Lớp 9

Bài 39, 40, 41, 42, 43 trang 83 SGK Toán 9 tập 2 – Luyện tập

Rate this post

Mời các bạn xem thêm danh sách tổng hợp Bài 39 trang 83 sgk toán 9 tập 2 hay nhất

Video Bài 39 trang 83 sgk toán 9 tập 2

Giải bài 39, 40, 41, 42, 43 trang 83 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 9 tập 2 bài Luyện tập Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn. Bài 39 Cho AB và CD là hai đường kính vuông góc của đường tròn (O). Trên cung nhỏ BD lây một điểm M . Tiếp tuyến tại M cắt tia AB ở E, đoạn thẳng CM cắt AB ở S.Chứng minh ES = EM.

Bài 39 trang 83 SGK Toán lớp 9 tập 2

Câu hỏi:

Cho AB và CD là hai đường kính vuông góc của đường tròn (O). Trên cung nhỏ BD lây một điểm M . Tiếp tuyến tại M cắt tia AB ở E, đoạn thẳng CM cắt AB ở S.Chứng minh ES = EM.

Phương pháp:

+) Góc có đỉnh nằm ngoài đường tròn có số đo bằng nửa hiệu số đo hai cung bị chắn.

+) Số đo của góc có đỉnh ở bên trong đường tròn bằng nửa tổng số đo hai cung bị chắn.

Lời giải:

Xét đường tròn ((O)) có hai đường kính (AB bot CD) nên ( widehat{AOC}=widehat{BOC}=90^0) nên (overparen{CA}=overparen{CB}.)(1)

+) Ta có ( widehat{MSE}) là góc có đỉnh nằm trong đường tròn chắn cung (AC) và cung (BM.)

(Rightarrow widehat{MSE} = dfrac{sđoverparen{CA}+sđoverparen{BM}}{2}) (2)

+) (widehat{CME} ) là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung chắn cung (CM)

(Rightarrow widehat{CME}= dfrac{sđoverparen{CM}}{2}= dfrac{sđoverparen{CB}+sđoverparen{BM}}{2}) (3)

Từ (1), (2), (3) ta có: (widehat{MSE} = widehat{CME}) nên (∆ESM) cân tại (E) và (ES = EM) (đpcm).

Xem Thêm:   HỌC VĂN KHÔNG KHÓ NHƯ BẠN NGHĨ!

Bài 40 trang 83 SGK Toán lớp 9 tập 2

Câu hỏi:

Qua điểm (S) nằm bên ngoài đường tròn ((O)), vẽ tiếp tuyến (SA) và cát tuyến (SBC) của đường tròn. Tia phân giác của (widehat{BAC}) cắt dây (BC) tại (D.) Chứng minh (SA = SD.)

Lời giải:

Xem thêm: Phân tích Chuyện người con gái Nam Xương ngắn gọn (15 mẫu)

Gọi (E) là giao điểm thứ hai của (AD) với đường tròn ((O).)

Xét đường tròn ((O)) ta có:

+) (widehat{ADS}) là góc có đỉnh nằm trong đường tròn chắn cung (AB) và (CE.)

(Rightarrow widehat {ADS}=dfrac{sđoverparen{AB}+sđoverparen{CE}}{2}.) (1)

+) (widehat{SAD}) là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung chắn cung (AE.)

(Rightarrow widehat {SAD}=dfrac{1}{2} sđoverparen{AE}.) (2)

+) Có: (widehat {BAE} = widehat {EAC}) (do (AE) là phân giác góc (BAC))

(Rightarrow ) (overparen{BE}=overparen{EC}) (hai góc nội tiếp bằng nhau chắn hai cung bằng nhau).

(Rightarrow sđoverparen{AB} + sđoverparen{BE}= sđoverparen{AB} + sđoverparen{EC})( sđoverparen{AE}) (3)

Từ (1) và (3) (Rightarrow widehat {ADS}=dfrac{sđoverparen{AE}}{2}) (4)

Từ (2) và (4) (Rightarrowwidehat {ADS}=widehat {SAD})(Rightarrow) tam giác (SDA) cân tại (S) hay (SA=SD).

Bài 41 trang 83 SGK Toán lớp 9 tập 2

Câu hỏi:

Qua điểm (A) nằm bên ngoài đường tròn ((O)) vẽ hai cát tuyến (ABC) và (AMN) sao cho hai đường thẳng (BN) và (CM) cắt nhau tại một điểm (S) nằm bên trong đường tròn.

Chứng minh: (widehat A + widehat {BSM} = 2widehat {CMN}.)

Phương pháp:

+) Góc có đỉnh nằm ngoài đường tròn có số đo bằng nửa hiệu số đo hai cung bị chắn.

+) Số đo của góc có đỉnh ở bên trong đường tròn bằng nửa tổng số đo hai cung bị chắn.

Xem Thêm:   Giới thiệu kỹ thuật dạy học tốt trong môn Ngữ Văn lớp 9 - Loga.vn

+) Số đo của góc nội tiếp bằng nửa số đo cung bị chắn.

