lớp 12

Bài 6: Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit

Rate this post

Mời các bạn xem thêm danh sách tổng hợp Giải bài tập toán 12 bài 6 hay nhất

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 12: tại đây

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

 • Sách giáo khoa đại số và giải tích 12
 • Sách giáo khoa hình học 12
 • Sách giáo khoa giải tích 12 nâng cao
 • Sách giáo khoa hình học 12 nâng cao
 • Giải Toán Lớp 12
 • Sách Giáo Viên Giải Tích Lớp 12
 • Sách Giáo Viên Hình Học Lớp 12
 • Sách Giáo Viên Giải Tích Lớp 12 Nâng Cao
 • Sách Giáo Viên Hình Học Lớp 12 Nâng Cao
 • Giải Toán Lớp 12 Nâng Cao
 • Sách Bài Tập Giải Tích Lớp 12
 • Sách Bài Tập Giải Tích Lớp 12 Nâng Cao
 • Sách Bài Tập Hình Học Lớp 12 Nâng Cao
 • Sách Bài Tập Hình Học Lớp 12
Xem Thêm:   Soạn bài Tây tiến (Quang Dũng) | Soạn văn 12 hay nhất

Sách Giải Sách Bài Tập Toán 12 Bài 12: Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit giúp bạn giải các bài tập trong sách bài tập toán, học tốt toán 12 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

Bài 2.59 trang 131 Sách bài tập Giải tích 12: Giải các bất phương trình mũ sau:

Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12 Bai 59 Trang 131 Sbt Giai Tich 12 1Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12 Bai 59 Trang 131 Sbt Giai Tich 12 2

Lời giải:

a) 3|x−2| < 32

⇔ |x − 2| < 2

⇔ −2 < x – 2 < 2

⇔ 0 < x < 4

b) 4|x+1| > 42

⇔ |x + 1| > 2

Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12 Bai 59 Trang 131 Sbt Giai Tich 12 3

c) 2−x2 + 3x < 22

⇔ − x2 + 3x < 2

⇔ x2 − 3x + 2 > 0

Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12 Bai 59 Trang 131 Sbt Giai Tich 12 4

Xem thêm: 1000 Bài tập trắc nghiệm Toán 12 có đáp án chi tiết – VietJack.com

d) Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12 Bai 59 Trang 131 Sbt Giai Tich 12 5

⇔ 2×2 − 3x ≤ −1

⇔ 2×2 − 3x + 1 ≤ 0 ⇔ 12 ≤ x ≤ 1

e)

Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12 Bai 59 Trang 131 Sbt Giai Tich 12 6Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12 Bai 59 Trang 131 Sbt Giai Tich 12 7Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12 Bai 59 Trang 131 Sbt Giai Tich 12 8

g)

Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12 Bai 59 Trang 131 Sbt Giai Tich 12 9

h) Đặt t = 4x (t > 0), ta có hệ bất phương trình:

Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12 Bai 59 Trang 131 Sbt Giai Tich 12 10

i)

Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12 Bai 59 Trang 131 Sbt Giai Tich 12 11

Bài 2.60 trang 132 Sách bài tập Giải tích 12: Giải các bất phương trình logarit sau:

Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12 Bai 60 Trang 132 Sbt Giai Tich 12 1Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12 Bai 60 Trang 132 Sbt Giai Tich 12 2

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12 Bai 60 Trang 132 Sbt Giai Tich 12 3

b)

Xem thêm: Toán 12 – Lôgarit – Loigiaihay.com

Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12 Bai 60 Trang 132 Sbt Giai Tich 12 4

c)

Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12 Bai 60 Trang 132 Sbt Giai Tich 12 5

d)

Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12 Bai 60 Trang 132 Sbt Giai Tich 12 6Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12 Bai 60 Trang 132 Sbt Giai Tich 12 7

e) Đặt t = logx với điều kiện t ≠ 5, t ≠ −1 ta có:

Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12 Bai 60 Trang 132 Sbt Giai Tich 12 8Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12 Bai 60 Trang 132 Sbt Giai Tich 12 9

Suy ra log x < -1 hoặc 2 < log x < 3 hoặc log x > 5.

