lớp 12

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 12 có đáp án (Đề 2) – Haylamdo

Rate this post

Qua bài viết này chúng tôi hy vọng sẽ giúp các bạn hiểu rõ về đề kiểm tra toán lớp 4 tuần 12 tốt nhất và đầy đủ nhất

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 12 có đáp án (Đề 2)

Haylamdo biên soạn và sưu tầm Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 12 có đáp án (Đề 2) như là phiếu kiểm tra cuối tuần gồm các bài tập từ cơ bản đến nâng cao sẽ giúp học sinh ôn tập để biết cách làm bài tập Toán 4.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 12

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Cách thực hiện phép tính 12 × (3 + 5) = …..? là:

A. 12 × 3 + 5

B. 12 × 3 × 5

C. 12 × 3 + 12 × 5

D. 12 : 3 × 5

Câu 2: Kết quả của phép tính: 72 × 28 = ….?

A. 2001

B. 2016

C. 2018

D. 2019

Câu 3: Tìm số x thỏa mãn x × 3 – x × 2 = 16 ?

A. 16

B. 15

Xem Thêm:   Toán 7 sách mới | Giải Toán lớp 7 Tập 1, Tập 2 sách mới Kết nối tri

C. 14

D. 13

Câu 4: Cô Hoàn mua 5kg gạo tẻ và 5kg gạo nếp. Giá 1kg gạo tẻ là 9300 đồng, 1kg gạo nếp là 11200 đồng. Hỏi cô Hoàn phải trả hết bao nhiêu tiền?

A. 101500 đồng

B. 102500 đồng

C. 65300 đồng

D. 57700 đồng

Câu 5: Số còn thiếu điền vào chỗ trống trong phép tính 18 × (20 – 5) = 18 × 20 – 18 … là:

A. 20

B. 15

C. 10

D. 5

Câu 6: Kết quả của phép tính: 7 × (18 + 9) = …?

A. 189

B. 198

C. 289

Xem thêm: Các tác phẩm trọng tâm ôn thi tốt nghiệp THPT môn Văn 2022

D. 298

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tính bằng hai cách

a) 27 × (4 + 5) c) 62 × (20 – 10)

b) 44 × 4 + 44 × 6 d) 100 × 32 – 32 × 90

Câu 2: Đặt tính rồi tính:

a) 54 × 27

c) 33 × 49

b) 81 × 24

d) 61 × 18

Câu 3: Hai đoàn xe chở học sinh đi tham quan. Mỗi đoàn có 6 xe, mỗi xe chở được 35 người. Hỏi 2 đoàn xe chở được bao nhiêu học sinh đi tham quan (giải bằng 2 cách)

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 2: (2 điểm)

Câu 3: (3 điểm)

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 12

Thời gian làm bài: 45 phút

Xem Thêm:   60 đề thi học sinh giỏi toán 12 năm 2017-2018-2019 (Có đáp án)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Tích của số lớn nhất có hai chữ số khác nhau và số lẻ nhỏ nhất có hai chữ số là:

A. 980

B. 990

C. 1078

D. 1089

Câu 2: Kết quả của phép tính: 62 × 37 = ….?

A. 2294

B. 2390

C. 2990

D. 3294

Câu 3: Tìm số x thỏa mãn (3996 – x) : 49 = 50

A. 1646

B. 1546

C. 1446

D. 1346

Câu 4: Với m = 15 thì kết quả của phép tính 53 × m = ….?

Xem thêm: 12 trừ đi một số: 12-8 – Bài tập & Lời giải Toán lớp 2 – Itoan

A. 795

B. 785

C. 695

D. 685

Câu 5: Một cửa hàng vật liệu xây dựng nhập về 40 tạ sắt. Giá mỗi tạ sắt là 915000 đồng. Cửa hàng đã bán được 10 tạ sắt. Hỏi số sắt còn lại trị giá bao nhiêu tiền?

A. 27500000 đồng

B. 27400000 đồng

C. 27450000 đồng

D. 2745000 đồng

Câu 6: Số thích hợp để điền vào chỗ trống là: 7 × 30 = 7 × 57 – 7 × …?

A. 17

B. 27

C. 37

D. 47

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) 395 × 15 + 85 × 395 c) 289 × (27 – 17)

b) 2051 × (13 + 7) d) 291 × 94 – 291 × 44

Câu 2: Tìm x:

a) x : 73 + 61 = 920

Xem Thêm:   Giải bài 1, 2, 3 trang 43 SGK Giải tích 12 - Giaibaitap.me

b) x + 25 = 54 × 38

Câu 3: Hai đội xe vận chuyển dưa hấu ra thành phố, đội xe thứ nhất có 8 xe, đội xe thứ hai có 5 xe, mỗi xe chở 1250kg dưa hấu. Hỏi cả hai đội xe chở được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam dưa hấu? (giải bằng 2 cách)

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 12

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Tiền công 1 ngày của người thợ cả là 95000 đồng và của người thợ phụ là 60000 đồng. Nếu mỗi người làm 4 ngày công thì số tiền công của cả hai người là:

A. 820 000 đồng

B. 720 000 đồng

C. 620 000 đồng

D. 520 000 đồng

Câu 2: Kết quả của phép tính: 15 × 26 – 15 × 6 = ….?

A. 300

B. 250

C. 200

Xem thêm: Soạn bài: Sơn Tinh, Thủy Tinh Ngữ Văn lớp 6 Tập 2 – Kết nối tri thức

D. 150

Câu 3: Tìm số y thỏa mãn y × 2 + y × 3 + y × 5 = 9600?

A. 9600

B. 950

C. 96000

D. 960

Câu 4: Với m = 27 thì kết quả của phép tính 53 × (13 + m) = ….?

A. 1590

B. 810

C. 2120

D. 2650

Câu 5: Tích của số lẻ bé nhất có ba chữ số và số lớn nhất có hai chữ số là:

A. 9900

B. 9999

C. 9899

D. 9989

Câu 6: Khi nhân một số tự nhiên với 25, bạn Hải đã đặt các tích riêng thẳng cột với nhau nên có kết quả sai là 1722. Tích đúng của phép nhân đó là:

Xem Thêm:   Giải bài 38, 39, 40 trang 12 Sách bài tập Toán 8 tập 2 - Giaibaitap.me

A. 6150

B. 43050

C. 5950

D. 6250

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 36 × 532 + 63 × 532 + 532

b) 679 + 679 × 123 – 679 × 24

c) 245 × 327 – 245 × 18 – 9 × 245

Câu 2: Đặt tính rồi tính:

a) 28 × 32

b) 760 × 48

c) 603 × 53

d) 218 × 12

Câu 3: Không tính ra kết quả hãy so sánh A và B, biết :

A = 2007 × 2007

B = 2004 × 2008

Phương Anh

Xin Chào mình là Huyền Anh, Mình chịu trách nhiện sản xuất nội dung trên website: Thcsthaivanlung.edu.vn, rất vui mang lại những thông tin hữu ích đến mọi người. Thay mặt Trường Thcs thái văn lung chúc các bạn tìm được những thông tin hữu ích nhất.

Related Articles

Back to top button