Lớp 9

Bài 28, 29, 30, 31, 32 trang 89 SGK Toán 9 tập 1 – Luyện tập

Rate this post

Mời các bạn xem thêm danh sách tổng hợp Bài 28 trang 89 sgk toán 9 tập 1 hay nhất

Video Bài 28 trang 89 sgk toán 9 tập 1

Giải bài 28, 29, 30, 31, 32 trang 89 sách giáo khoa Toán lớp 9 tập 1 bài Luyện tập – Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông. Bài 28 Một cột đèn cao 7m có bóng trên mặt đất dài 4m. Hãy tính góc (làm tròn đến phút) mà tia sáng mặt trời tạo với mặt đất (góc α trong hình 31).

Bài 28 trang 89 SGK Toán lớp 9 tập 1

Câu hỏi:

Một cột đèn cao 7m có bóng trên mặt đất dài 4m. Hãy tính góc (làm tròn đến phút) mà tia sáng mặt trời tạo với mặt đất (góc α trong hình 31).

Lời giải:

Theo định nghĩa tỷ số lượng giác của góc nhọn trong tam giác vuông, ta có:

(tan alpha =dfrac{AC}{AB}=dfrac{7}{4} =1,75)

Bấm máy tính: SHIFT tan 1,75 = , ta được: (alpha approx 60^o 15′)

Vậy góc mà tia sáng mặt trời tạo với mặt đất là (60^015′)

Bài 29 trang 89 SGK Toán lớp 9 tập 1

Câu hỏi:

Một khúc sông rộng khoảng (250m). Một chiếc thuyền chèo qua sông bị dòng nước đẩy xiên nên phải chèo khoảng (320m) mới sang được bờ bên kia. Hỏi dòng nước đã đẩy chiếc đò lệch đi một góc bằng bao nhiêu độ? (góc (alpha) trong hình 32).

Phương pháp:

+) Dựng tam giác có các cạnh và góc thỏa mãn đề bài.

Xem Thêm:   Bài 22, 23, 24, 25, 26, 27 trang 15, 16 SGK Toán 9 tập 1 - Luyện tập

+) Sử dụng định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn: (cos alpha = dfrac{cạnh kề}{cạnh huyền}.) Từ đó dùng máy tính tính được số đo góc (alpha).

Lời giải:

Theo định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn, ta có:

(cos alpha =dfrac{AB}{BC}=dfrac{250}{320})

Bấm máy tính: SHIFT cos (dfrac{250}{320}) =

Xem thêm: Viết về lễ hội bằng tiếng Anh [Hay nhất] – Step Up English

(Rightarrow alpha approx 38^{circ}37′).

Vậy chiếc đò lệch đi một góc gần bằng: ( 38^{circ}37′).

Bài 30 trang 89 SGK Toán lớp 9 tập 1

Câu hỏi:

Cho tam giác (ABC), trong đó (BC=11cm), (widehat{ABC}=38^{circ},widehat{ACB}=30^{circ}.) Gọi điểm (N) là chân của đường vuông góc kẻ từ (A) đến cạnh (BC). Hãy tính:

a) Đoạn thẳng (AN);

b) Cạnh (AC).

Gợi ý: Kẻ (BK) vuông góc với (AC).

Phương pháp:

+) Tam giác (ABC) vuông tại (A) thì (widehat{B}+widehat{C}=90^o).

+) Sử dụng các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông: Tam giác (ABC) vuông tại (A) thì:

(b=a.sin B Rightarrow a=dfrac{b}{sin B});

( b= a . cos C Rightarrow a=dfrac{b}{cos C}).

Lời giải:

a) Kẻ (BKperp AC) ((Kin AC))

Xét tam giác vuông (BKC) ta có:

(widehat{KBC}+widehat{KCB}=90^{circ})

(Rightarrow widehat{KBC}=90^o – widehat{KCB}=90^o -30^{circ}=60^{circ})

Mà (widehat{KBA}+widehat{ABN}=widehat{KBN} Rightarrow widehat{KBA}=widehat{KBN}-widehat{ABN})

(Leftrightarrow widehat{KBA}=60^{circ}-38^{circ}=22^{circ})

Xét tam giác (KBC) vuông tại (K) có:

Xem thêm: Soạn bài Các phương châm hội thoại sgk Ngữ văn 9 tập 1

(BK=BCcdot sin C=11cdot sin30^{circ}=5,5(cm))

Xét tam giác (KBA) vuông tại (K) có:

(BK=AB. cos widehat{KBA} Leftrightarrow 5,5=AB.cos 22^o )

(Rightarrow AB=dfrac{5,5}{cos 22^{circ}}approx 5,932 (cm).)

