lớp 12

Giải bài 7, 8, 9 trang 44 SGK Giải tích 12

Rate this post

Qua bài viết này chúng tôi hy vọng sẽ giúp các bạn hiểu rõ về Giải bài tập toán 12 trang 44 tốt nhất và đầy đủ nhất

Bài 7 trang 44 sách sgk giải tích 12

Cho hàm số y = (frac{1}{4}x^{4}+frac{1}{2}x^{2}+m).

a) Với giá trị nào của tham số (m), đồ thị của hàm số đi qua điểm ((-1 ; 1)) ?

b) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ((C)) của hàm số khi (m = 1).

c) Viết phương trình tiếp tuyến của ((C)) tại điểm có tung độ bằng (frac{7}{4}).

Giải

a) Điểm ((-1 ; 1)) thuộc đồ thị của hàm số (⇔1=frac{1}{4}(-1)^{4}+frac{1}{2}(-1)^{2}+mLeftrightarrow m=frac{1}{4}).

b) (m = 1) (Rightarrow y=frac{1}{4}x^{4}+frac{1}{2}x^{2}+1) .

Tập xác định:(mathbb R).

* Sự biến thiên:

(y’=x^{3}+x=x(x^{2}+1); y’ = 0 ⇔ x = 0).

– Hàm số đồng biến trên khoảng ((0;+infty)), nghịch biến trên khoảng ((-infty;0))

– Cực trị:

Hàm số đạt cực tiểu tại (x=0); (y_{CT}=1)

– Giới hạn:

(eqalign{ & mathop {lim y}limits_{x to – infty } = + infty cr & mathop {lim y}limits_{x to + infty } = + infty cr} )

– Bảng biến thiên:

Xem thêm: Toán 12 bài 4 – Đường tiệm cận – Bút Bi Blog – Hocmai

* Đồ thị

Đồ thị hàm số giao trục (0y) tại điểm ((0;1)).

c) (frac{1}{4}x^{4}+frac{1}{2}x^{2}+1=frac{7}{4}Leftrightarrow x^{4}+2x^{2}-3=0Leftrightarrow x^{2}=1Leftrightarrow x=pm 1.)Vậy hai điểm thuộc ((C)) có tung độ (frac{7}{4}) là (A(1 ; frac{7}{4})) và (B(-1 ; frac{7}{4})). Ta có (y'(-1) = -2, y'(1) = 2).

Phương trình tiếp tuyến với ((C)) tại (A) là: (y – frac{7}{4}= y'(1)(x – 1) ⇔ y = 2x -frac{1}{4})

Phương trình tiếp tuyến với ((C)) tại (B) là : (y – frac{7}{4}= y'(-1)(x + 1) ⇔ y = -2x – frac{1}{4}).

Xem Thêm:   TÒA NHÀ TRƯƠNG THI BUILDING | 213 Chu Văn An, Bình Thạnh

Bài 8 trang 44 sách sgk giải tích 12

Cho hàm số (y = {x^3} + (m + 3){x^2} + 1 – m) (m là tham số) có đồ thị là (Cm).

a) Xác định (m) để hàm số có điểm cực đại là (x=-1).

b) Xác định (m) để đồ thị (Cm) cắt trục hoành tại (x=-2).

Giải

a) (y’ = 3{x^2} + 2(m + 3)x = xleft[ {3x + 2(m + 3)} right]);

(y’ = 0 Leftrightarrow {x_1} = 0) hoặc ({x_2} = – {{2m + 6} over 3})

Xảy ra hai trường hợp đối với dấu của (y’):

Trường hợp 1: (x_1<x_2)

Bảng biến thiên:

Trường hợp này hàm số đạt cực đại tại (x=0) do đó trường hợp này loại.

Xem thêm: Giải bài tập nâng cao Toán 12 – HOC247

Trường hợp 2: (x_2<x_1)

Bảng biến thiên:

Để hàm số có điểm cực đại tại (x = -1) ta phải có

({x_2} = – {{2m + 6} over 3} = – 1 Leftrightarrow m = – {3 over 2})

(Chú ý : trường hợp (x_1= x_2) thì hàm số không có cực trị).

b) (Cm) cắt (Ox) tại (x = -2)( ⇔ -8 + 4(m + 3) + 1 – m = 0 ⇔) (m = – {5 over 3}).

Bài 9 trang 44 sách sgk giải tích 12

Cho hàm số (y=frac{(m+1)x-2m+1}{x-1}) (m là tham số) có đồ thị là ((G)).

a) Xác định (m) để đồ thị ((G)) đi qua điểm ((0 ; -1)).

b) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số với (m) tìm được.

c) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị trên tại giao điểm của nó với trục tung.

Xem Thêm:   8 cách học toán 12 bứt phá đạt điểm 8+ cho người mất gốc

Giải

a) ((0 ; -1) ∈ (G) ⇔)(-1=frac{(m+1)cdot 0-2m+1}{0-1}Leftrightarrow m=0.)

b) (m = 0) ta được hàm số (y=frac{x+1}{x-1}) (G0).

Tập xác định: (D=mathbb R backslash {rm{{ }}1})

* Sự biến thiên:

Xem thêm: Đại gia số một Nguyễn Văn Mười Hai: Vào tù tóc còn xanh, giờ đầu

(y’ = {{ – 2} over {{{(x – 1)}^2}}} < 0forall x in D)

– Hàm số nghịch biến trên khoảng: ((-infty;1)) và ((1;+infty)).

– Cực trị:

Hàm số không có cực trị.

– Tiệm cận:

(eqalign{ & mathop {lim y}limits_{x to pm infty } = 1 cr & mathop {lim y}limits_{x to {1^ – }} = – infty cr & mathop {lim y}limits_{x to {1^ + }} = + infty cr} )

Tiệm cận đứng là: (x=1), tiệm cận ngang là: (y=1)

– Bảng biến thiên:

* Đồ thị:

Đồ thị hàm số giao trục (Ox) tại ((-1;0)), trục (Oy) tại ((0;-1))

Đồ thị hàm số nhận (I(1;1)) làm tâm đối xứng.

c) (G0) cắt trục tung tại (M(0 ; -1)).

(y’=frac{-2}{(x-1)^{2}}Rightarrow y'(0) = -2).

Phương trình tiếp tuyến của (G0) tại (M) là : (y – (-1) = y'(0)(x – 0) ⇔ y= -2x – 1).

Giaibaitap.me

Phương Anh

Xin Chào mình là Huyền Anh, Mình chịu trách nhiện sản xuất nội dung trên website: Thcsthaivanlung.edu.vn, rất vui mang lại những thông tin hữu ích đến mọi người. Thay mặt Trường Thcs thái văn lung chúc các bạn tìm được những thông tin hữu ích nhất.

Related Articles

Back to top button