lớp 12

Bài 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

Rate this post

Qua bài viết này chúng tôi hy vọng sẽ giúp các bạn hiểu rõ về Bai 17 tràn 12 toán 9 tốt nhất và đầy đủ nhất

Mục lục

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 9: tại đây

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

  • Sách Giáo Khoa Toán lớp 9 tập 1
  • Sách Giáo Khoa Toán lớp 9 tập 2
  • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 9
  • Sách Giáo Viên Toán Lớp 9 Tập 1
  • Sách Giáo Viên Toán Lớp 9 Tập 2
  • Sách Bài Tập Toán Lớp 9 Tập 1
  • Sách Bài Tập Toán Lớp 9 Tập 2

Sách giải toán 9 Bài 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 9 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 2 Bài 3 trang 14: Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp thế (biểu diễn y theo x từ phương trình thứ hai của hệ)

Giải bài tập Toán 9 | Giải Toán lớp 9 Tra Loi Cau Hoi Toan 9 Tap 2 Bai 3 Trang 14 1

Lời giải

Giải bài tập Toán 9 | Giải Toán lớp 9 Tra Loi Cau Hoi Toan 9 Tap 2 Bai 3 Trang 14 2

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất (7;5)

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 2 Bài 3 trang 15: Bằng minh họa hình học, hãy giải thích tại sao hệ (III) có vô số nghiệm.

Giải bài tập Toán 9 | Giải Toán lớp 9 Tra Loi Cau Hoi Toan 9 Tap 2 Bai 3 Trang 15 1

Lời giải

Giải bài tập Toán 9 | Giải Toán lớp 9 Tra Loi Cau Hoi Toan 9 Tap 2 Bai 3 Trang 15 2

Hai đường thẳng trên trùng nhau nên hệ phương trình (III) có vô số nghiệm

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 2 Bài 3 trang 15: Cho hệ phương trình

Giải bài tập Toán 9 | Giải Toán lớp 9 Tra Loi Cau Hoi Toan 9 Tap 2 Bai 3 Trang 15 3

Bằng minh họa hình học và phương pháp thế, chứng tỏ rằng hệ (IV) vô nghiệm.

Lời giải

Giải bài tập Toán 9 | Giải Toán lớp 9 Tra Loi Cau Hoi Toan 9 Tap 2 Bai 3 Trang 15 4

Hai đường thẳng trên song song nên chúng không có điểm chung hay hệ phương trình (IV) vô nghiệm.

Xem Thêm:   Aloha Hotel Vung Tau, Vũng Tàu - Booking.com

Phương pháp thế:

Giải bài tập Toán 9 | Giải Toán lớp 9 Tra Loi Cau Hoi Toan 9 Tap 2 Bai 3 Trang 15 3

Từ phương trình thứ nhất: y = 2 – 4x

Thế y vào phương trình thứ hai, ta có:

8x + 2(2 – 4x) =1 ⇔ 4 = 1 (vô lí)

Vậy hệ phương trình (IV) vô nghiệm.

Bài 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

Bài 12 (trang 15 SGK Toán 9 tập 2): Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế:

Giải bài 12 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 12 Trang 15 Toan 9 Tap 2 1

Lời giải

Giải bài 12 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 12 Trang 15 Toan 9 Tap 2 2

Từ (1) rút ra được y = x – 3

Thế vào phương trình (2) ta được:

3x – 4.(x – 3) = 2 ⇔ 3x – 4x + 12 = 2 ⇔ x = 10

Từ x = 10 ⇒ y = x – 3 = 7.

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất (10 ; 7).

Giải bài 12 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 12 Trang 15 Toan 9 Tap 2 3

Từ (2) rút ra được y = -4x + 2.

Thế y = -4x + 2 vào phương trình (1) ta được :

7x – 3.(-4x+2) = 5 ⇔ 7x + 12x – 6 = 5 ⇔ 19x = 11 ⇔ Giải bài 12 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 12 Trang 15 Toan 9 Tap 2 4

Giải bài 12 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 12 Trang 15 Toan 9 Tap 2 5

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất Giải bài 12 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 12 Trang 15 Toan 9 Tap 2 6

Giải bài 12 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 12 Trang 15 Toan 9 Tap 2 7

Từ (1) rút x theo y ta được: x = -3y – 2

Thế x = -3y – 2 vào phương trình (2) ta được :

