Lớp 9

Bài 1, 2, 3, 4 trang 68, 69 SGK Toán 9 tập 1 – Một số hệ thức về cạnh

Rate this post

Mời các bạn xem thêm danh sách tổng hợp Bài 1 sgk trang 68 toán 9 tập 1 tốt nhất và đầy đủ nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Video Bài 1 sgk trang 68 toán 9 tập 1

Giải bài 1, 2 trang 68; bài 3, 4 trang 69 sách giáo khoa Toán lớp 9 tập 1 bài Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.

Bài 1 trang 68 SGK Toán lớp 9 tập 1

Câu hỏi:

Hãy tính (x) và (y) trong mỗi hình sau (hình (4a, b)):

Lời giải:

a) Đặt tên các đỉnh của tam giác như hình dưới:

Áp dụng định lí Pytago vào (Delta{ABC}) vuông tại (A), ta có:

(BC=sqrt{AB^2+AC^2}=sqrt{6^2+8^2}=10)

Áp dụng hệ thức lượng vào(Delta{ABC}) vuông tại (A), đường cao (AH), ta có:

(AB^2=BC.BHRightarrow BH=dfrac{AB^2}{BC}=dfrac{6^2}{10}=3,6)

Lại có (HC=BC-BH=10-3,6=6,4)

Vậy (x =BH= 3,6); (y=HC = 6,4).

b) Đặt tên các đỉnh của tam giác như hình dưới

Áp dụng hệ thức lượng vào (Delta{ABC}) vuông tại (A), đường cao (AH), ta có:

(AB^2=BH.BC Leftrightarrow 12^2=20.x Rightarrow x=dfrac{12^2}{20}=7,2)

Lại có: (HC=BC-BH=20-7,2=12,8)

Vậy (x=BH = 7,2;) (y=HC = 12,8).

Bài 2 trang 68 SGK Toán lớp 9 tập 1

Câu hỏi:

Hãy tính (x) và (y) trong hình dưới đây:

Xem thêm: Soạn Anh 9: Unit 3. Write | Giải Tiếng Anh 9 hay nhất – Toploigiai

Xem thêm: Giáo án vnen bài Đoàn thuyền đánh cá – ConKec.com

Phương pháp:

+) Sử dụng định lí Pytago trong tam giác vuông: (Delta{ABC}) vuông tại (A), khi đó: (BC^2=AC^2+AB^2).

+) Sử dụng hệ thức giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền:

Xem Thêm:   Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 6 (có đáp án): The environment

(b^2=a.b’, c^2=a.c’)

Xem thêm: Giáo án phụ đạo văn 9 – Tài liệu, giáo án điện tử

Lời giải:

Đặt tên các đỉnh như hình vẽ:

Ta có: (BC=BH + HC=1+4=5).

Xét (Delta{ABC}) vuông tại (A), đường cao (AH), áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông, ta có:

(AB^2=BH.BC Leftrightarrow x^2=1.5) (với (x > 0))

(Leftrightarrow x^2=5)

(Leftrightarrow x=sqrt 5).

(AC^2=CH.BC Leftrightarrow y^2=4.5) (với (y> 0))

(Leftrightarrow y^2=20)

(Leftrightarrow y=sqrt{20})

(Leftrightarrow y=2sqrt{5}).

Vậy (x= sqrt 5), (y=2sqrt 5).

Bài 3 trang 69 SGK Toán lớp 9 tập 1

Câu hỏi:

Hãy tính (x) và (y) trong hình sau:

Xem thêm: Giáo án phụ đạo văn 9 – Tài liệu, giáo án điện tử

Lời giải:

Đặt tên các điểm như trong hình:

Xét (Delta{ABC}) vuông tại (A). Theo định lí Pytago, ta có:

(BC^2=AB^2+AC^2)

(Leftrightarrow y^2=5^2+7^2)

(Leftrightarrow y^2=74)

(Leftrightarrow y=sqrt{74})

Cách 1: (Delta{ABC}) vuông tại (A), đường cao (AH), áp dụng công thức (b.c=h.a), ta được:

(AB.AC=AH.BC )

(Rightarrow AH=dfrac{AB.AC}{BC}=dfrac{5.7}{sqrt{74}}=dfrac{35sqrt{74}}{74}).

Cách 2: Áp dụng hệ thức liên quan đến đường cao trong tam giác vuông, ta có:

(dfrac{1}{AH^2}=dfrac{1}{AB^2}+dfrac{1}{AC^2})

(Leftrightarrow dfrac{1}{x^2}=dfrac{1}{5^2}+dfrac{1}{7^2})

(Leftrightarrow dfrac{1}{x^2}=dfrac{74}{1225})

(Leftrightarrow x=sqrt{dfrac{1225}{74}})

( Leftrightarrow x=dfrac{35sqrt{74}}{74})

Vậy ( x=dfrac{35sqrt{74}}{74}, , y=sqrt {74})

Bài 4 trang 69 SGK Toán lớp 9 tập 1

Câu hỏi:

Hãy tính (x) và (y) trong hình sau:

Xem thêm: Giáo án vnen bài Đoàn thuyền đánh cá – ConKec.com

Phương pháp:

+) Sử dụng hệ thức liên quan đến đường cao và hình chiếu (h^2=b’.c’). Biết (h, c’) tính được (b’).

+) Tính độ dài cạnh huyền: (a=b’+c’).

+) Sử dụng hệ thức giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền (b^2=b’.a). Biết (a, b’) tính được (b).

Xem Thêm:   Bài 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Xem thêm: Giáo án phụ đạo văn 9 – Tài liệu, giáo án điện tử

Lời giải:

Đặt tên các đỉnh của tam giác như hình bên dưới

Xét (Delta{ABC}) vuông tại (A), đường cao (AH).

Áp dụng hệ thức liên quan đến đường cao, ta có:

(h^{2}=b’.c’)

(Leftrightarrow AH^{2}=HB.HC)

(Leftrightarrow 2^2=1.x)

(Rightarrow x= 4.)

Ta có: (BC = BH+HC = 1+4=5 )

Áp dụng hệ thức (b^{2}=b’.a), ta có:

(AC^{2}=CH.BC)

( Leftrightarrow y^{2}=5. 4)

(Leftrightarrow y^2=20)

(Leftrightarrow y =sqrt{20}=2sqrt{5}.)

Vậy (x=4, y=2sqrt 5).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Phương Anh

Xin Chào mình là Huyền Anh, Mình chịu trách nhiện sản xuất nội dung trên website: Thcsthaivanlung.edu.vn, rất vui mang lại những thông tin hữu ích đến mọi người. Thay mặt Trường Thcs thái văn lung chúc các bạn tìm được những thông tin hữu ích nhất.

Related Articles

Back to top button