} over {SC}} = {{{c^2}} over {sqrt {{a^2} + {b^2} + {c^2}} }})

(∆SBC) đồng dạng (∆SC’B’) ( Rightarrow {{B’C’} over {BC}} = {{SC’} over {SB}})

( Rightarrow B’C’ = {{SC’.BC} over {SB}} = {{b{c^2}} over {sqrt {{a^2} + {c^2}} sqrt {{a^2} + {b^2} + {c^2}} }})

Tương tự ta có: (D’C’ = {{{c^2}a} over {sqrt {{b^2} + {c^2}} sqrt {{a^2} + {b^2} + {c^2}} }})

Thay các kết quả này vào (*) ta được:

(V = {1 over 6}.{{ab{c^5}({a^2} + {b^2} + 2{c^2})} over {({a^2} + {c^2})({b^2} + {c^2})({a^2} + {b^2} + {c^2})}})

Phương Anh

Xin Chào mình là Huyền Anh, Mình chịu trách nhiện sản xuất nội dung trên website: Thcsthaivanlung.edu.vn, rất vui mang lại những thông tin hữu ích đến mọi người. Thay mặt Trường Thcs thái văn lung chúc các bạn tìm được những thông tin hữu ích nhất.

Related Articles

Back to top button