5.(-3y – 2) – 4y = 11 ⇔ -15y – 10 – 4y = 11 ⇔ -19y = 21 ⇔ Giải bài 12 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 12 Trang 15 Toan 9 Tap 2 8

Giải bài 12 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 12 Trang 15 Toan 9 Tap 2 9

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất Giải bài 12 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 12 Trang 15 Toan 9 Tap 2 10

Kiến thức áp dụng

Bài 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

Bài 12 (trang 15 SGK Toán 9 tập 2): Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế:

Giải bài 12 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 12 Trang 15 Toan 9 Tap 2 1

Lời giải

Giải bài 12 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 12 Trang 15 Toan 9 Tap 2 2

Từ (1) rút ra được y = x – 3

Thế vào phương trình (2) ta được:

3x – 4.(x – 3) = 2 ⇔ 3x – 4x + 12 = 2 ⇔ x = 10

Từ x = 10 ⇒ y = x – 3 = 7.

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất (10 ; 7).

Xem Thêm:   Giải toán 6 trang 12 và 13 SGK Cánh diều tập 1 : Tập hợp các số tự

Giải bài 12 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 12 Trang 15 Toan 9 Tap 2 3

Từ (2) rút ra được y = -4x + 2.

Thế y = -4x + 2 vào phương trình (1) ta được :

7x – 3.(-4x+2) = 5 ⇔ 7x + 12x – 6 = 5 ⇔ 19x = 11 ⇔ Giải bài 12 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 12 Trang 15 Toan 9 Tap 2 4

Giải bài 12 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 12 Trang 15 Toan 9 Tap 2 5

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất Giải bài 12 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 12 Trang 15 Toan 9 Tap 2 6

Giải bài 12 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 12 Trang 15 Toan 9 Tap 2 7

Từ (1) rút x theo y ta được: x = -3y – 2

Thế x = -3y – 2 vào phương trình (2) ta được :

5.(-3y – 2) – 4y = 11 ⇔ -15y – 10 – 4y = 11 ⇔ -19y = 21 ⇔ Giải bài 12 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 12 Trang 15 Toan 9 Tap 2 8

Giải bài 12 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 12 Trang 15 Toan 9 Tap 2 9

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất Giải bài 12 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 12 Trang 15 Toan 9 Tap 2 10

Kiến thức áp dụng

Bài 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

Bài 13 (trang 15 SGK Toán 9 tập 2): Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế:

Giải bài 13 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 13 Trang 15 Sgk Toan 9 Tap 2 1

Lời giải

Bài toán giải hệ phương trình bằng phương pháp thế có 2 cách trình bày.

Xem thêm: Bài 3: Ứng dụng của tích phân trong hình học

Cách 1:

Giải bài 13 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 13 Trang 15 Sgk Toan 9 Tap 2 2

Từ (1) ta rút ra được Giải bài 13 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 13 Trang 15 Sgk Toan 9 Tap 2 3 (*)

Thế (*) vào phương trình (2) ta được :

Giải bài 13 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 13 Trang 15 Sgk Toan 9 Tap 2 4

Thay x = 7 vào (*) ta suy ra Giải bài 13 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 13 Trang 15 Sgk Toan 9 Tap 2 5

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất (7 ; 10).

Giải bài 13 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 13 Trang 15 Sgk Toan 9 Tap 2 6

Từ (1) ta rút ra được : Giải bài 13 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 13 Trang 15 Sgk Toan 9 Tap 2 7 (*)

Thế (*) vào phương trình (2) ta được :

Giải bài 13 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 13 Trang 15 Sgk Toan 9 Tap 2 8

Thay x = 3 vào (*) ta suy ra Giải bài 13 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 13 Trang 15 Sgk Toan 9 Tap 2 9

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất Giải bài 13 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 13 Trang 15 Sgk Toan 9 Tap 2 10

Cách 2:

Giải bài 13 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 13 Trang 15 Sgk Toan 9 Tap 2 11

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất (7; 5).

Giải bài 13 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 13 Trang 15 Sgk Toan 9 Tap 2 12

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất Giải bài 13 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 13 Trang 15 Sgk Toan 9 Tap 2 13

Kiến thức áp dụng

Bài 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

Bài 13 (trang 15 SGK Toán 9 tập 2): Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế:

Giải bài 13 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 13 Trang 15 Sgk Toan 9 Tap 2 1

Lời giải

Xem Thêm:   Soạn bài Thực hành về hàm ý | Ngắn nhất Soạn văn 12 - VietJack.com

Bài toán giải hệ phương trình bằng phương pháp thế có 2 cách trình bày.