Lời giải:

Xem thêm: Tan Son Nhat Saigon Hotel, TP. Hồ Chí Minh – Booking.com

Xét đường tròn ((O)) có:

+) (widehat A) là góc có đỉnh nằm ngoài đường tròn ((O)) chắn cung (CN) và (BM) (Rightarrow widehat A = dfrac{sđoverparen{CN}-sđoverparen{BM}}{2}) (1)

+) (widehat {BSM}) là góc có đỉnh nằm trong đường tròn ((O)) chắn cung (CN) và (BM) (Rightarrow widehat {BSM}=dfrac{sđoverparen{CN}+sđoverparen{BM}}{2}) (2)

Cộng (1) và (2) theo vế với vế:

(widehat{A})+(widehat {BSM})(=dfrac{2sđoverparen{CN}+(sđoverparen{BM}-sđoverparen{BM)}}{2}=sđ overparen{CN}) (3)

Mà (widehat {CMN}) là góc nội tiếp chắn cung (CN) (Rightarrow widehat {CMN}=dfrac{sđoverparen{CN}}{2})

(Leftrightarrow) (2widehat {CMN}=sđoverparen{CN}). (4)

Từ (3) và (4) ta được: (widehat A + widehat {BSM} = 2widehat {CMN}) (đpcm).

Bài 42 trang 83 SGK Toán lớp 9 tập 2

Câu hỏi:

Cho tam giác (ABC) nội tiếp đường tròn. (P,, Q,, R) theo thứ tự là các điểm chính giữa các cung bị chắn (BC, , CA, ,AB) bởi các góc (A, ,B,, C).

a) Chứng minh (AP bot QR.)

b) (AP) cắt (CR) tại (I). Chứng minh tam giác (CPI) là tam giác cân.

Lời giải:

a) Gọi giao điểm của (AP) và (QR) là (K).

Vì (P,, Q,, R) theo thứ tự là các điểm chính giữa các cung bị chắn (BC, , CA, ,AB) bởi các góc (A, ,B,, C) nên (sđoverparen{AR}=sđoverparen{RB}=dfrac {1}{2}sđoverparen{AB}) , (sđoverparen{AQ}=sđoverparen{QC}=dfrac {1}{2}sđoverparen{AC}), (sđoverparen{PC}=sđoverparen{PB}=dfrac {1}{2}sđoverparen{BC}.)

Suy ra (sđoverparen{AR}+sđoverparen{QC}+sđoverparen{CP})(=dfrac {1}{2}sđoverparen{AB}+dfrac {1}{2}sđoverparen{AC}+dfrac {1}{2}sđoverparen{BC})(=dfrac {1}{2}(sđoverparen{AB}+sđoverparen{AC}+sđoverparen{CB}))(=dfrac {1}{2}.360^0=180^0)

Xét đường tròn ((O)) ta có:

Xem thêm: Bài soạn lớp 9: Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự – soanvan.net

Xem Thêm:   1000 câu hỏi ôn tập Ngữ văn lớp 9 cực hay, chọn lọc - VietJack.com

+) (widehat{AKR}) là góc có đỉnh ở bên trong đường tròn chắn cung (AR) và (QP) nên: ( widehat{AKR}=dfrac{sđoverparen{AR}+sđoverparen{QP}}{2}=dfrac{sđoverparen{AR}+sđoverparen{QC}+sđoverparen{CP}}{2}=dfrac{1}{2}.180^0=90^0.)

Vậy (widehat{AKR} = 90^0) hay (AP bot QR)

b) Xét đường tròn ((O)) ta có:

+) (widehat{CIP}) là góc có đỉnh ở bên trong đường tròn chắn cung (AR) và (CP) nên: (widehat{CIP}=dfrac{sđoverparen{AR}+sđoverparen{CP}}{2}) (1)

+) (widehat {PCI}) góc nội tiếp chắn cung (PR), nên (widehat {PCI}=dfrac{sđoverparen{RB}+sđoverparen{BP}}{2}) (2)

Theo giả thiết thì (overparen{AR} = overparen{RB}) (3)

và (overparen{CP} = overparen{BP}) (4)

Từ (1), (2), (3), (4) suy ra: (widehat {CIP}=widehat {PCI}). Do đó (∆CPI) cân.

Bài 43 trang 83 SGK Toán lớp 9 tập 2

Câu hỏi:

Cho đường tròn ((O)) và hai dây cung song song (AB,, CD) ((A) và (C) nằm trong cùng một nửa mặt phẳng bờ (BD)); (AD) cắt (BC) tại (I). Chứng minh (widehat{AOC }= widehat{AIC }.)

Lời giải:

Vì (AB // CD) nên(overparen{AC}=overparen{BD}) ( 2 cung chắn giữa 2 dây song song thì bằng nhau) (1)

Ta có: (widehat{AIC}) là góc có đỉnh ở trong đường tròn chắn cung (AC) và cung (BD) (Rightarrow widehat{AIC }= dfrac{sđoverparen{AC}+sđoverparen{BD}}{2})

Theo (1) suy ra (widehat{AIC }=dfrac{sđoverparen{AC}+sđoverparen{AC}}{2})(=dfrac{2.sđoverparen{AC}}{2}= sđoverparen{AC}) (3)

Mà (widehat{AOC }= sđoverparen{AC}) (góc ở tâm chắn cung (overparen{AC})) (4)

Từ (3), (4), ta có (widehat{AOC } = widehat{AIC }) (đpcm).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Phương Anh

Xin Chào mình là Huyền Anh, Mình chịu trách nhiện sản xuất nội dung trên website: Thcsthaivanlung.edu.vn, rất vui mang lại những thông tin hữu ích đến mọi người. Thay mặt Trường Thcs thái văn lung chúc các bạn tìm được những thông tin hữu ích nhất.

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button