Xét tam giác (ABN) vuông tại (N) có:

Xem Thêm:   Bài 3 trang 20 SGK Ngữ văn 9 tập 1 - Doctailieu.com

(AN= AB. sin widehat{ABN} approx 5,932.sin 38^o approx 3,652(cm))

b) Xét tam giác (ANC) vuông tại (N) có:

(AN=AC. sin C Rightarrow 3,652 = sin 30^o . AC)

(Leftrightarrow AC=dfrac{3,652}{sin 30^o} approx 7,304(cm)).

Bài 31 trang 89 SGK Toán lớp 9 tập 1

Câu hỏi:

Trong hình 33, (AC=8cm, AD=9,6cm, widehat{ABC}=90^o, )

(widehat{ACB}=54^o) và (widehat{ACD}=74^o). Hãy tính:

a) AB;

b) (widehat {ADC}).

Phương pháp:

a) Sử dụng hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông: (Delta{ABC}) vuông tại (B) thì: (AB=AC. sin C).

b) Kẻ thêm đường cao để làm xuất hiện tam giác vuông (Kẻ (AH ⊥ CD))

+) Sử dụng hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông: (Delta{ABC}) vuông tại (A) khi đó: (AB=BC. sin C) hoặc (AC=AB. sin B).

+) Biết (sin alpha) dùng máy tính ta tính được số đo góc (alpha).

Lời giải:

Xem thêm: Văn mẫu 9 bài viết số 2 đề 2: Kể lại một giấc mơ, trong đó em được

a) Xét tam giác (ABC) vuông tại (B) có:

( sin C = frac{AB}{AC})

Nên (AB = AC.sin C = 8.sin {54^0} approx 6,472left( {cm} right))

b) Kẻ (AH) vuông góc với (CD) tại (H.)

Xét tam giác (ACH) vuông tại (H) có:

(sin C = frac{AH}{AC})

Nên (AH = AC.sin C = 8.sin {74^0} approx 7,69left( {cm} right))

Xét tam giác (AHD) vuông tại (H) có:

(sin {rm{D}} = dfrac{AH}{AD} approx dfrac{7,69}{9,6} approx 0,801 Rightarrow widehat D approx {53^0}).

Bài 32 trang 89 SGK Toán lớp 9 tập 1

Câu hỏi:

Một con thuyền với vận tốc (2km/h) vượt qua một khúc sông nước chảy mạnh mất (5) phút. Biết rằng đường đi của con thuyền tạo với bờ một góc (70^{circ}). Từ đó đã có thể tính được chiều rộng của khúc sông chưa? Nếu có thể hãy tính kết quả (làm tròn đến mét).

Xem Thêm:   Soạn bài Luyện tập phân tích và tổng hợp | Soạn văn 9 hay nhất

Lời giải:

Gọi (AB) là đoạn đường mà con thuyền đi được trong (5) phút, (BH) là chiều rộng của khúc sông.

Đổi (5) phút (=dfrac{1}{12}h.) Biết vận tốc của thuyền là (v=2km/h)

Suy ra quãng đường thuyền đi trong (5) phút là: (AB=S=v.t=2.dfrac{1}{12}=dfrac{1}{6}) (km).

Xét tam giác (HAB) vuông tại (H), (AB=dfrac{1}{6}km, widehat{A}=70^o), ta có:

(BH=AB. sin A = dfrac{1}{6}. sin 70^o)( approx 0,1566(km)=156,6m)

Vậy chiều rộng khúc sông xấp xỉ (156,6(m)).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Phương Anh

Xin Chào mình là Huyền Anh, Mình chịu trách nhiện sản xuất nội dung trên website: Thcsthaivanlung.edu.vn, rất vui mang lại những thông tin hữu ích đến mọi người. Thay mặt Trường Thcs thái văn lung chúc các bạn tìm được những thông tin hữu ích nhất.

Related Articles

Back to top button