lớp 12

Bài 48, 39, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 trang 12 SBT Toán 6 tập 1

Rate this post

Mời các bạn xem thêm danh sách tổng hợp Bài 48 trang 12 sbt toán 6 tập 1 tốt nhất và đầy đủ nhất

Video Bài 48 trang 12 sbt toán 6 tập 1

Bài 48, 39, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 trang 12 SBT Toán 6 tập 1

Bài 48 trang 12 SBT Toán 6 tập 1: Tính nhẩm bằng cách:

a. Áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân: 17.4; 25.28

b. áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng: 13.12; 53.11; 39.101

Xem thêm: Bài thơ Đàn ghi-ta của lor-ca – Tác giả tác phẩm (mới 2022)

Lời giải:

a. 17.4 = 17.2.2 = 34.2 = 68

25.28 = 25.4.7 = 100.7 = 700

b. 13.12 = 13.(10 + 2) = 13.10 + 13.2 = 130 + 26 = 156

53.11 = 53.(10 + 1) = 53.10 + 53.1 = 530 + 53 = 583

Bài 49 trang 12 SBT Toán 6 tập 1: Tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất: a(b – c) = ab – ac:

8.19; 65.98

Xem thêm: Bài thơ Đàn ghi-ta của lor-ca – Tác giả tác phẩm (mới 2022)

Lời giải:

Ta có: 8.19 = 8.(20 – 1) = 8.20 – 8.1 = 160 – 8 = 152

65.98 = 65.(100 – 2) = 65.100 – 65.2 = 6500 – 130 = 6370

Bài 50 trang 12 SBT Toán 6 tập 1: Tính tổng của số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau và số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số khác nhau.

Xem thêm: Bài thơ Đàn ghi-ta của lor-ca – Tác giả tác phẩm (mới 2022)

Lời giải:

Số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ ố khác nhau là: 102

Xem Thêm:   Đề cương Giải tích 12 học kỳ 1 - Nguyễn Văn Hoàng - Toán Math

Xem thêm: Toán 12 Bài 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số – HOC247

Số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số khác nhau là 987

Ta có: 102 + 987 = 1089

Bài 51 trang 12 SBT Toán 6 tập 1: Viết các phần tử của tập hợp M các số tự nhiên x, biết rằng:

x = a + b

a ∈ {25;38}, b ∈ {14;23}

Xem thêm: Bài thơ Đàn ghi-ta của lor-ca – Tác giả tác phẩm (mới 2022)

Lời giải:

M = { 39; 48; 52; 62}

Bài 52 trang 12 SBT Toán 6 tập 1: Tìm tập hợp các số tự nhiên x sao cho:

a. a + x = a

b. a + x > a

c. a + x < a

Xem thêm: Bài thơ Đàn ghi-ta của lor-ca – Tác giả tác phẩm (mới 2022)

Lời giải:

a. a + x = a (*) <=> x = 0

Vậy tập hợp các số tự nhiên x thỏa mãn (*) là A = {0}

b. a + x > a (**) <=> x > a – a

(chuyển a từ vế trái sang vế phải và đổi dấu)

<=> x > 0 (hay x ∈ N*)

Xem thêm: 12 nguyên tắc kế toán và khái niệm chung được thừa nhận

Vậy tập hợp các số tự nhiên x thỏa mãn (**) là: N*

c. a + x < a (***) <=> x < a – a <=> x < 0

Vì x là số tự nhiên nên không có số tự nhiên x nào thỏa mãn x < 0

Vậy tập hợp các số tự nhiên x thỏa mãn (***) là: B = ∅

Bài 53 trang 12 SBT Toán 6 tập 1: Hãy viết xem vào số 12345 một dấu “+” để được một tổng bằng 60

Xem thêm: Bài thơ Đàn ghi-ta của lor-ca – Tác giả tác phẩm (mới 2022)

Xem Thêm:   Bài 12.3 trang 99 SBT Toán 8 Tập 1 - VietJack.com

Lời giải:

12 + 3 + 45 = 60

Bài 54 trang 12 SBT Toán 6 tập 1: Thay dấu * bằng những chữ số thích hợp:** + ** = *97

Xem thêm: Bài thơ Đàn ghi-ta của lor-ca – Tác giả tác phẩm (mới 2022)

Lời giải:

Vì số *97 có chữ sô hàng dơn vị là 7 nên tổng của hai chữ số hàng đơn vị của mỗi số hạng là 3 + 4 hoặc 8 + 9

Nếu tổng của hai chữ số hàng đơn vị là 3 + 4 thì chữ số hàng chục của tổng không thể là *9. Vì vậy, tổng của hai chữ số hàng đơn vị phải là 8 + 9. Hai chữ số hàng chục là 9 + 9.

Ta có: 98 + 99 = 99 + 98 = 197

Bài 55 trang 12 SBT Toán 6 tập 1: điền vào chỗ trống trong bảng thanh toán điên thoại tự động năm 1999:

Xem thêm: Bài thơ Đàn ghi-ta của lor-ca – Tác giả tác phẩm (mới 2022)

Lời giải:

Bài 56 trang 12 SBT Toán 6 tập 1: Tính nhanh:

a. 2.31.12 + 4.6.42 + 8.27.3

b. 36.28 + 36.82 + 64.69 + 64.41

Xem thêm: Bài thơ Đàn ghi-ta của lor-ca – Tác giả tác phẩm (mới 2022)

Lời giải:

a. 2.31.12 + 4.6.42 + 8.27.3 = 24.31 = 24.42 + 24.27

= 24. ( 31 + 42 + 27) = 24.100 = 2400

b. 36.28 + 36.82 + 64.69 + 64.41 = 36.(28 + 82) + 64.(69 + 41)

= 36.110 + 64.110 = 110.( 36 + 64 ) = 110 .110 = 11000

Bài 57 trang 12 SBT Toán 6 tập 1: Thay các dấu * và các chữ bởi các chữ số thích hợp.

Xem thêm: Bài thơ Đàn ghi-ta của lor-ca – Tác giả tác phẩm (mới 2022)

Xem Thêm:   Hình học 12 (bài 1) | Khối đa diện - Bút Bi Blog

Lời giải:

a. Số ở hàng đơn vị : 9.3 = 27

Ở hàng chục ta có: 9* + 2 = có chữ số tận cùng bằng 7 nên 9* có chữ số tận cùng bằng 5. Suy ra chữ số hàng chục của số bị nhân là 5

chữ số hàng trăm của tích là 6(9.8 + 4 = 76)

ở hàng nghìn ta có: 9.* + 7 = 70 nên 9.* có chữ số tận cùng bằng 3. Suy ra chữ số hàng nghìn của số bị nhân là 7.

Vậy ta có phép tính:

b. Vì a.a có chữ số tận cùng bằng a nên a ∈ {0;1;5;6}

Vì tích aaa.a là một số có bôn chữ số nên a < 3

Ta có: 555.5 = 2775 < 3000 (loại)

666.6 = 3996 (thoả mãn)

Vậy ta có tích:

Phương Anh

Xin Chào mình là Huyền Anh, Mình chịu trách nhiện sản xuất nội dung trên website: Thcsthaivanlung.edu.vn, rất vui mang lại những thông tin hữu ích đến mọi người. Thay mặt Trường Thcs thái văn lung chúc các bạn tìm được những thông tin hữu ích nhất.

Related Articles

Back to top button