Xem thêm: Bài 3: Ứng dụng của tích phân trong hình học

Cách 1:

Giải bài 13 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 13 Trang 15 Sgk Toan 9 Tap 2 2

Từ (1) ta rút ra được Giải bài 13 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 13 Trang 15 Sgk Toan 9 Tap 2 3 (*)

Thế (*) vào phương trình (2) ta được :

Giải bài 13 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 13 Trang 15 Sgk Toan 9 Tap 2 4

Thay x = 7 vào (*) ta suy ra Giải bài 13 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 13 Trang 15 Sgk Toan 9 Tap 2 5

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất (7 ; 10).

Giải bài 13 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 13 Trang 15 Sgk Toan 9 Tap 2 6

Từ (1) ta rút ra được : Giải bài 13 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 13 Trang 15 Sgk Toan 9 Tap 2 7 (*)

Thế (*) vào phương trình (2) ta được :

Giải bài 13 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 13 Trang 15 Sgk Toan 9 Tap 2 8

Thay x = 3 vào (*) ta suy ra Giải bài 13 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 13 Trang 15 Sgk Toan 9 Tap 2 9

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất Giải bài 13 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 13 Trang 15 Sgk Toan 9 Tap 2 10

Cách 2:

Giải bài 13 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 13 Trang 15 Sgk Toan 9 Tap 2 11

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất (7; 5).

Giải bài 13 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 13 Trang 15 Sgk Toan 9 Tap 2 12

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất Giải bài 13 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 13 Trang 15 Sgk Toan 9 Tap 2 13

Kiến thức áp dụng

Bài 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

Bài 14 (trang 15 SGK Toán 9 tập 2): Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế:

Giải bài 14 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 14 Trang 15 Sgk Toan 9 Tap 2 1

Lời giải

Bài toán giải hệ phương trình bằng phương pháp thế có 2 cách trình bày.

Cách 1:

Giải bài 14 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 14 Trang 15 Sgk Toan 9 Tap 2 2

Từ (1) ta rút ra được x = -y√5 (*)

Thế (*) vào phương trình (2) ta được :

Xem thêm: Bài toán liên quan đến quãng đường, vận tốc, gia tốc và thời gian

Giải bài 14 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 14 Trang 15 Sgk Toan 9 Tap 2 3

Thay Giải bài 14 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 14 Trang 15 Sgk Toan 9 Tap 2 4 vào (*) ta được: Giải bài 14 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 14 Trang 15 Sgk Toan 9 Tap 2 5

Vậy hệ phương trình có nghiệm Giải bài 14 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 14 Trang 15 Sgk Toan 9 Tap 2 6

Giải bài 14 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 14 Trang 15 Sgk Toan 9 Tap 2 7

Từ (2) ta rút ra được y = -4x + 4 – 2 √3 (*)

Thế (*) vào phương trình (1) ta được:

Giải bài 14 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 14 Trang 15 Sgk Toan 9 Tap 2 8

Thay x = 1 vào (*) ta được y = -4.1 + 4 – 2√3 = -2√3

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất (1; -2√3)

Cách 2 :

Giải bài 14 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 14 Trang 15 Sgk Toan 9 Tap 2 9

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất Giải bài 14 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 14 Trang 15 Sgk Toan 9 Tap 2 10

Giải bài 14 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 14 Trang 15 Sgk Toan 9 Tap 2 11

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất (1; -2√3)

Xem Thêm:   Giải bài 39, 40, 41, 42 trang 11 Sách bài tập Toán 9 tập 1

Kiến thức áp dụng

Bài 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

Bài 14 (trang 15 SGK Toán 9 tập 2): Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế:

Giải bài 14 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 14 Trang 15 Sgk Toan 9 Tap 2 1

Lời giải

Bài toán giải hệ phương trình bằng phương pháp thế có 2 cách trình bày.