Vậy x < 1/10 hoặc 100 < x < 1000 hoặc x > 100 000.

g) Với điều kiện x > 0, x ≠ 1 đặt t = log4x

ta có: Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12 Bai 60 Trang 132 Sbt Giai Tich 12 10

Xem Thêm:   Soạn Văn 8 VNEN Bài 9: Hai Cây Phong - Tech12h

Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12 Bai 60 Trang 132 Sbt Giai Tich 12 11Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12 Bai 60 Trang 132 Sbt Giai Tich 12 12

Bài 2.61 trang 132 Sách bài tập Giải tích 12: Giải các bất phương trình sau bằng đồ thị:

Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12 Bai 61 Trang 132 Sbt Giai Tich 12 1

Lời giải:

a) Vẽ đồ thị của hàm số Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12 Bai 61 Trang 132 Sbt Giai Tich 12 2 và đường thẳng Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12 Bai 61 Trang 132 Sbt Giai Tich 12 3 trên cùng một hệ trục tọa độ (H.65), ta thấy chúng cắt nhau tại điểm có hoành độ x = 1. Với x > 1 đồ thị của hàm số Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12 Bai 61 Trang 132 Sbt Giai Tich 12 2 nằm phía dưới đường thẳng Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12 Bai 61 Trang 132 Sbt Giai Tich 12 3 . Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là (1;+∞)

Xem thêm: Hiệu trưởng yêu cầu GVCN trả lại tiền và xin lỗi đối với những

Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12 Bai 61 Trang 132 Sbt Giai Tich 12 4

b) Vẽ đồ thị của hàm số Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12 Bai 61 Trang 132 Sbt Giai Tich 12 6 và đường thẳng y = x + 1 trên cùng một hệ trục tọa độ (H.66), ta thấy chúng cắt nhau tại điểm có hoành độ x = 0.

Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12 Bai 61 Trang 132 Sbt Giai Tich 12 5

Khi x < 0 đồ thị của hàm số Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12 Bai 61 Trang 132 Sbt Giai Tich 12 6 nằm phía trên đường thẳng y = x + 1. Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là (-∞;0]

c) Vẽ đồ thị của hàm số Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12 Bai 61 Trang 132 Sbt Giai Tich 12 7 và đường thẳng y = 3x trên cùng một hệ trục tọa độ ta thấy chúng cắt nhau tại điểm có hoành độ x = 1/3 (H.67)

Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12 Bai 61 Trang 132 Sbt Giai Tich 12 8

Khi x < 1/3 đồ thị của hàm số Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12 Bai 61 Trang 132 Sbt Giai Tich 12 7 nằm phía trên đường thẳng y = 3x.

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là (-∞;1/3).

d) Vẽ đồ thị của hàm số y = log2x và đường thẳng y = 6 – x trên cùng một hệ trục tọa độ, ta thấy chúng cắt nhau tại điểm có hoành độ x = 4 (H.68).Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12 Bai 61 Trang 132 Sbt Giai Tich 12 9 Khi x < 4, đồ thị của hàm số y = log2x nằm phía dưới y = 6 – x . Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là (-∞;4].

Xem Thêm:   Toán 12 Nguyên Hàm – Lý Thuyết, Công Thức Và Bài Tập - Marathon

Bài tập trắc nghiệm trang 132 Sách bài tập Giải tích 12:

Bài 2.62: Tìm tập hợp nghiệm của bất phương trình sau:

Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12 Bai Tap Trac Nghiem Trang 132 Sbt Giai Tich 12 1Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12 Bai Tap Trac Nghiem Trang 132 Sbt Giai Tich 12 2

Bài 2.63: Tìm x, biết lg2x < 1

A. x > 5 B. 0 < x < 5

C. x > 10 D. 0 < x < 10

Bài 2.64: Tìm tập hợp nghiệm của bất phương trình sau:

Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12 Bai Tap Trac Nghiem Trang 132 Sbt Giai Tich 12 3

A. (-∞; -3) B. (-1; +∞)

C. (-∞; -3)∪(-1; +∞) D. (-3; -1)

Lời giải:

Bài 2.62: Đáp án: D.

Bài 2.63: Đáp án: B.

Bài 2.64: Đáp án: D.

Phương Anh

Xin Chào mình là Huyền Anh, Mình chịu trách nhiện sản xuất nội dung trên website: Thcsthaivanlung.edu.vn, rất vui mang lại những thông tin hữu ích đến mọi người. Thay mặt Trường Thcs thái văn lung chúc các bạn tìm được những thông tin hữu ích nhất.

Related Articles

Back to top button