lớp 12

Unit 14 lớp 12: Language Focus | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 12

Rate this post

Qua bài viết này chúng tôi hy vọng sẽ giúp các bạn hiểu rõ về Anh văn 12 unit 14 tốt nhất và đầy đủ nhất

Unit 14: International Organizations

E. Language Focus (Trang 159-160-161 SGK Tiếng Anh 12)

Intonation

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

1. The World Wildlife Fund was established in 1961.

2. A small country is equal to a large country in the UN.

3. What does WHO stand for?

4. How many goals are set by the UN?

5. What do you think of this situation?

Xem thêm: Một Số Kiến Thức Cần Nhớ Về Quang Hợp Ở Thực Vật – Gia Sư

6. Don’t go away.

7. Come in and sit down.

8. Hurry up. It’s late.

Hướng dẫn dịch:

1. Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới được thành lập năm 1961.

2. Một quốc gia nhỏ tương đương với một quốc gia lớn trong Liên Hợp Quốc.

3. WHO đứng ra làm gì?

4. LHQ có bao nhiêu mục tiêu?

5. Bạn nghĩ gì về tình huống này?

6. Đừng biến mất.

Xem thêm: Tuyển dụng, tìm việc làm Kế Toán Kiểm Toán tại Quận 12 – JOBSGO

7. Đến và ngồi xuống.

8. Nhanh lên. Muộn rồi.

Grammar

Exercise 1. Complete the sentences below, using the words from the box. Some words can be used more than once. (Hoàn thành các câu dưới đây, sử dụng các từ trong khung. Một số từ có thể sử dụng nhiều hơn một lần.)

Xem Thêm:   Soạn bài Tuyên ngôn độc lập, phần 2: Tác phẩm

Gợi ý:

1. give up2. fill in3. turn on4. take off5. wash up 4. look up7. turn off8. fill in9. go on10. put on

Exercise 2. Complete the sentences below, using the right word from the box. Some words can be used more than once. (Hoàn thành các câu dưới đây, sử dụng từ đúng trong khung. Một số từ có thể sử dụng nhiều hơn một lần.)

Gợi ý:

1. in2. up3. out4. round5. on 4. up7. down8. away9. down10. on

Exercise 3. Replace the words in brackets in the following sentences with a suitable phrasal verb … . (Thay thế các từ trong ngoặc ở các câu sau với các cụm động từ thích hợp trong khung. (Thực hiện các thay đổi nếu cần thiết.))

Gợi ý:

1. turns up2. look after3. takes after4. got over 5. held up6. try out7. went off

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 14 khác:

 • Unit 14: International Organizations
 • Xem thêm: Hình học 12 Bài 1: Hệ tọa độ trong không gian – HOC247

  A. Reading (trang 152-153-154-155 SGK Tiếng Anh 12) Before you read. Work in pairs. Ask and answer the following questions. 1. What kind of activities is this …

 • B. Speaking (trang 155-156 SGK Tiếng Anh 12) Task 1. Read the passage and answer the questions. Task 2. Below is some information about two international …

 • C. Listening (trang 156-157-158 SGK Tiếng Anh 12) Before you listen. Work in pairs. Look at the picture. Ask and answer the question. What do you know about the …

 • D. Writing (trang 158 SGK Tiếng Anh 12) Task 1. Work in groups. Discuss the question: Which international organizations would you like to work for: WWF, WHO or the UN? …

 • E. Language Focus (trang 159-160-161 SGK Tiếng Anh 12) Exercise 1. Complete the sentences below, using the words from the box. … Exercise 2. Complete the sentences below, using …

 • Từ vựng Unit 14

 • Ngữ pháp Tiếng Anh 12 Unit 0:

 • Bài tập trắc nghiệm Unit 0: Đề 1

Xem Thêm:   Công thức Toán lớp 10, 11, 12 - loga.vn

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 12 hay khác:

 • 960 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 có đáp án
 • Bộ Đề thi Tiếng Anh 12 năm 2021 – 2022 có đáp án

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán có đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa có đáp án chi tiết
 • Gần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý có đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh có đáp án
 • Kho trắc nghiệm các môn khác

Phương Anh

Xin Chào mình là Huyền Anh, Mình chịu trách nhiện sản xuất nội dung trên website: Thcsthaivanlung.edu.vn, rất vui mang lại những thông tin hữu ích đến mọi người. Thay mặt Trường Thcs thái văn lung chúc các bạn tìm được những thông tin hữu ích nhất.

Related Articles

Back to top button