lớp 12

Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 12 Luyện Tập (trang 127) (Nâng Cao)

Rate this post

Qua bài viết này chúng tôi hy vọng sẽ giúp các bạn hiểu rõ về Bài 78 toán 12 trang 127 Tốt nhất

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 12: tại đây

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

 • Sách giáo khoa đại số và giải tích 12
 • Sách giáo khoa hình học 12
 • Sách giáo khoa giải tích 12 nâng cao
 • Sách giáo khoa hình học 12 nâng cao
 • Giải Toán Lớp 12
 • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 12
 • Sách Giáo Viên Giải Tích Lớp 12
 • Sách Giáo Viên Hình Học Lớp 12
 • Sách Giáo Viên Giải Tích Lớp 12 Nâng Cao
 • Sách Giáo Viên Hình Học Lớp 12 Nâng Cao
 • Sách Bài Tập Giải Tích Lớp 12
 • Sách Bài Tập Giải Tích Lớp 12 Nâng Cao
 • Sách Bài Tập Hình Học Lớp 12 Nâng Cao
 • Sách Bài Tập Hình Học Lớp 12

Sách giải toán 12 Luyện tập (trang 127) (Nâng Cao) giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 12 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

Xem Thêm:   Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Bài 74 (trang 127 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Giải các Phương trình

a) log2(3-x)+log2(1-x)=3

b) log2(9-2x)=10lg⁡(3-x)

c) 7lgx-5lgx+1=3.5lgx-1-13.7lgx-1

d) 6x+6x+1=2x+2x+1+2x+2

Lời giải:

a) Điều kiện: x < 1. Phương trình đã cho tương dương với

(3-x)(1-x)=23 <=> x2-4x-5=0

Giải Toán 12 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 12 nâng cao Bai 74 Trang 127 Sgk Giai Tich 12 Nang Cao

Vậy Phương trình có nghiệm x= -1

b) Điều kiện: x < 3. Phương trình đã cho tương dương với

9-2x=23-x <=> (2x)2-9.2x+8=0

Giải Toán 12 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 12 nâng cao Bai 74 Trang 127 Sgk Giai Tich 12 Nang Cao 1

Vậy: Phương trình có nghiệm x = 0

c) 7lgx+13.7lgx-1=3.5lg⁡x-1+5lgx+1

<=> 20.7lgx-1=28.7lgx+1<=> (7/5)lgx-1=7/5

<=> lgx – 1 = 1 <=> lgx = 2 <=> x = 100

d) 6x+6x+1=2x+2x+1)+2x+2 <=> 7.6x=7.2x <=> 3x 1 <=> x = 0

Bài 75 (trang 127 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Giải các Phương trình

Xem thêm: 19 câu trắc nghiệm Ôn tập chương 3 Toán 12 Giải tích có đáp án

Giải Toán 12 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 12 nâng cao Bai 75 Trang 127 Sgk Giai Tich 12 Nang Cao

Lời giải:

a) Điều kiện: 3x-1 > 0

<=> log3(3x-1) (1+log3(3x-1) )=12

<=> log32⁡(3x-1)+log3(3x-1)-12=0

Giải Toán 12 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 12 nâng cao Bai 75 Trang 127 Sgk Giai Tich 12 Nang Cao 1

b) Điều kiện: 0 < x-1 ≠ 1

Giải Toán 12 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 12 nâng cao Bai 75 Trang 127 Sgk Giai Tich 12 Nang Cao 2

c) Điều kiện: x ≤ -1

Đặt t=log2(-x) ta được.

Giải Toán 12 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 12 nâng cao Bai 75 Trang 127 Sgk Giai Tich 12 Nang Cao 3Giải Toán 12 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 12 nâng cao Bai 75 Trang 127 Sgk Giai Tich 12 Nang Cao 4

Bài 76 (trang 127 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Giải các Phương trình:

Giải Toán 12 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 12 nâng cao Bai 76 Trang 127 Sgk Giai Tich 12 Nang Cao

Lời giải:

a) Điều kiện x ≠ 0. Phương trình tương đương với:

Giải Toán 12 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 12 nâng cao Bai 76 Trang 127 Sgk Giai Tich 12 Nang Cao 1

Ta được Phương trình:

Giải Toán 12 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 12 nâng cao Bai 76 Trang 127 Sgk Giai Tich 12 Nang Cao 2

b) Điều kiện x > 0. Ta được Phương trình:

