lớp 12

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 48 SGK Toán lớp 4 – Luyện tập – Sachbaitap.com

Rate this post

Mời các bạn xem thêm danh sách tổng hợp Bài 5 trang 48 toán hình 12 tốt nhất và đầy đủ nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 48 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Luyện tập. Bài 2 Tuổi chị và tuổi em cộng lại được 36 tuổi. Em kém chị 8 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi?

Bài 1 trang 48 SGK Toán 4 tập 1

Xem thêm: Bài 10, 11, 12, 13, 14 trang 71, 72 SGK Toán 9 tập 2 – Sachbaitap.com

Câu hỏi:

Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là:

a) (24) và (6).

b) (60) và (12);

c) (325) và (99).

Phương pháp:

Áp dụng các công thức:

Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ; Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2.

Lời giải:

a) Hai lần số lớn là: 24 + 6 = 30

Số lớn là: 30 : 2 = 15

Số bé là: 24 – 15 = 9

b) Hai lần số bé là: 60 – 12 = 48

Số bé là: 48 : 2 = 24

Số lớn là: 24 + 12 = 36

c) 212 và 113

Bài 2 trang 48 SGK Toán 4 tập 1

Xem thêm: Bài 10, 11, 12, 13, 14 trang 71, 72 SGK Toán 9 tập 2 – Sachbaitap.com

Câu hỏi:

Tuổi chị và tuổi em cộng lại được 36 tuổi. Em kém chị 8 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi ?

Phương pháp:

Áp dụng các công thức:

Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ; Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2.

Lời giải:

Hai lần tuổi em là: 36 – 8 = 28 (tuổi)

Xem Thêm:   Toán 12 Bài 4: Hàm số mũ. Hàm số lôgarit - HOC247

Tuổi em là: 28 : 2 = 14 (tuổi)

Tuổi chị là: 14 + 8 = 22 (tuổi)

Đáp số: Chị 22 tuổi, em 14 tuổi

Bài 3 trang 48 SGK Toán 4 tập 1

Xem thêm: Bài 10, 11, 12, 13, 14 trang 71, 72 SGK Toán 9 tập 2 – Sachbaitap.com

Câu hỏi:

Một thư viện trường học cho học sinh mượn (65) quyển sách gồm hai loại: sách giáo khoa và sách đọc thêm. Số sách giáo khoa nhiều hơn sách đọc thêm là (17) quyển.Hỏi thư viện đã cho học sinh mượn mỗi loại bao nhiêu quyển sách?

Phương pháp:

Áp dụng các công thức:

Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ; Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2.

Lời giải:

Hai lần số sách giáo khoa thư viện cho học sinh mượn là:

65 + 17 = 82 (quyển)

Xem thêm: Giải bài 3 trang 43 sgk Giải tích 12 – VietJack.com

Số sách giáo khoa thư viện cho học sinh mượn là:

82 : 2 = 41 (quyển)

Số sách đọc thêm thư viện cho học sinh mượn là:

41 – 17 = 24 (quyển)

Đáp số: 41 quyển sách giáo khoa

24 quyển sách đọc thêm

Bài 4 trang 48 SGK Toán 4 tập 1

Xem thêm: Bài 10, 11, 12, 13, 14 trang 71, 72 SGK Toán 9 tập 2 – Sachbaitap.com

Câu hỏi:

Hai phân xưởng làm được (1200) sản phẩm. Phân xưởng thứ nhất làm được ít hơn phân xưởng thứ hai (120) sản phẩm. Hỏi mỗi phân xưởng làm được bao nhiêu sản phẩm ?

Phương pháp:

Áp dụng các công thức:

Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ; Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2.

Xem Thêm:   Giải Toán 12 trang 43, 44 - EU-Vietnam Business Network (EVBN)

Lời giải:

Hai lần số sản phẩm do phân xưởng thứ nhất làm được là:

1200 − 120 = 1080 (sản phẩm)

Phân xưởng thứ nhất làm được số sản phẩm là:

1080 : 2 = 540 (sản phẩm)

Phân xưởng thứ hai làm được số sản phẩm là:

540 + 120 = 660 (sản phẩm)

Xem thêm: Văn khấn mùng 1 tháng 12 Âm lịch năm Nhâm Dần 2022, bài cúng

Đáp số: 540 sản phẩm; 660 sản phẩm

Bài 5 trang 48 SGK Toán 4 tập 1

Xem thêm: Bài 10, 11, 12, 13, 14 trang 71, 72 SGK Toán 9 tập 2 – Sachbaitap.com

Câu hỏi:

Thu hoạch từ hai thửa ruộng được (5) tấn (2) tạ thóc. Thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất được nhiều hơn ở thửa ruộng thứ hai là (8) tạ thóc. Hỏi thu hoạch ở mỗi thửa ruộng được bao nhiêu ki-lô-gam thóc ?

Phương pháp:

Áp dụng các công thức:

Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ; Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2.

Lời giải:

5 tấn 2 tạ = 5200 kg, 8 tạ = 800 kg

Hai lần số tấn thóc thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất là:

5200 + 800 = 6000 (kg)

Số thóc thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất là:

6000 : 2 = 3000kg

Số thóc thu hoạch ở thửa ruộng thứ hai là:

3000 – 800 = 2200 kg

Đáp số: 3000kg thóc

2200 kg thóc

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Phương Anh

Xin Chào mình là Huyền Anh, Mình chịu trách nhiện sản xuất nội dung trên website: Thcsthaivanlung.edu.vn, rất vui mang lại những thông tin hữu ích đến mọi người. Thay mặt Trường Thcs thái văn lung chúc các bạn tìm được những thông tin hữu ích nhất.

Related Articles

Back to top button