Hỏi đáp

Sử dụng “that” trong mệnh đề quan hệ như thế nào? – IELTS Vietop

Rate this post

Qua bài viết này chúng tôi hy vọng sẽ giúp các bạn hiểu rõ về Các trường hợp dùng that trong mệnh đề quan hệ Tốt nhất

Hãy cùng IETLS Vietop tìm hiểu cách sử dụng “that” trong mệnh đề quan hệ như thế nào cho đúng nhé!

Bạn có thể xem thêm một số bài viết hữu ích sau:

 • Pronouns – Đại từ trong Tiếng Anh
 • Câu phức (Complex Sentence)
 • Cách dùng Số thứ tự và Số đếm trong Tiếng Anh

Sử dụng “that” trong mệnh đề quan hệ ở các trường hợp sau

Trường hợp

Chi tiết

Trường hợp có thể sử dụng THAT nhưng không bắt buộc

 • THAT thay thế cho đại từ quan hệ và trang từ quan hệ trong Mệnh đề quan hệ xác định

Ex: Those American toys which (that) I told you about was discontinued.

Trường hợp bắt buộc sử dụng THAT

THAT thay thế cho danh từ:

 • vừa chỉ người vừa chỉ vật.

Ex: I have seen a great deal of people and food that were really strange ever since I came here.

 • chỉ một thứ bất định.

Xem thêm: Cây lưỡi hổ hợp mệnh gì? Kỵ tuổi gì? Nên trồng cây ở đâu?

Ex: He is hiding something that may be related to you.

 • đại từ quan hệ sau tính từ so sánh nhất, all, every, very, only.

Ex: You are the only friend that I keep in touch until now.

Trường hợp không sử dụng THAT

 • THAT không thay thế cho đai từ quan hệ và trạng từ quan hệ có giới từ đứng trước
 • THAT không thay thế cho đại từ quan hệ và trạng từ quan hệ trong mệnh đề quan hệ không xác định

Bài tập

Bài tập

1. The festival, ______________ lasted all day, ended with a banquet.

Xem Thêm:   Tìm hiểu về Hải Trung Kim và những màu sắc hợp và kỵ

A. ThatB. WhoC. WhichD. What

2. I am looking for someone __________ can watch my dog while I go on vacation.

A. WhichB. WhoC. WhomD. Whoever

3. The police needed details _____________ could help identify the robber.

A. WhoB. WhateverC. ThatD. What

4. I’d like to take you to a café _______________ serves excellent coffee.

Xem thêm: Người mệnh Mộc hợp màu xe gì? – Oto.com

A. WhatB. WhateverC. WhichD. Whichever

5. The clubhouse, in __________ the dance was held, housed about 200 people.

A. WhichB. WhereC. ThatD. Whom

6. You can choose one person, __________ you like, to share the cruise with you.

A. WhomeverB. ThatC. WhichD. Whom

7. I saw the shoes __________ you bought last week on sale for less this week.

A. WhenB. ThatC. WhoD. Whom

8. The winners, __________ known, will receive money and other prizes.

A. WhoeverB. WhoC. WhenD. That

9. This is the place __________ we met.

A. WhenB. WhereC. WhoD. That

Xem thêm: 50 Hình Ảnh Hoa Mai Vàng Đẹp Nhất Trong Ngày Tết 2023

10. The baby, ________ nap had been interrupted, wailed loudly.

A. WhoseB. WhomeverC. WhomD. Who

11. That’s the cat _________________ we saw yesterday.

A. ThatB. Either A or CC. WhichD. Whose

12. Do you know the name of the artist _________________ painted this portrait?

A. WhoseB. WhichC. ThatD. Whom

13. What’s the name of that guy _________________ party we went to last week?

A. ThatB. WhoseC. WhichD. Whom

Answers

 1. C – The festival, which lasted all day, ended with a banquet.
 2. B – I am looking for someone who can watch my dog while I go on vacation.
 3. C – The police needed details that could help identify the robber.
 4. C – I’d like to take you to a café which serves excellent coffee.
 5. A – The clubhouse, in which the dance was held, housed about 200 people.
 6. A – You can choose one person, whomever you like, to share the cruise with you.
 7. B – I saw the shoes that you bought last week on sale for less this week.
 8. C – The winners, when known, will receive money and other prizes.
 9. B – This is the place where we met.
 10. A – The baby, whose nap had been interrupted, wailed loudly.
 11. B – That’s the cat which/that we saw yesterday.
 12. C – Do you know the artist that painted this portrait?
 13. B – What’s the name of that guy whose party we went to last week?
Xem Thêm:   Sinh năm 1989 mệnh gì? Tuổi Kỷ Tỵ hợp tuổi nào & Màu gì? - Invert.vn

Trên đây là toàn bộ kiến thức về “that” trong mệnh đề quan hệ đi kèm bài tập, IELTS Vietop hi vọng nó sẽ giúp bạn hiểu khi nào dùng that trong mệnh đề quan hệ? Cũng như cách sử dụng “that” trong mệnh đề quan hệ.

Trung tâm luyện thi IELTS Vietop

NHẬN NGAY ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 30% CÁC KHÓA HỌC TẠI VIETOP

Đặt hẹn

Phương Anh

Xin Chào mình là Huyền Anh, Mình chịu trách nhiện sản xuất nội dung trên website: Thcsthaivanlung.edu.vn, rất vui mang lại những thông tin hữu ích đến mọi người. Thay mặt Trường Thcs thái văn lung chúc các bạn tìm được những thông tin hữu ích nhất.

Related Articles

Back to top button