lớp 12

Top 52 Bài tập, Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án

Rate this post

Mời các bạn xem thêm danh sách tổng hợp đề kiểm tra toán lớp 1 tuần 12 hay nhất

Dưới đây là tuyển tập Top 52 Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 học kì 1 với các Đề kiểm tra cuối tuần cơ bản, nâng cao có đáp án và thang điểm chi tiết cực hay giúp bạn học tốt môn Toán 5.

Tải xuống

Mục lục Bài tập cuối tuần Toán 5 Học kì 1

Tuần 1

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 1 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 1 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 1 có đáp án (Đề 3)

Tuần 2

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 có đáp án (Đề 3)

Tuần 3

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 có đáp án (Đề 3)

Tuần 4

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 4 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 4 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 4 có đáp án (Đề 3)
Xem Thêm:   VIẾT TIÊU ĐỀ NGỮ VĂN LỚP 11 & 12 - K-studio - KLONG

Tuần 5

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 5 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 5 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 5 có đáp án (Đề 3)

Tuần 6

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 6 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 6 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 6 có đáp án (Đề 3)

Tuần 7

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 7 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 7 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 7 có đáp án (Đề 3)

Tuần 8

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8 có đáp án (Đề 3)

Tuần 9

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 9 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 9 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 9 có đáp án (Đề 3)

Tuần 10

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 10 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 10 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 10 có đáp án (Đề 3)

Tuần 11

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 11 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 11 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 11 có đáp án (Đề 3)
Xem Thêm:   Văn mẫu: Tổng hợp bài viết số 1 ngữ văn 12 (3 đề) - Tech12h

Tuần 12

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 12 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 12 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 12 có đáp án (Đề 3)

Tuần 13

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 13 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 13 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 13 có đáp án (Đề 3)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 13 có đáp án (Đề 4)

Tuần 14

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 14 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 14 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 14 có đáp án (Đề 3)

Tuần 15

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 15 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 15 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 15 có đáp án (Đề 3)

Tuần 16

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 16 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 16 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 16 có đáp án (Đề 3)

Tuần 17

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 17 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 17 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 17 có đáp án (Đề 3)
Xem Thêm:   Bài 1 trang 23 SGK Giải tích 12 - Môn Toán - Tìm đáp án

Tuần 18

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 18 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 18 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 18 có đáp án (Đề 3)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 – Tuần 1

Xem thêm: Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Bài 12: Tính Chất Của Phép Nhân

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: (1 điểm) Phân số bằng là?

Câu 2: (1 điểm) Trong các phân số các phân số bằng nhau là?

Câu 3: (1 điểm) Mọi số tự nhiên có thể viết thành phân số có mẫu số là :

 A. 0

 B. 1

 C. 2

 D. 3

Câu 4: (1 điểm) Phân số có tử số lớn hơn mẫu số là phân số :

 A. Bé hơn 1

 B. Bằng 1

 C. Lớn hơn 1

 D. Bằng 0

Câu 5: (1 điểm) Dấu thích hợp viết vào chỗ chấm được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:

A. <

B. >

C. =

Xem thêm: Bài 7 trang 90 SGK Giải tích 12 – CungHocVui

Câu 6: (1 điểm) Các phân số được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) a. So sánh các phân số

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

b.Nêu cách so sánh hai phân số có cùng tử số

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Xem Thêm:   Chương trình Toán Lớp 12 - HOC247

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 2: (2 điểm) Hai vòi nước cùng chảy vào một bể nước . Vòi thứ nhất một giờ chảy được bề , vòi thứ hai một giờ chảy được bể . Hỏi vòi nào chảy nhanh hơn ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 – Tuần 2

Xem thêm: Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Bài 12: Tính Chất Của Phép Nhân

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: (1 điểm) Hỗn số đọc là:

Xem thêm: Tổng Hợp Các Bài Tập Trắc Nghiệm Toán 12 Học Kì 1 – Kiến Guru

 A. Hai hai mốt phần hai ba

 B. Hai hai mươi mốt phần hai mươiba

 C. Hai và hai mươi mốt phần hai ba

 D. Hai và hai mươi mốt phần hai mươi ba

Câu 2: (1 điểm) Phân số là phân số :

A.Bé hơn 1

 B. Lớn hơn 1

 C. Bằng 1

Câu 3: (1 điểm) Các giá trị số tự nhiên khác 0 thích hợp của x để có:

 A. 1 ;2

 B. 0 ; 1; 2

 C. 1; 2; 3

 D. 0;1 ; 2; 3

Câu 4: (1 điểm) được tính như sau:

Câu 5: (1 điểm) Một lớp học có 40 học sinh trong đó là học sinh giỏi toán số học sinh là học sinh giỏi tiếng việt . Số học sinh giỏi toán của lớp học đó là :

 A. 12 học sinh

 B. 8 học sinh

Xem Thêm:   Giải Sách Bài Tập Toán 8 Bài 12: Hình Vuông - Sachgiaibaitap.com

 C. 20 học sinh

 C. 10 học sinh

Câu 6: (1 điểm) Phân số được viết dưới dạng phân số thập phân là :

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 2: (2 điểm)Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài m chiều rộng m . Chia tấm bìa đó thành hai phần bằng nhau . Tính diện tích mỗi phần ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 – Tuần 3

Xem thêm: Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Bài 12: Tính Chất Của Phép Nhân

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: (1 điểm) Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm để so sánh là :

A <

 B. >

 C. =

Câu 2: (1 điểm) Hỗn số 5 chuyển thành phân số là :

Câu 3: (1 điểm) Phân số thích hợp để viết vào chỗ chấm 7dm =….m là

Câu 4: (1 điểm) Tổng số tuổi hai mẹ con là 48 tuổi .Tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con . Tuổi mẹ là :

 A. 24 tuổi

 B. 30 tuổi

 C. 36 tuổi

 D. 38 tuổi

Câu 5: (1 điểm) Kết quả của phép chia là:

Câu 6: (1 điểm) số học sinh của một trường Tiểu học là 420 học sinh . Hỏi Trường Tiểu học đó có bao nhiêu học sinh.

 A. 588 học sinh

 B. 300 học sinh

 C. 175 học sinh

Xem Thêm:   Bài 5,6,7,8,9 trang 11,12 SGK Toán 7 tập 2: Bảng tần số các giá trị

 D. 245 học sinh

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính

Câu 2: (2 điểm) Mẹ hơn con 26 tuổi. Trước đây 2 năm tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi mỗi người hiện nay?

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tải xuống

Xem thêm bộ Đề thi Toán lớp 5 có đáp án hay khác:

 • Top 20 Đề kiểm tra Toán 5 Giữa kì 1
 • Top 20 Đề kiểm tra Toán 5 Cuối kì 1
 • Top 52 Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Học kì 2 có đáp án
 • Top 20 Đề kiểm tra Toán 5 Giữa kì 2
 • Top 20 Đề kiểm tra Toán 5 Cuối kì 2

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 3-4-5 có đáp án

Phương Anh

Xin Chào mình là Huyền Anh, Mình chịu trách nhiện sản xuất nội dung trên website: Thcsthaivanlung.edu.vn, rất vui mang lại những thông tin hữu ích đến mọi người. Thay mặt Trường Thcs thái văn lung chúc các bạn tìm được những thông tin hữu ích nhất.

Related Articles

Back to top button