lớp 12

Giải bài 1, 2, 3 trang 126 Giải tích 12 – Giaibaitap.me

Rate this post

Qua bài viết này chúng tôi hy vọng sẽ giúp các bạn hiểu rõ về Bài 3 sgk trang 126 toán đại 12 hay nhất

Video Bài 3 sgk trang 126 toán đại 12

Bài 1 trang 126 Giải tích 12

a) Phát biểu định nghĩa nguyên hàm của hàm số f(x) trên một khoảng

b) Nêu phương pháp tính nguyên hàm từng phần. Cho ví dụ minh họa.

Giải

a) Kí hiệu (K) là khoảng hoặc đoạn hoặc nửa đoạn của tập số thực (K)

Hàm số (F(x)) gọi là một nguyên hàm của hàm số f(x) trên khoảng (K) nếu (∀x ∈ K) ta có (F’(x) = f(x))

b) Phương pháp tính nguyên hàm toàn phần sựa trên cơ sở định lí:

Nếu hai hàm số (u = u(x)) và (v = v(x)) có đạo hàm liên tục trên K thì :

(int {u(x).v'(x)dx = u(x)v(x) – int {u'(x)v(x)dx} } ) (3)

Để tính nguyên hàm toàn phần ta cần phân tích (f(x)) thành (g(x).h(x)),

– Chọn một nhân tử đặt bằng (u) còn nhân tử kia đặt là (v’)

– Tìm (u’) và (v),

– Áp dụng công thức trên, ta đưa tích phân ban đầu về một tích phân mới đơn giản hơn.

Ta cần chú ý các cách đặt thường xuyên như sau:

(int {P(x){e^x}dx} )

(int {P(x)sin xdx} )

(int P(x)cosx dx )

(int P(x)lnx dx )

(u)

Xem thêm: Ôn tập chương 2: Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 91 92 sgk Giải tích 12

(P(x))

Xem thêm: Ôn tập chương 2: Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 91 92 sgk Giải tích 12

(P(x))

Xem thêm: Ôn tập chương 2: Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 91 92 sgk Giải tích 12

Xem Thêm:   Bài tập cuối tuần Toán 5 Tuần 12 - Đề 1 (có đáp án và lời giải chi tiết)

(P(x))

(ln(x))

(dv)

(e^xdx)

(sinxdx)

(cosx dx)

(P(x) dx)

Ví dụ:

Tìm nguyên hàm của hàm số (f(x) = (3x^3- 2x) lnx)

Giải

Đặt (u = lnx)

(eqalign{& Rightarrow u’ = {1 over x} cr & v’ = 3{x^3} – 2x Rightarrow v = {3 over 4}{x^4} – {x^2} cr} )

Suy ra:

(eqalign{& int {f(x)dx = ({3 over 4}} {x^4} – {x^2})ln x – int ({{3 over 4}} {x^3} – x)dx cr & = ({3 over 4}{x^4} – {x^2})ln x – {3 over {14}}{x^4} + {1 over 2}{x^2} + C cr} )

Bài 2 trang 126 SGK Giải tích 12

a) Phát biểu định nghĩa tích phân của hàm số (f(x)) trên một đoạn

b) Nêu các tính chất của tích phân. Cho ví dụ minh họa.

Giải

a) Cho hàm số (f(x)) liên tục trên ([a, b]).

Xem thêm: Soạn bài Việt Bắc – Tố Hữu – Phần 2: Tác phẩm siêu ngắn

Giả sử (F(x)) là một nguyên hàm của (f(x)) trên ([a, b]).

Hiệu số (F(a) – F(b)) được gọi là tích phân từ (a) đến (b) (hay tích phân xác định trên đoạn ([a, b]) của hàm số (f(x)).