Giải Toán 12 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 12 nâng cao Bai 76 Trang 127 Sgk Giai Tich 12 Nang Cao 3

Xem thêm: [SGK Scan] ✓ Hàm số mũ và hàm số lôgarit – Sách Giáo Khoa

c) Điều kiện log2⁡x ≥ 0. Phương trình tương dương với:

Giải Toán 12 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 12 nâng cao Bai 76 Trang 127 Sgk Giai Tich 12 Nang Cao 4

d) Điều kiện x > 0, ta có:

Giải Toán 12 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 12 nâng cao Bai 76 Trang 127 Sgk Giai Tich 12 Nang Cao 5

Phương tình đã cho tương đương với phương trình:

Giải Toán 12 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 12 nâng cao Bai 76 Trang 127 Sgk Giai Tich 12 Nang Cao 6

Bài 77 (trang 127 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Giải các Phương trình:

a) 2sin2⁡x +4.2cos2⁡x =6 b) 43+2cos2x-7.41+cos2x=41/2

Lời giải:

a) 2sin2⁡x +4.2cos2⁡x =6 <=> 2sin2⁡x +4.21-sin2⁡x=6 <=> 22 sin2⁡x-6sin2⁡x +8=0

Xem Thêm:   Soạn bài Ôn tập phần Văn học siêu ngắn | Ngữ văn lớp 12

Đặt t=2sin2⁡x (t > 0)

Ta được:

Giải Toán 12 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 12 nâng cao Bai 77 Trang 127 Sgk Giai Tich 12 Nang Cao

Với t=2 => 2sin2⁡x =2 <=> sin2⁡x=1 <=> cos⁡2x=0 <=> cosx = 0 <=> x=π/2+k π (k ∈Z)

Với t = 4 => 2sin2⁡x =4 <=> sin2⁡x=2. PT vô nghiệm.

Vậy Phương trình có có nghiệm: x=π/2+k π(k ∈Z)

b) <=> 4.42(1-cos2x) -7.41+cos2x=2

Đặt t=41+cos2x (t > 0). Ta được phương trình.

Giải Toán 12 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 12 nâng cao Bai 77 Trang 127 Sgk Giai Tich 12 Nang Cao 1

Với t = 2

Xem thêm: Trắc nghiệm Toán 12 học kì I (P1) – Tech12h

Giải Toán 12 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 12 nâng cao Bai 77 Trang 127 Sgk Giai Tich 12 Nang Cao 2

Bài 78 (trang 127 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Giải các phương trình:

Giải Toán 12 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 12 nâng cao Bai 78 Trang 127 Sgk Giai Tich 12 Nang Cao

Lời giải:

a) Dễ thấy x = -1 là nghiệm. ta chứng minh x = -1 là nghiệm duy nhất.

Thật vậy:

Giải Toán 12 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 12 nâng cao Bai 78 Trang 127 Sgk Giai Tich 12 Nang Cao 1

VP + x + 4 < -2 + 3 => VT > VP

Phương trình không thỏa mãn với x < -1

Giải Toán 12 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 12 nâng cao Bai 78 Trang 127 Sgk Giai Tich 12 Nang Cao 2

VP=x+4 > -1 + 4 = 3 => VT < VP

Phương trình vô nghiệm với x > -1

Vậy Phương trình có nghiệm duy nhất x = -1

b) Dễ thấy: x = 2 là nghiệm của Phương trình. Ta chứng minh x =2 là nghiệm duy nhất. thật vậy:

Giải Toán 12 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 12 nâng cao Bai 78 Trang 127 Sgk Giai Tich 12 Nang Cao 3

Tương tự:

Giải Toán 12 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 12 nâng cao Bai 78 Trang 127 Sgk Giai Tich 12 Nang Cao 4

Vậy: Phương trình có nghiệm duy nhất là x = 2.

Bài 79 (trang 127 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Giải các hệ Phương trình:

Giải Toán 12 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 12 nâng cao Bai 79 Trang 127 Sgk Giai Tich 12 Nang Cao

Lời giải:

Giải Toán 12 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 12 nâng cao Bai 79 Trang 127 Sgk Giai Tich 12 Nang Cao 1

Phương Anh

Xin Chào mình là Huyền Anh, Mình chịu trách nhiện sản xuất nội dung trên website: Thcsthaivanlung.edu.vn, rất vui mang lại những thông tin hữu ích đến mọi người. Thay mặt Trường Thcs thái văn lung chúc các bạn tìm được những thông tin hữu ích nhất.

Related Articles

Back to top button