Lớp 9

Bài 1 trang 23 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 – Tìm đáp án

Rate this post

Qua bài viết này chúng tôi hy vọng sẽ giúp các bạn hiểu rõ về Giải tài liệu dạy học toán 9 tốt nhất và đầy đủ nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Đề bài

Dùng phương pháp thế để giải các hệ phương trình sau:

a) (left{ begin{array}{l}4x – y = 2\x + 3y = 7end{array} right.)

b) (left{ begin{array}{l}4x – y = 8\2x – y = 10end{array} right.)

c) (left{ begin{array}{l}3x – 2y = 1\6x – 2y = 4end{array} right.)

d) (left{ begin{array}{l}2x + 5y = 1\6x – 15y = 4end{array} right.)

Xem thêm: Soạn bài Lục Vân Tiên gặp nạn (Trích Truyện Lục Vân Tiên)

e) (left{ begin{array}{l}dfrac{x}{2} – dfrac{y}{3} = 1\3x – 2y = 6end{array} right.)

f) (left{ begin{array}{l}dfrac{{2x}}{3} – dfrac{{5y}}{3} = 1\4x – 10y = 6end{array} right.)

h) (left{ begin{array}{l}x + ysqrt 3 = 0\xsqrt 3 + 2y = 2end{array} right.)

Lời giải chi tiết

(begin{array}{l}a),,left{ begin{array}{l}4x – y = 2\x + 3y = 7end{array} right.\ Leftrightarrow left{ begin{array}{l}y = 4x – 2\x + 3left( {4x – 2} right) = 7end{array} right.\ Leftrightarrow left{ begin{array}{l}y = 4x – 2\x + 12x – 6 = 7end{array} right.\ Leftrightarrow left{ begin{array}{l}y = 4x – 2\13x = 13end{array} right.\ Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x = 1\y = 2end{array} right.end{array})

Vậy (left( {x;y} right) = left( {1;2} right)) là nghiệm của hệ phương trình.

Xem thêm: Soạn bài Làng (Kim Lân) | Soạn văn 9 hay nhất – VietJack.com

(begin{array}{l}b),,left{ begin{array}{l}4x – y = 8\2x – y = 10end{array} right.\ Leftrightarrow left{ begin{array}{l}y = 4x – 8\2x – left( {4x – 8} right) = 10end{array} right.\ Leftrightarrow left{ begin{array}{l}y = 4x – 8\2x – 4x + 8 = 10end{array} right. \Leftrightarrow left{ begin{array}{l}y = 4x – 8\ – 2x = 2end{array} right. \Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x = – 1\y = – 12end{array} right.end{array})

Vậy (left( {x;y} right) = left( { – 1; – 12} right)) là nghiệm của hệ phương trình.

Xem Thêm:   Kể về một lần đi thăm mộ người thân (14 mẫu) - Văn mẫu lớp 9

(begin{array}{l}c),,left{ begin{array}{l}3x – 2y = 1\6x – 2y = 4end{array} right.\ Leftrightarrow left{ begin{array}{l}3x – 2y = 1\3x – y = 2end{array} right.\ Leftrightarrow left{ begin{array}{l}y = 3x – 2\3x – 2left( {3x – 2} right) = 1end{array} right.\ Leftrightarrow left{ begin{array}{l}y = 3x – 2\3x – 6x + 4 = 1end{array} right.\ Leftrightarrow left{ begin{array}{l}y = 3x – 2\ – 3x = – 3end{array} right.\ Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x = 1\y = 1end{array} right.end{array})

Vậy (left( {x;y} right) = left( {1;1} right)) là nghiệm của hệ phương trình.

(begin{array}{l}d),,left{ begin{array}{l}2x + 5y = 1\6x – 15y = 4end{array} right.\ Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x = dfrac{{1 – 5y}}{2}\6.dfrac{{1 – 5y}}{2} – 15y = 4end{array} right.\ Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x = dfrac{{1 – 5y}}{2}\3left( {1 – 5y} right) – 15y = 4end{array} right.\ Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x = dfrac{{1 – 5y}}{2}\3 – 15y – 15y = 4end{array} right.\ Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x = dfrac{{1 – 5y}}{2}\ – 30y = 1end{array} right.\ Leftrightarrow left{ begin{array}{l}y = dfrac{{ – 1}}{{30}}\x = dfrac{{1 – 5.dfrac{{ – 1}}{{30}}}}{2} = dfrac{{1 + dfrac{1}{6}}}{2} = dfrac{7}{{12}}end{array} right.end{array})

Vậy (left( {x;y} right) = left( {dfrac{7}{{12}};dfrac{{ – 1}}{{30}}} right)) là nghiệm của hệ phương trình.

Xem thêm: Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

(e),,left{ begin{array}{l}dfrac{x}{2} – dfrac{y}{3} = 1\3x – 2y = 6end{array} right.\ Leftrightarrow left{ begin{array}{l}3x – 2y = 6\3x – 2y = 6end{array} right. )

Hệ phương trình vô số nghiệm.

(f),,left{ begin{array}{l}dfrac{{2x}}{3} – dfrac{{5y}}{3} = 1\4x – 10y = 6end{array} right. \Rightarrow left{ begin{array}{l}2x – 5y = 3\2x – 5y = 3end{array} right. ) Hệ phương trình vô số nghiệm.

(begin{array}{l}g),,,left{ begin{array}{l}x + ysqrt 3 = 0\xsqrt 3 + 2y = 2end{array} right. \Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x = – ysqrt 3 \ – ysqrt 3 .sqrt 3 + 2y = 2end{array} right.\ \Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x = – ysqrt 3 \ – 3y + 2y = 2end{array} right. \Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x = – ysqrt 3 \y = – 2end{array} right.\ Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x = 2sqrt 3 \y = – 2end{array} right.end{array})

Xem Thêm:   Bài 4 trang 189 SGK Ngữ văn 9 tập 1 | Soạn bài Lặng lẽ SaPa

Vậy (left( {x;y} right) = left( {2sqrt 3 ; – 2} right)) là nghiệm của hệ phương trình.

Phương Anh

Xin Chào mình là Huyền Anh, Mình chịu trách nhiện sản xuất nội dung trên website: Thcsthaivanlung.edu.vn, rất vui mang lại những thông tin hữu ích đến mọi người. Thay mặt Trường Thcs thái văn lung chúc các bạn tìm được những thông tin hữu ích nhất.

Related Articles

Back to top button