Cách 1:

Giải bài 14 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 14 Trang 15 Sgk Toan 9 Tap 2 2

Từ (1) ta rút ra được x = -y√5 (*)

Thế (*) vào phương trình (2) ta được :

Xem thêm: Bài toán liên quan đến quãng đường, vận tốc, gia tốc và thời gian

Giải bài 14 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 14 Trang 15 Sgk Toan 9 Tap 2 3

Thay Giải bài 14 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 14 Trang 15 Sgk Toan 9 Tap 2 4 vào (*) ta được: Giải bài 14 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 14 Trang 15 Sgk Toan 9 Tap 2 5

Vậy hệ phương trình có nghiệm Giải bài 14 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 14 Trang 15 Sgk Toan 9 Tap 2 6

Giải bài 14 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 14 Trang 15 Sgk Toan 9 Tap 2 7

Từ (2) ta rút ra được y = -4x + 4 – 2 √3 (*)

Thế (*) vào phương trình (1) ta được:

Giải bài 14 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 14 Trang 15 Sgk Toan 9 Tap 2 8

Thay x = 1 vào (*) ta được y = -4.1 + 4 – 2√3 = -2√3

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất (1; -2√3)

Cách 2 :

Giải bài 14 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 14 Trang 15 Sgk Toan 9 Tap 2 9

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất Giải bài 14 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 14 Trang 15 Sgk Toan 9 Tap 2 10

Giải bài 14 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 14 Trang 15 Sgk Toan 9 Tap 2 11

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất (1; -2√3)

Kiến thức áp dụng

Bài 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

Luyện tập (trang 15-16 sgk Toán 9 Tập 2)

Bài 15 (trang 15 SGK Toán 9 tập 2): Giải hệ phương trình Giải bài 15 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 15 Trang 15 Sgk Toan 9 Tap 2 1 trong mỗi trường hợp sau:

a) a = -1; b) a = 0; c) a = 1.

Lời giải

Ta có: Giải bài 15 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 15 Trang 15 Sgk Toan 9 Tap 2 2

Từ (1) rút ra được x = 1 – 3y (*)

Thay vào phương trình (2) ta được :

(a2 + 1).(1 – 3y) + 6y = 2a

⇔ a2 + 1 – 3(a2 + 1)y + 6y = 2a

⇔ 3(a2 – 1).y = (a – 1)2 (**)

a) a = -1, phương trình (**) trở thành : 0y = 4

Phương trình trên vô nghiệm

Vậy hệ phương trình khi a = -1 vô nghiệm.

Xem Thêm:   Soạn bài Sóng | Ngắn nhất Soạn văn 12 - VietJack.com

b) a = 0, phương trình (**) trở thành -3y = 1 ⇔ Giải bài 15 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 15 Trang 15 Sgk Toan 9 Tap 2 3

Thay Giải bài 15 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 15 Trang 15 Sgk Toan 9 Tap 2 3 vào (*) ta được x = 2.

Vậy hệ phương trình khi a = 0 có nghiệm duy nhất Giải bài 15 trang 15 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 15 Trang 15 Sgk Toan 9 Tap 2 4

c) a = 1, phương trình (**) trở thành: 0y = 0

Phương trình nghiệm đúng với mọi y.

Vậy hệ phương trình khi a = 1 có vô số nghiệm dạng (1 – 3y; y) (y ∈ R).

Kiến thức áp dụng

Bài 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

Luyện tập (trang 15-16 sgk Toán 9 Tập 2)

Bài 16 (trang 16 SGK Toán 9 tập 2): Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế:

Giải bài 16 trang 16 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 16 Trang 16 Sgk Toan 9 Tap 2 1

Lời giải

Giải bài 16 trang 16 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 16 Trang 16 Sgk Toan 9 Tap 2 2

Từ (1) ta rút ra được y = 3x – 5 (*)

Thế (*) vào phương trình (2) ta được :

5x + 2(3x – 5) = 23 ⇔ 5x + 6x – 10 = 23 ⇔ 11x = 33 ⇔ x = 3.

Thay x = 3 vào (*) ta được y = 3.3 – 5 = 4.

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất (3 ; 4).

Giải bài 16 trang 16 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 16 Trang 16 Sgk Toan 9 Tap 2 3

Từ (2) ta rút ra được y = 2x + 8 (*)

Thế (*) vào phương trình (1) ta được :

3x + 5(2x + 8) = 1 ⇔ 3x + 10x + 40 = 1 ⇔ 13x = -39 ⇔ x = -3.

Thay x = – 3 vào (*) ta được y = 2.(-3) + 8 = 2.

