lớp 12

Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 12. Nhân một số với một

Rate this post

Mời các bạn xem thêm danh sách tổng hợp Cùng em học toán lớp 4 tập 1 tuần 12 hay nhất

Video Cùng em học toán lớp 4 tập 1 tuần 12

Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 12. Nhân một số với một tổng. Nhân một số với một hiệu. hay nhất

Bài 1: Tính (theo mẫu)

Mẫu: 3 x (5 + 4) = ?

Cách 1:

3 x (5 + 4) = 3 x 9 = 27

Cách 2:

3 x (5 + 4) = 3 x 5 + 3 x 4 = 15 + 12 = 27

a) 5 x (10 + 9)

b) 10 x (30 + 5)

Xem thêm: Soạn văn 7 VNEN Bài 12: Rằm tháng giêng – VietJack.com

Hướng dẫn giải:

a) 5 x (10 + 9)

Cách 1:

5 x (10 + 9) = 5 x 19 = 95

Cách 2:

5 x (10 + 9) = 5 x 10 + 5 x 9 = 50 + 45 = 95

b) 10 x (30 + 5)

Cách 1:

10 x (30 + 5) = 10 x 35 = 350

Cách 2:

10 x (30 + 5) = 10 x 30 + 10 x 5 = 300 + 50 = 350

Bài 2: Tính (theo mẫu):

Mẫu: 5 x (10 – 4)

Cách 1:

5 x (10 – 4) = 5 x 6 = 30

Cách 2:

5 x (10 – 4) = 5 x 10 – 5 x 4 = 50 – 20 = 30

a) 3 x (20 – 5)

b) 20 x (40 – 1)

Xem thêm: Soạn văn 7 VNEN Bài 12: Rằm tháng giêng – VietJack.com

Hướng dẫn giải:

a) 3 x (20 – 5)

Cách 1:

3 x (20 – 5) = 3 x 15 = 45

Cách 2:

3 x (20 – 5) = 3 x 20 – 3 x 5 = 60 – 15 = 45

b) 20 x (40 – 1)

Cách 1:

20 x (40 – 1) = 20 x 39 = 780

Cách 2:

20 x (40 – 1) = 20 x 40 – 20 x 1 = 800 – 20 = 780

Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 513 x 4 + 513 x 6

b) 88 x 9 – 88 x 8

Xem thêm: Soạn văn 7 VNEN Bài 12: Rằm tháng giêng – VietJack.com

Xem Thêm:   Lý thuyết Ngữ văn 12 12 - Tìm đáp án, giải bài tập, để học tốt

Hướng dẫn giải:

a) 513 x 4 + 513 x 6

= 513 x (4 + 6)

= 513 x 10 = 5130

b) 88 x 9 – 88 x 8

= 88 x (9 – 8)

= 88 x 1 = 88

Bài 4: Phòng hội nghị có 3 dãy, mỗi dãy có 24 hàng ghế. Khi hội nghị diễn ra, chủ tọa yêu cầu mọi người ngồi ghế dồn lên phía trên thì mỗi dãy ngồi vừa đủ 18 hàng ghế. Hỏi phòng hội nghị còn lại bao nhiêu hàng ghế trống?

Xem thêm: Soạn văn 7 VNEN Bài 12: Rằm tháng giêng – VietJack.com

Hướng dẫn giải:

Mỗi dãy còn lại số hàng ghế trống là:

24 – 18 = 6 (hàng)

Phòng hội nghị còn lại số hàng ghế trống là:

6 x 3 = 18 (hàng ghế)

Xem thêm: Giáo án ngữ văn 12 – Tech12h

Đáp số: 18 hàng ghế.