Kí hiệu (int_a^b {f(x)dx} ): hoặc

Dấu ({rm{[F(x)]}}{left| {^b} right._a} = F(b) – F(a) (1)). (Công thức Newton – Leibniz)

Dấu được gọi là dấu tích phân, (a) là cận dưới và (b) là cận trên của tích phân

Hàm số (f(x)) gọi là hàm số dưới dấu tích phân,( f(x) dx) là biểu thức dưới dấu tích phân, (dx) chỉ biến số lấy tích phân là (x).

b)

Tính chất 1: (int_a^b {k.f(x)dx = kint_a^b {f(x)dx} } ) ( (k) là hằng số)

Xem Thêm:   Soạn bài Thực hành một số phép tu từ cú pháp - VietJack.com

Tính chất 2: (int_a^b {{rm{[f(x)}} pm {rm{g(x)]dx}} = int_a^b {f(x)dx pm } } int_a^b {g(x)dx} )

Tính chất 3: (int_a^b {f(x)dx = int_a^c {f(x)dx + int_c^b {f(x)dx} } } ) ((a < c < b))

Ví dụ:

a) Biết (int_5^9 {f(x)dx = 2.} ) Hãy tính (int_5^9 {( – 5).f(x)dx} )

b) Biết (int_5^9 {f(x)dx = 2.} ) và (int_5^9 {g(x)dx = 4} ) . Hãy tính (int_5^0 {{rm{[f(x) + g(x)]dx}}} )

c) Biết (int_5^9 {f(x)dx = 2.} ) và (int_9^{10} {f(x)dx = 3} ) . Hãy tính (int_5^{10} {f(x)dx} )

Giải

a) Ta có: (int_5^9 {( – 5).f(x)dx = ( – 5)int_5^9 {f(x)dx = ( – 5).2 = – 10} } )

b) Ta có: (int_5^9 {{rm{[f(x) + g(x)]dx}} = int_5^9 {f(x)dx + int_5^9 {g(x)dx = 2 + 4 = 6} } } )

c) Ta có: (int_5^{10} {f(x)dx = int_5^9 {f(x)dx + int_9^{10} {f(x)dx = 2 + 3 = 5} } } )

Bài 3 trang 126 SGK Giải tích 12

Tìm nguyên hàm của các hàm số sau:

Xem thêm: Chuyên đề sử dụng máy tính để giải một số bài tập mũ- logarit

a) (f(x) = (x – 1)(1 – 2x)(1 – 3x))

b) (f(x) = sin4x cos^2 2x)

c) (f(x) = {1 over {1 – {x^2}}})

d) (f(x) = (e^x- 1)^3)

Giải

a) Ta có:

(fleft( x right)= ( – 2{x^2} + 3x-1)left( {1 – 3x} right))

( =6{x^3}-11{x^2} +6x-1)

Vậy nguyên hàm của (f(x)) là (Fleft( x right) = {3 over 2}{x^4} – {{11} over 3}{x^3} + 3{x^2} – x + C)

b) Ta có:

(fleft( x right) = sin 4x.co{s^2}2x = sin 4x.{{1 + cos 4x} over 2})(= {1 over 2}(sin 4x + sin 4x.cos4x))

(= {1 over 2}(sin 4x + {1 over 2}sin 8x) )

Vậy nguyên hàm của (f(x)) là (F(x) = – {1 over 8}cos 4x – {1 over {32}}cos 8x + C)

c) Ta có:

(f(x) = {1 over {1 – {x^2}}} = {1 over 2}({1 over {1 – x}} + {1 over {1 + x}}))

Xem Thêm:   THPT Tổng hợp công thức toán 12 đại số và giải tích

Vậy nguyên hàm của f(x) là (F(x) = {1 over 2}ln |{{1 + x} over {1 – x}}| + C)

d) Ta có:

(f(x) ={e^{3x}}-3{e^{2x}} + 3{e^x}-1)

Vậy nguyên hàm của (f(x)) là (F(x) = {1 over 3}{e^{3x}} – {3 over 2}{e^{2x}} + 3{e^x} – x + C)

Giaibaitap.me

Phương Anh

Xin Chào mình là Huyền Anh, Mình chịu trách nhiện sản xuất nội dung trên website: Thcsthaivanlung.edu.vn, rất vui mang lại những thông tin hữu ích đến mọi người. Thay mặt Trường Thcs thái văn lung chúc các bạn tìm được những thông tin hữu ích nhất.

Related Articles

Back to top button