Xem thêm: Toàn văn thông báo Hội nghị Trung ương 8, khóa XII | VOV.VN

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất (-3 ; 2).

Giải bài 16 trang 16 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 16 Trang 16 Sgk Toan 9 Tap 2 4

Từ (1) ta rút ra được Giải bài 16 trang 16 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 16 Trang 16 Sgk Toan 9 Tap 2 5 (*)

Thế (*) vào phương trình (2) ta được :

Giải bài 16 trang 16 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 16 Trang 16 Sgk Toan 9 Tap 2 6

Thay y = -6 vào (*) ta được x = -4.

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x ; y) = (-4 ; -6).

Kiến thức áp dụng

Bài 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

Xem Thêm:   Bài 75 trang 127 SGK giải tích 12 nâng cao - Toán Nâng Cao - Tìm

Luyện tập (trang 15-16 sgk Toán 9 Tập 2)

Bài 16 (trang 16 SGK Toán 9 tập 2): Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế:

Giải bài 16 trang 16 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 16 Trang 16 Sgk Toan 9 Tap 2 1

Lời giải

Giải bài 16 trang 16 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 16 Trang 16 Sgk Toan 9 Tap 2 2

Từ (1) ta rút ra được y = 3x – 5 (*)

Thế (*) vào phương trình (2) ta được :

5x + 2(3x – 5) = 23 ⇔ 5x + 6x – 10 = 23 ⇔ 11x = 33 ⇔ x = 3.

Thay x = 3 vào (*) ta được y = 3.3 – 5 = 4.

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất (3 ; 4).

Giải bài 16 trang 16 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 16 Trang 16 Sgk Toan 9 Tap 2 3

Từ (2) ta rút ra được y = 2x + 8 (*)

Thế (*) vào phương trình (1) ta được :

3x + 5(2x + 8) = 1 ⇔ 3x + 10x + 40 = 1 ⇔ 13x = -39 ⇔ x = -3.

Thay x = – 3 vào (*) ta được y = 2.(-3) + 8 = 2.

Xem thêm: Toàn văn thông báo Hội nghị Trung ương 8, khóa XII | VOV.VN

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất (-3 ; 2).

Giải bài 16 trang 16 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 16 Trang 16 Sgk Toan 9 Tap 2 4

Từ (1) ta rút ra được Giải bài 16 trang 16 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 16 Trang 16 Sgk Toan 9 Tap 2 5 (*)

Thế (*) vào phương trình (2) ta được :

Giải bài 16 trang 16 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 16 Trang 16 Sgk Toan 9 Tap 2 6

Thay y = -6 vào (*) ta được x = -4.

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x ; y) = (-4 ; -6).

Kiến thức áp dụng

Bài 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

Luyện tập (trang 15-16 sgk Toán 9 Tập 2)

Bài 17 (trang 16 SGK Toán 9 tập 2): Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế:

Giải bài 17 trang 16 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 17 Trang 16 Sgk Toan 9 Tap 2 1

Lời giải

Giải bài 17 trang 16 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 17 Trang 16 Sgk Toan 9 Tap 2 2

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất Giải bài 17 trang 16 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 17 Trang 16 Sgk Toan 9 Tap 2 3

Giải bài 17 trang 16 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 17 Trang 16 Sgk Toan 9 Tap 2 4

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất Giải bài 17 trang 16 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 17 Trang 16 Sgk Toan 9 Tap 2 5

Giải bài 17 trang 16 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 17 Trang 16 Sgk Toan 9 Tap 2 6

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất Giải bài 17 trang 16 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 17 Trang 16 Sgk Toan 9 Tap 2 7

Kiến thức áp dụng

Bài 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

Xem Thêm:   Tổng hợp lý thuyết Chương 1: Khối đa diện - VietJack.com

Luyện tập (trang 15-16 sgk Toán 9 Tập 2)

Bài 17 (trang 16 SGK Toán 9 tập 2): Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế:

Giải bài 17 trang 16 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 17 Trang 16 Sgk Toan 9 Tap 2 1

Lời giải

Giải bài 17 trang 16 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 17 Trang 16 Sgk Toan 9 Tap 2 2

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất Giải bài 17 trang 16 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 17 Trang 16 Sgk Toan 9 Tap 2 3

Giải bài 17 trang 16 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 17 Trang 16 Sgk Toan 9 Tap 2 4

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất Giải bài 17 trang 16 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 17 Trang 16 Sgk Toan 9 Tap 2 5