Bài 5: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 987 x 23 + 987 x 77

b) 2928 x 69 – 1928 x 69

Xem thêm: Soạn văn 7 VNEN Bài 12: Rằm tháng giêng – VietJack.com

Hướng dẫn giải:

a) 987 x 23 + 987 x 77

= 987 x (23 + 77)

= 987 x 100

= 98700

b) 2928 x 69 – 1928 x 69

= (2928 – 1928) x 69

= 1000 x 69

= 69000

Bài 6: Áp dụng tính chất nhân một số với một tổng, nhân một số với một hiệu để tính (theo mẫu):

Mẫu: 66 x 8 = (60 + 6) x 8

= 60 x 8 + 6 x 8

= 480 + 48 = 528

66 x 8 = (70 – 4) x 8

= 70 x 8 – 4 x 8

= 560 – 32 = 528

a) 232 x 4

b) 608 x 4.

Xem thêm: Soạn văn 7 VNEN Bài 12: Rằm tháng giêng – VietJack.com

Hướng dẫn giải:

a) 232 x 4

= (230 + 2) x 4

= 230 x 4 + 2 x 4

Xem Thêm:   Hướng dẫn giải toán bằng máy tính cầm tay cực nhanh - CCBOOK

= 920 + 8 = 928

Xem thêm: Tổng hợp 35 đề phân tích các tác phẩm Văn học lớp 12 – Download.vn

b) 608 x 4

= (600 + 8) x 4

= 600 x 4 + 8 x 4

= 2400 + 32 = 2432

Bài 7: Đặt tính rồi tính :

36 x 43

123 x 25

245 x 34

Xem thêm: Soạn văn 7 VNEN Bài 12: Rằm tháng giêng – VietJack.com

Hướng dẫn giải:

Bài 8: Mỗi bao gạo tẻ cân nặng 50kg, mỗi bao gạo nếp cân nặng 30kg. Một xe ô tô chở 25 bao gạo tẻ và 25 bao gạo nếp. Hỏi xe đó chở tất cả bao nhiêu tấn gạo ?

Xem thêm: Soạn văn 7 VNEN Bài 12: Rằm tháng giêng – VietJack.com

Hướng dẫn giải:

Số gạo tẻ xe chở được là :

25 x 50 = 1250 (kg)

Số gạo nếp xe chở được là :

30 x 25 = 750 (kg)

Tổng số gạo xe chở được là :

1250 + 750 = 2000 (kg)

Đổi 2000kg = 2 tấn

Đáp số : 2 tấn.

Vui học: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp :

Để chuẩn bị cho một buổi liên hoan, bạn Trang đã mang đến một số kẹo để chia cho các bạn. Biết rằng có 11 bạn nam và 9 bạn nữ, mỗi bạn nhận được 3 chiếc kẹo. Hỏi bạn Trang đã mang đến bao nhiêu chiếc kẹo ?

Xem thêm: Soạn văn 7 VNEN Bài 12: Rằm tháng giêng – VietJack.com

Hướng dẫn giải:

Bạn Trang mang đến số kẹo là :

(11 + 9) x 3 = 20 x 3 = 60 (chiếc kẹo)

Đáp số : 60 chiếc kẹo.

Các bài Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 khác:

  • Tuần 13. Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11. Nhân với số có ba chữ số. Luyện tập chung.
  • Tuần 14. Chia một tổng cho một số. Chia cho số có một chữ số. Chia một số cho một tích. Chia một tích cho một số.
  • Tuần 15. Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0. Chia cho số có hai chữ số.
  • Tuần 16. Thương có chữ số 0. Chia cho số có ba chữ số.
  • Tuần 17. Luyện tập chung. Dấu hiệu chia hết cho 2. Dấu hiệu chia hết cho 5.
Xem Thêm:   Soạn bài Tuyên ngôn độc lập (tiếp theo) – Phần 2: Tác phẩm hay

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Toán lớp 4:

  • Giải bài tập Toán lớp 4
  • Giải Vở bài tập Toán lớp 4
  • Top 80 Đề thi Toán lớp 4 có đáp án

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 3-4-5 có đáp án

Phương Anh

Xin Chào mình là Huyền Anh, Mình chịu trách nhiện sản xuất nội dung trên website: Thcsthaivanlung.edu.vn, rất vui mang lại những thông tin hữu ích đến mọi người. Thay mặt Trường Thcs thái văn lung chúc các bạn tìm được những thông tin hữu ích nhất.

Related Articles

Back to top button