Giải bài 17 trang 16 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 17 Trang 16 Sgk Toan 9 Tap 2 6

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất Giải bài 17 trang 16 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 17 Trang 16 Sgk Toan 9 Tap 2 7

Kiến thức áp dụng

Bài 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

Luyện tập (trang 15-16 sgk Toán 9 Tập 2)

Bài 18 (trang 16 SGK Toán 9 tập 2): a) Xác định các hệ số a và b, biết rằng hệ phương trình Giải bài 18 trang 16 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 18 Trang 16 Sgk Toan 9 Tap 2 1 có nghiệm (1 ; -2).

b) Cũng hỏi như vậy nếu phương trình có nghiệm là (√2 – 1; √2)

Lời giải

a) Hệ phương trình Giải bài 18 trang 16 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 18 Trang 16 Sgk Toan 9 Tap 2 2 có nghiệm (1 ; -2)

Giải bài 18 trang 16 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 18 Trang 16 Sgk Toan 9 Tap 2 3

Vậy với a = -4 và b = 3 thì hệ phương trình nhận (1; -2) là nghiệm.

b) Hệ phương trình Giải bài 18 trang 16 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 18 Trang 16 Sgk Toan 9 Tap 2 2 có nghiệm (√2 – 1; √2)

Giải bài 18 trang 16 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 18 Trang 16 Sgk Toan 9 Tap 2 4

Bài 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

Luyện tập (trang 15-16 sgk Toán 9 Tập 2)

Bài 19 (trang 16 SGK Toán 9 tập 2): Biết rằng: Đa thức P(x) chia hết cho đa thức x – a khi và chỉ khi P(a) = 0. Hãy tìm các giá trị của m và n sao cho đa thức sau đồng thời chia hết cho x + 1 và x – 3:

P(x) = mx3 + (m – 2)x2 – (3n – 5)x – 4n

Lời giải

+ P(x) chia hết cho x + 1

⇔ P(-1) = 0

⇔ m.(-1)3 + (m – 2)(-1)2 – (3n – 5).(-1) – 4n = 0

⇔ -m + m – 2 + 3n – 5 – 4n = 0

⇔ -n – 7 = 0

Xem Thêm:   Toán 7 sách mới | Giải Toán lớp 7 Tập 1, Tập 2 sách mới Kết nối tri

⇔ n = -7 (1)

+ P(x) chia hết cho x – 3

⇔ P(3) = 0

⇔ m.33 + (m – 2).32 – (3n – 5).3 – 4n = 0

⇔ 27m + 9m – 18 – 9n + 15 – 4n = 0

⇔ 36m – 13n = 3 (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình :

Giải bài 19 trang 16 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 19 Trang 16 Sgk Toan 9 Tap 2 1

Bài 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

Luyện tập (trang 15-16 sgk Toán 9 Tập 2)

Bài 19 (trang 16 SGK Toán 9 tập 2): Biết rằng: Đa thức P(x) chia hết cho đa thức x – a khi và chỉ khi P(a) = 0. Hãy tìm các giá trị của m và n sao cho đa thức sau đồng thời chia hết cho x + 1 và x – 3:

P(x) = mx3 + (m – 2)x2 – (3n – 5)x – 4n

Lời giải

+ P(x) chia hết cho x + 1

⇔ P(-1) = 0

⇔ m.(-1)3 + (m – 2)(-1)2 – (3n – 5).(-1) – 4n = 0

⇔ -m + m – 2 + 3n – 5 – 4n = 0

⇔ -n – 7 = 0

⇔ n = -7 (1)

+ P(x) chia hết cho x – 3

⇔ P(3) = 0

⇔ m.33 + (m – 2).32 – (3n – 5).3 – 4n = 0

⇔ 27m + 9m – 18 – 9n + 15 – 4n = 0

⇔ 36m – 13n = 3 (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình :

Giải bài 19 trang 16 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 19 Trang 16 Sgk Toan 9 Tap 2 1

Phương Anh

Xin Chào mình là Huyền Anh, Mình chịu trách nhiện sản xuất nội dung trên website: Thcsthaivanlung.edu.vn, rất vui mang lại những thông tin hữu ích đến mọi người. Thay mặt Trường Thcs thái văn lung chúc các bạn tìm được những thông tin hữu ích nhất.

Related Articles

Back to top button